Jeśli myślisz o kredycie, pamiętaj, że...

 • Ocena Twojej zdolności kredytowej dokonywana przez bank nie zwalnia Cię z obowiązku rozsądnego zarządzania finansami.
 • Twoja sytuacja materialna nie zawsze może być tak dobra, jak obecnie, musisz być gotowy na spłatę wyższej raty – ze względu na zmienność stopy procentowej kwota kredytu z odsetkami może być wyższa niż w momencie jego zaciągania. Pamiętaj, że składową zmiennej stopy oprocentowania jest stopa referencyjna1, ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej lub odpowiedni wskaźnik (indeks) np. WIBOR2– czyli element niezależny od Banku, którego zmiana wpływa na wysokość oprocentowania Twojego kredytu. Oznacza to, że w przypadku wzrostu stopy referencyjnej/wskaźnika (indeksu), wysokość Twojej raty również wzrośnie (natomiast w przypadku obniżenia stopy referencyjnej/wskaźnika (indeksu) – rata będzie niższa). Decydując się na kredyt oparty o zmienną stopę procentową, musisz być w pełni świadomy ryzyka jakie jest z tym związane.
 • Najlepszym sposobem porównania ofert różnych banków jest porównanie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) i całkowitego kosztu kredytu.
 • Zaciągając nowy kredyt, masz obowiązek poinformować bank o posiadanych już zobowiązaniach kredytowych.

Pamiętaj! Zanim zaciągniesz kredyt upewnij się, że jego spłata wraz z odsetkami nie przekracza Twoich możliwości finansowych.

stopa referencyjna - stopa oprocentowania służąca za podstawę ustalenia oprocentowania kredytu odnosząca się do minimalnego oprocentowania podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.
WIBOR – (Warsaw Interbank Offered Rate ) oznacza referencyjną wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Jest to oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Stawka ustalana jest w oparciu o kwotowania banków na rynku międzybankowym w danym dniu i podawana jest do wiadomości publicznej w następnym dniu

1. Zanim weźmiesz kredyt

Rozważ jaka forma pożyczenia pieniędzy od banku będzie dla Ciebie najlepsza i czy jesteś w stanie spłacić całą pożyczoną kwotę wraz z odsetkami i innymi opłatami. Porównaj też oferty na podstawie RRSO i łącznego kosztu kredytu.
 

Zanim weźmiesz pożyczkę gotówkową:

 • Sprawdź i porównaj z innymi ofertami łączny koszt pożyczki, który zawiera prowizję za udzielenie, odsetki, koszt zabezpieczenia oraz inne opłaty.
 • Sprawdź i porównaj z innymi ofertami Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO).
 • Dokładnie przeczytaj umowę.

Zanim zdecydujesz się na kartę kredytową:

 • Pamiętaj, że chcąc korzystać z darmowego, nieoprocentowanego kredytu, powinieneś:
  • dokonywać kartą jedynie transakcji bezgotówkowych, tzn. płacić nią w sklepach, restauracjach, itp.; wypłaty z bankomatów oraz przelewy z karty są obciążane prowizją,
  • spłacać całą kwotę wykorzystanego kredytu.
 • Porównaj oferty biorąc pod uwagę RRSO i łączny koszt kredytu.
 • Sprawdź jaki jest okres bezodsetkowy – w każdym  banku może być inny.
 • Pamiętaj również o:
  • dacie rozpoczęcia i zakończenia cyklu rozliczeniowego Twojej karty - jeśli dokonasz płatności bezgotówkowych na początku cyklu rozliczeniowego, dłużej będziesz korzystał z nieoprocentowanego kredytu,
  • dacie spłaty i kwocie minimalnej spłaty – informacje te znajdziesz na wyciągu do karty kredytowej,
  • zasadzie, że tylko spłata całości wykorzystanego limitu (do dnia spłaty wskazanego na wyciągu do karty kredytowej) skutkuje darmowym kredytem, co oznacza, że bank nie pobierze odsetek od transakcji bezgotówkowych.

Zanim skorzystasz z limitu zadłużenia:

 • Sprawdź wysokość oprocentowania limitu oraz opłaty, które są pobierane za udzielenie/obsługę/odnowienie/podwyższenie limitu (ze względu na konstrukcję tego produktu nie wylicza się dla niego RRSO ani łącznego kosztu kredytu).

Zanim weźmiesz kredyt hipoteczny:

 • Sprawdź całkowity koszt kredytu.
 • Zapytaj o wszystkie opłaty, m.in. za rozpatrzenie wniosku, udzielenie kredytu, aneks do umowy.
 • Sprawdź co wpływa na oprocentowanie kredytu – pamiętaj, że składa się ono z marży banku oraz niezależnego od banku, zmiennego wskaźnika WIBOR lub LIBOR.
 • Sprawdź czy bank wymaga dodatkowego zabezpieczenia (poza hipoteką i polisą ubezpieczenia nieruchomości).

