Wybierz w oparciu o swoje oczekiwania i możliwości finansowe.

Na co możesz się zdecydować?

 • budowa na własnym gruncie,
 • kupno nieruchomości,
 • skorzystanie z usług dewelopera.

Każde z tych rozwiązań wymaga podjęcia innych kroków. Zawsze możesz także skontaktować się z naszym specjalistą, który pomoże Ci w wyborze najlepszego rozwiązania.

Umów kontakt

1. Budowa domu na własnym gruncie

Nabycie działki

Nabycie działki może nastąpić w wyniku zakupu lub darowizny.

Działka może stanowić wkład własny pod warunkiem, że zostanie oszacowana jej wartość w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby banku.

Pozwolenie na budowę

Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest zgoda Starostwa Powiatowego.
Po spełnieniu określonych uzgodnień możesz przystąpić do sporządzenia projektu domu.

Ostateczna decyzja wydawana jest na podstawie zatwierdzonego projektu.
Bank wymaga przedstawienia pozwolenia na budowę oraz związanych z nim wszystkich pozostałych dokumentów w celu stwierdzenia czy dana inwestycja przebiega zgodnie z prawem.

Pozwolenie na użytkownie budynku

Po zakończeniu prac wykończeniowych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyraża zgodę na użytkowanie budynku poprzez:

 • wydanie decyzji administracyjnej lub
 • zawiadomienie PINB o zakończeniu robót.

Inspektorat ma prawo dokonać inspekcji na placu budowy w celu kontroli czy dom nadaje się do użytkowania (czy posiada balustrady, co najmniej jedną łazienkę i kuchnię, wykonane instalacje, itp.).

2. Zakup nieruchomości

Poszukiwania odpowiedniego domu/mieszkania

Możesz szukać samodzielnie lub przez pośrednika.

 • Poszukiwania samodzielne zajmą więcej czasu, ale oszczędzisz na prowizji pośrednika (zazwyczaj ok. 3% kwoty transakcji).
 • Pośrednik natomiast doradzi przy wyborze najlepszej nieruchomości, pomoże przy wypełnianiu formalności prawnych i będzie towarzyszył przy zawieraniu umowy przedwstępnej i umowy kupna nieruchomości.

Kontrola dokumentacji prawnej

Należy sprawdzić:

 • księgę wieczystą,
 • ewidencję gruntów,
 • plan zagospodarowania przestrzennego,
 • dokumenty dotyczące spółdzielczego prawa do nieruchomości.

Zawarcie umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna umożliwia "zarezerwowanie" interesującego Cię domu czy mieszkania. Zawierana jest w przypadku posiadania tylko części kwoty potrzebnej do sfinalizowania zakupu. Dzięki niej zyskujesz czas na załatwienie formalności kredytowych.

Umowa przedwstępna określa:

 • warunki transakcji zakupu,
 • cenę,
 • lokalizację nieruchomości,
 • zbywcę,
 • kupującego.

Często zawiera również zapisy na temat wpłacanego zadatku (zaliczki na poczet ceny zakupu).

UWAGA! Unikaj podpisywania ostatecznej umowy kupna przed upewnieniem się, że zdobędziesz niezbędne środki. W przeciwnym wypadku zbywca może domagać się zapłaty na drodze egzekucji komorniczej!

Końcowa umowa kupna-sprzedaży

Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dostarczenie jej do banku stanowi najczęściej podstawę uruchomienia kredytu.

Zmiana danych nieruchomości

Zmiana danych nieruchomości to przypieczętowanie formalności związanych z jej zakupem. W większości przypadków odbywa się automatycznie. Wyjątkiem jest spółdzielnia mieszkaniowa.

 • Jeśli nabywasz spółdzielcze prawo do mieszkania bądź domu, musisz udać się do siedziby spółdzielni w celu zgłoszenia zmiany właściciela i uzyskania członkostwa (to ostatnie wiąże się z koniecznością opłacenia składek członkowskich). Niezbędne jest także zameldowanie się w nowym miejscu zamieszkania (urząd miasta/gminy).

3. Budowa z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową

Poszukiwanie odpowiedniej lokalizacji

Ogłoszenia firm budujących mieszkania czy domy na sprzedaż można znaleźć w prasie lokalnej.

Możesz także zasięgnąć informacji bezpośrednio w siedzibie dewelopera, gdzie do wglądu są projekty i dane techniczne poszczególnych inwestycji.

Kontrola dokumentacji prawnej

Koniecznie zapoznaj się z:

 • księgą wieczystą,
 • ewidencją gruntów,
 • planem zagospodarowania przestrzennego,
 • pozwoleniem na budowę.

UWAGA! Pamiętaj, aby sprawdzić spójność poszczególnych dokumentów.

Zawarcie umowy o budowę nieruchomości i jej przeniesienie

W umowie takiej powinien się znaleźć dokładny opis nieruchomości, w skład którego wchodzą:

 • powierzchnia,
 • rodzaj wykończenia,
 • lokalizacja,
 • cena,
 • terminy płatności,
 • termin zakończenia prac,
 • warunki przeniesienia własności nieruchomości na rzecz nabywcy,
 • możliwość reklamacji usterek,
 • wysokość kar umownych w przypadku opóźnień w realizacji obowiązków obu stron.

Oddanie do użytkowania i przeniesienie własności

Należy pamiętać, że deweloper buduje zazwyczaj całe osiedle lub budynek na podstawie jednego pozwolenia na budowę. Dlatego też oznaczenie nieruchomości i sporządzenie umowy kupna-sprzedaży prawdopodobnie możliwe będzie dopiero po ukończeniu całej inwestycji.

Umowa przenosząca własność nieruchomości musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.