Na drodze do Twojego wymarzonego domu możesz napotkać różne trudności.

Dzięki naszemu poradnikowi hipotecznemu dowiesz się:

 • jakie trudności mogą Cię spotkać,
 • jak można się z nimi uporać.

1. Nieuczciwy i nierzetelny wykonawca (deweloper)

Kłopot Jak sobie poradzić?
Nieuczciwy i nierzetelny wykonawca, który np.:
 • nie ma pozwolenia na budowę,
 • nie posiada stosownych uprawnień,
 • gospodaruje pieniędzmi w sposób uniemożliwiający zakończenie inwestycji.
 • sprawdź dokumentację prawną nieruchomości,
 • przeanalizuj zawieraną umowę,
 • zasięgnij opinii o renomie dewelopera.

2. Źle skonstruowana umowa przedwstępna

Kłopot Jak sobie poradzić?
Tworząc kosztorys przyszłej budowy często zapomina się o "drobnych" kosztach związanych z poszczególnymi etapami inwestycji.
Jeśli nie będziesz na nie przygotowany finansowo, grozi to zatrzymaniem budowy i trudnościami z jej ukończeniem.
 • stwórz rzetelny i dokładny kosztorys uwzględniający najdrobniejsze nawet wydatki,
 • załóż rezerwę finansową na nieprzewidziane koszty,
 • zasięgnij opinii osoby mającej doświadczenie w tym zakresie.

3. Nieprzewidziane koszty

Kłopot Jak sobie poradzić?
 • Notariusz - koszty nabycia nieruchomości (opłata za sporządzenie aktu notarialnego, odpisy umowy, opłata skarbowa z tytułu transakcji kupna-sprzedaży - 2%).
 • Biuro nieruchomości - na rynku wtórnym najłatwiej szukać nieruchomości za pomocą firmy pośredniczącej, która jednak za taką usługę pobiera opłatę.
 • Wycena - aby prawidłowo określić wartość nieruchomości, Bank może dokonać bezpłatnej wyceny wewnętrznej lub zlecić wykonanie płatnej wyceny zewnętrznej niezależnemu rzeczoznawcy. Koszt wyceny zewnętrznej sprawdzisz tutaj.
Przed przystąpieniem do inwestycji zasięgnij opinii na temat ewentualnych kosztów i przeanalizuj pod tym kątem posiadane zasoby finansowe.

4. Koszty uboczne przy budowie

Kłopot Jak sobie poradzić?
Tworząc kosztorys przyszłej budowy często zapomina się o "drobnych" kosztach związanych z poszczególnymi etapami inwestycji.
Jeśli nie będziesz na nie przygotowany finansowo, grozi to zatrzymaniem budowy i trudnościami z jej ukończeniem.
 • stwórz rzetelny i dokładny kosztorys uwzględniający najdrobniejsze nawet wydatki,
 • załóż rezerwę finansową na nieprzewidziane koszty,
 • zasięgnij opinii osoby mającej doświadczenie w tym zakresie.