Dlaczego warto uruchomić limit zadłużenia w koncie

 • Do 50 000 zł bez zabezpieczeń, do 6-krotności Twoich dochodów netto
 • 0 zł za udzielenie limitu w koncie przy minimum formalności
 • Debet możesz otrzymać przez system bankowości internetowejUruchom online
 • Wniosek o limit złożysz również w oddzialeZnajdź najbliższy oddział

Jak otrzymać ?

Uruchom limit zadłużenia teraz i korzystaj z niego, kiedy będziesz go potrzebować.

Masz już konto w naszym banku?

Weź limit zadłużenia przez system bankowości internetowej

Uruchom online

lub zostaw numer - oddzwonimy

Dostęp do Twojej bankowości internetowej nie jest jeszcze aktywowany?
Aktywuj teraz

Nie masz jeszcze konta w naszym banku?

Załóż konto osobiste przez internet

Otwórz konto

Więcej o koncie

Więcej możliwości z aplikacją

Pobierz darmową aplikację Moje ING mobile
Korzystaj gdziekolwiek jesteś.

Opłaty i prowizje

Udzielenie limitu zadłużenia 0 zł
Obsługa limitu zadłużenia (opłata roczna)
Konto Direct, Konto Klasyczne, Konto Komfort, Konto Student
1,8% kwoty przyznanego limitu, min. 68 zł
Obsługa limitu zadłużenia (opłata roczna)
Konto Premium
1,5% kwoty przyznanego limitu, min. 68 zł
Podwyższenie limitu zadłużenia 1,5% kwoty o jaką podwyższany jest limit,
min. 68 zł dla Konta Premium,
1,8% kwoty o jaką podwyższany jest limit,
min. 68 zł dla pozostałych kont
Sporządzenie na Twój wniosek aneksu do umowy limitu zadłużenia w koncie (jeśli zwiększasz limit, nie pobierzemy tej opłaty)

20 zł

Tabela opłat i prowizji  

Oprocentowanie

Limit zadłużenia dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w koncie zawieranych od 4 marca 2013r.
Limit zadłużenia w koncie RRSO: 9,74%
poniżej 1500 zł

Stopa referencyjna NBP 1% + marża 8,00% -
od 18 marca 2020r: –  9,0%

od 1500 zł do 4 999 zł Stopa referencyjna NBP 1% + marża 8,00% -
od 18 marca 2020r: –  9,0%
od 5000 zł do 49 999 zł Stopa referencyjna NBP 1% + marża 8,00% -
od 18 marca 2020r: –  9,0%
od 50 000 zł Stopa referencyjna NBP 1% + marża 8,00% -
od 18 marca 2020r: –  9,0%
od 50 000 zł z zabezpieczeniem finansowym Stopa referencyjna NBP 1% + marża 7,5% -
od 18 marca 2020r: – 8,50%

1. . Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,74% dla reprezentatywnego przykładu, przy następujących założeniach: umowa zawarta w dniu 18.03.2020 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 18. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct 5800 zł, oprocentowanie zmienne 9,00%, całkowity koszt kredytu 538,52 zł (w tym: prowizja za udzielenie limitu 0 zł, odsetki 520,52 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 9 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 9 zł (zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji). Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta 6338,52 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 18 marca 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Uruchom limit teraz,
korzystaj, kiedy będziesz go potrzebować

Masz już konto w naszym banku?

Weź limit zadłużenia przez system bankowości internetowej

Uruchom online

lub zostaw numer - oddzwonimy

Dostęp do Twojej bankowości internetowej nie jest jeszcze aktywowany?
Aktywuj teraz

Nie masz jeszcze konta w naszym banku?

Załóż konto osobiste przez internet

Otwórz konto

Więcej o koncie

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,74% dla reprezentatywnego przykładu, przy następujących założeniach: umowa zawarta w dniu 18.03.2020 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 18. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct 5800 zł, oprocentowanie zmienne 9,00%, całkowity koszt kredytu 538,52 zł (w tym:  prowizja za udzielenie limitu 0 zł, odsetki 520,52 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 9 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 9 zł (zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji). Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta 6338,52 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 18 marca 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.