Zastąpienie WIBOR-u nowym wskaźnikiem WIRON

W wyniku reformy wskaźników referencyjnych, WIRON zastąpi w przyszłości obecnie stosowany WIBOR m.in. w oprocentowaniu kredytu.

Na tej stronie:

  • znajdziesz podstawowe informacje o nowym wskaźniku referencyjnym
  • sprawdzisz, z czym wiąże się dla Ciebie ta zmiana.

Na czym polega reforma wskaźników referencyjnych

Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce ma na celu m.in. wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, który zastąpi obecnie stosowany WIBOR.

Jeśli posiadasz oprocentowanie zmienne, to oprocentowanie Twojego kredytu składa się z:

  • wartości wskaźnika referencyjnego (aktualnie WIBOR-u)
  • marży banku.

Nad szczegółami reformy pracuje Narodowa Grupa Robocza (NGR). Celem prac NGR jest przygotowanie procesu skutecznego wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego typu RFR (wskaźnik referencyjny wolny od ryzyka, Risk-Free Rate) na polskim rynku finansowym oraz zastąpienia nim stosowanego obecnie wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR.

Co to jest NGR

Komisja Nadzoru Finansowego zainicjowała powołanie Narodowej Grupy Roboczej (NGR) i zaprosiła do wzięcia udziału w jej pracach wybranych uczestników krajowego rynku finansowego. NGR powstała w oparciu o zasady działania analogicznych grup roboczych działających w państwach, w których dokonano podobnej tranzycji, tj. procesu zastąpienia wskaźników IBOR przez wskaźnik alternatywny, np. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy samej strefy euro.

W pracach NGR udział biorą przedstawiciele m. in. Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a także kluczowe podmioty krajowego rynku finansowego, których działalność jest w istotny sposób związana z obszarem wskaźników referencyjnych.

Więcej informacji o pracy NGR znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Co warto wiedzieć

WIRON to wskaźnik referencyjny, który zastąpi obecnie stosowany WIBOR.

Oprocentowanie zmienne kredytów oraz pożyczek hipotecznych obecnie składa się z wartości WIBOR-u oraz marży banku. W przyszłości WIRON zastąpi WIBOR w oprocentowaniu Twojego kredytu.

Wskaźnik referencyjny WIRON (WIRON - Warsaw Instrest Rate Overnight) ustala administrator tego wskaźnika, czyli GPW Benchmark S.A. Więcej informacji znajdziesz na stronie GPW Benchmark.

Niezależnie od tego, czy już jesteś naszym klientem, czy planujesz do nas dołączyć, w obecnej chwili nie musisz nic robić.

Aktualnie wszystkie czynności z reformą wskaźników znajdują się po naszej stronie. Zachęcamy do śledzenia informacji na naszych stronach. Informacje będziemy aktualizować na bieżąco.

Pracujemy nad zmianami zgodnie z harmonogramem prac Narodowej Grupy Roboczej. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami dostępnymi na stronie Komisji Nadzoru Finansowego

Zmiany będą dotyczyć wszystkich produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych, które uwzględniają w swojej umowie/ regulaminie odwołanie do wskaźnika referencyjnego WIBOR. 

Aktualnie analizujemy wpływ reformy na nasze produkty bankowe. Aktywnie uczestniczymy w spotkaniach Narodowej Grupy Roboczej, aby dostosować się do zmian wynikających z reformy.

Reforma nie dotyczy umów kredytowych w okresie obowiązywania okresowo stałego oprocentowania. 

Prawidłowe stosowanie WIBOR-u w umowie będzie miało miejsce dopóki jego administrator – GPW Benchmark – będzie publikował wskaźnik i nie utraci wymaganego zezwolenia KNF. Decyzja o zaprzestaniu publikacji wskaźnika WIBOR jest zależna wyłącznie od nadzorcy i administratora.

Zastąpienie WIBOR-u w relacji z danym klientem będzie następowało albo zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, albo na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, które najprawdopodobniej wskaże WIRON z dodanym spreadem korygującym jako zamiennik WIBOR-u.

Prace nad wskaźnikiem referencyjnym WIRON

Obecnie Narodowa Grupa Robocza (NGR) pracuje nad reformą nowego wskaźnika, dlatego informacje na tej stronie będą się zmieniać. 

Przejdź na stronę NGR przy KNF

Dlaczego zmienia się wskaźnik referencyjny

Reforma dotycząca wskaźników jest elementem zmian jakie zachodzą na europejskich rynkach. Od kilku lat rynki europejskie odchodzą od wskaźników IBOR, czyli tych wskaźników, które bazują na stawkach międzybankowych. Dlatego m.in. w ostatnim czasie, wskaźniki typu IBOR dla różnych walut są zastępowane innymi wskaźnikami.

Głównym założeniem reformy jest zmiana sposobu obliczania wartości wskaźnika. WIRON będzie obliczany na podstawie transakcji historycznych, a WIBOR uwzględnia oczekiwane przyszłe zmiany w sytuacji makroekonomicznej. 

Przeczytaj więcej o wskaźnikach referencyjnych

Zobacz także

WIBOR i WIRON – najważniejsze informacje

WIBOR i WIRON – najważniejsze informacje

Dowiedz się więcej.

Informacje ogólne o kredycie hipotecznym

Informacje ogólne o kredycie hipotecznym

Sprawdź szczegółowe informacje o kredytach hipotecznych. 

Mam już kredyt hipoteczny

Mam już kredyt hipoteczny

Na tej stronie znajdziesz informacje o obsłudze Twojego kredytu.

Wskaźniki referencyjne

Wskaźniki referencyjne

Dowiesz się więcej o wykorzystywanych przez bank wskaźnikach referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011.