Dowiedz się czy masz możliwość wcześniejszej spłaty i na jakich warunkach.
Jeśli bierzesz kredyt hipoteczny w obcej walucie, sprawdź, jakie są warunki jego przewalutowania.

2. Na co zwrócić uwagę?

1. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)

RRSO to faktyczny koszt kredytu w ujęciu rocznym. Uwzględnia wszelkie koszty ponoszone przez kredytobiorcę: odsetki, prowizje oraz inne opłaty, które wpływają na całkowity koszt kredytu.

Porównywanie ofert kredytowych nie jest proste. Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania wprowadzono właśnie po to, aby ułatwić kredytobiorcy sprawdzenie kosztu kredytu i porównanie wielu ofert.

Pamiętaj! Zawsze pytaj o RRSO. Na tej podstawie możesz porównać koszty różnych kredytów. Każdy bank ma obowiązek przedstawić wartość RRSO w przypadku kredytów konsumpcyjnych do 255 500 zł.

2. Całkowity koszt kredytu

To suma wszystkich kosztów, jakie poniesiesz w całym okresie kredytowania zapisanym w umowie. Sprawdzaj całkowity koszt kredytu i na tej podstawie porównuj oferty.

3. Umowa kredytowa

W umowie kredytowej zawarte są informacje, które pozwolą na ocenę wszystkich warunków udzielenia kredytu. Jeśli oprocentowanie Twojego kredytu jest zmienne, w umowie znajdziesz m.in. informację od czego zależy jego zmiana. Umowa opisuje także prawa i obowiązki banku i kredytobiorcy, które warto dokładnie przeczytać.

Pamiętaj! Pytaj, jeśli coś jest dla Ciebie niezrozumiałe. Zadaniem specjalisty bankowego jest wyjaśnienie wszystkich Twoich wątpliwości.

3. Łatwa gotówka.

Wiele instytucji oferuje „tanie pożyczki” lub „kredyt bez opłat i formalności”. Z pewnością często widujesz reklamy takich produktów na słupach ogłoszeniowych czy przystankach autobusowych. Pamiętaj jednak, że taka szybka i z pozoru tania gotówka jest przeważnie bardzo droga.

Ustawa o kredycie konsumenckim zobowiązuje banki do podawania danych niezbędnych do porównania ofert kredytowych, takich jak Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa. Dotyczy to kredytów konsumpcyjnych do 255 500 zł.

Natomiast w Kodeksie Cywilnym zawarto zapis, który ogranicza maksymalną wysokość oprocentowania kredytu do poziomu czterokrotności stopy lombardowej określanej przez Narodowy Bank Polski. Niestety niektóre instytucje wprowadzają dodatkowe opłaty, które sprawiają, że realne koszty kredytu są bardzo wysokie.

4. Poręczenie.

Poręczenie to umowa, przez którą poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie, na wypadek gdyby nie wykonał go dłużnik.

Oznacza to, że jeżeli zdecydujesz się na poręczenie kredytu zaciągniętego np. przez rodzinę lub znajomych, musisz być w pełni świadomy potencjalnych konsekwencji. Może się okazać, że będziesz zobowiązany do spłacenia kredytu, którego sam nie zaciągałeś. Jakiekolwiek opóźnienia ze strony kredytobiorcy mogą spowodować, że będziesz musiał płacić raty kredytu za niego.

Pamiętaj! Poręczenie to przysługa z konsekwencjami. Zanim zdecydujesz się zostać poręczycielem zastanów się, czy jesteś gotowy na spłatę rat poręczanego kredytu wraz z odsetkami.

Zobacz także inne poradniki

5 przykazań kredytobiorcy

5 przykazań kredytobiorcy

O czym powinieneś pamiętać, biorąc kredyt? Poznaj 5 przykazań, którymi powinien się kierować każdy kredytobiorca.

Jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny?

Jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny?

Skorzystaj z porad naszych specjalistów by wybrać optymalne rozwiązanie dla siebie. Sprawdź na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty.

Jak kupić pierwsze mieszkanie?

Jak kupić pierwsze mieszkanie?

Podpowiadamy szereg rad i wskazówek, które pozwolą Ci uniknąć wielu problemów związanych z zakupem mieszkania czy domu.

Przydatne informacje

Przydatne informacje

Zobacz, czego jeszcze powinieneś się dowiedzieć