Dlaczego warto uruchomić limit zadłużenia w koncie

 • Do 50 000 zł bez zabezpieczeń, do 6-krotności Twoich dochodów netto
 • 0 zł za udzielenie limitu w koncie przy minimum formalności
 • Debet możesz otrzymać przez system bankowości internetowejUruchom online
 • Wniosek o limit złożysz również w oddzialeZnajdź najbliższy oddział

Jak otrzymać ?

Uruchom limit zadłużenia teraz i korzystaj z niego, kiedy będziesz go potrzebować.

Masz już konto w naszym banku?

Weź limit zadłużenia przez system bankowości internetowej

Uruchom online

lub zostaw numer - oddzwonimy

Dostęp do Twojej bankowości internetowej nie jest jeszcze aktywowany?
Aktywuj teraz

Nie masz jeszcze konta w naszym banku?

Załóż konto osobiste przez internet

Otwórz konto

Więcej o koncie

Więcej możliwości z aplikacją

Pobierz darmową aplikację Moje ING mobile
Korzystaj gdziekolwiek jesteś.

Opłaty i prowizje

Udzielenie limitu zadłużenia 0 zł
Obsługa limitu zadłużenia (opłata roczna)
Konto Direct, Konto Klasyczne, Konto Komfort, Konto Student
1,8% kwoty przyznanego limitu, min. 68 zł
Obsługa limitu zadłużenia (opłata roczna)
Konto Premium
1,5% kwoty przyznanego limitu, min. 68 zł
Podwyższenie limitu zadłużenia 1,5% kwoty o jaką podwyższany jest limit,
min. 68 zł dla Konta Premium,
1,8% kwoty o jaką podwyższany jest limit,
min. 68 zł dla pozostałych kont
Sporządzenie na Twój wniosek aneksu do umowy limitu zadłużenia w koncie (jeśli zwiększasz limit, nie pobierzemy tej opłaty)

20 zł

Tabela opłat i prowizji  

Oprocentowanie

Limit zadłużenia dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w koncie zawieranych od 4 marca 2013r.
Limit zadłużenia w koncie RRSO: 10,89%
poniżej 1500 zł

Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% -
od 5 marca 2015r: –  10%

od 1500 zł do 4 999 zł Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% -
od 5 marca 2015r: –  10%
od 5000 zł do 49 999 zł Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% -
od 5 marca 2015r: –  10,00%
od 50 000 zł Stopa referencyjna NBP + marża 8,25% -
od 5 marca 2015r: –  9,75%
od 50 000 zł z zabezpieczeniem finansowym Stopa referencyjna NBP + marża 7,5% -
od 5 marca 2015r: – 9%

1. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,89% dla reprezentatywnego przykładu, przy następujących założeniach: umowa zawarta w dniu 8.02.2019 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 8. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct 4776 zł, oprocentowanie zmienne 10,00%, całkowity koszt kredytu 494,25 zł (w tym:  prowizja za udzielenie limitu 0 zł, odsetki 476,25 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 9 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 9 zł (zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji). Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta 5270,25 zł.

Limit zadłużenia w koncie dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawieranych do 3 marca 2013r.
do 4 999 zł 10%
od 5 000 zł do 49 999 zł 10%
od 50 000 zł 10%

od 50 000 zł z zabezpieczeniem finansowym

10%

Uruchom limit teraz,
korzystaj, kiedy będziesz go potrzebować

Masz już konto w naszym banku?

Weź limit zadłużenia przez system bankowości internetowej

Uruchom online

lub zostaw numer - oddzwonimy

Dostęp do Twojej bankowości internetowej nie jest jeszcze aktywowany?
Aktywuj teraz

Nie masz jeszcze konta w naszym banku?

Załóż konto osobiste przez internet

Otwórz konto

Więcej o koncie

Na tej stronie używamy nazw handlowych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. Zobacz, jakim terminom określonym przepisami prawa odpowiadają, by upewnić się, że tak samo rozumiemy ich znaczenie.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta - prowadzenie rachunku płatniczego –  to usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy - polecenie przelewu - to usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – polecenie przelewu wewnętrznego – to usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie - zlecenie stałe – to usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – polecenie przelewu wewnętrznego –  to usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – polecenie przelewu - to usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Płatność kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłata kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – wpłata gotówki – to usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – wypłata gotówki –  to usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – kredyt w rachunku płatniczym - to usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, która umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,89% dla reprezentatywnego przykładu, przy następujących założeniach: umowa zawarta w dniu 8.02.2019 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 8. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct 4776 zł, oprocentowanie zmienne 10,00%, całkowity koszt kredytu 494,25 zł (w tym: prowizja za udzielenie limitu 0 zł, odsetki 476,25 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 9 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 9 zł (zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji). Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta 5270,25 zł.