Na drodze do Twojego wymarzonego domu możesz napotkać różne trudności.

Dzięki naszemu poradnikowi hipotecznemu dowiesz się:

 • jakie trudności mogą Cię spotkać,
 • jak można się z nimi uporać.

Zawsze możesz także skontaktować się z naszym specjalistą, który odpowie na wszystkie Twoje pytania:

Skontaktuj się

1. Nieuczciwy i nierzetelny wykonawca (deweloper)

Kłopot Jak sobie poradzić?
Nieuczciwy i nierzetelny wykonawca, który np.:
 • nie ma pozwolenia na budowę,
 • nie posiada stosownych uprawnień,
 • gospodaruje pieniędzmi w sposób uniemożliwiający zakończenie inwestycji.
 • sprawdź dokumentację prawną nieruchomości,
 • przeanalizuj zawieraną umowę,
 • zasięgnij opinii o renomie dewelopera.

2. Źle skonstruowana umowa przedwstępna

Kłopot Jak sobie poradzić?
Tworząc kosztorys przyszłej budowy często zapomina się o "drobnych" kosztach związanych z poszczególnymi etapami inwestycji.
Jeśli nie będziesz na nie przygotowany finansowo, grozi to zatrzymaniem budowy i trudnościami z jej ukończeniem.
 • stwórz rzetelny i dokładny kosztorys uwzględniający najdrobniejsze nawet wydatki,
 • załóż rezerwę finansową na nieprzewidziane koszty,
 • zasięgnij opinii osoby mającej doświadczenie w tym zakresie.

3. Nieprzewidziane koszty

Kłopot Jak sobie poradzić?
 • Notariusz - koszty nabycia nieruchomości (opłata za sporządzenie aktu notarialnego, odpisy umowy, opłata skarbowa z tytułu transakcji kupna-sprzedaży - 2%).
 • Biuro nieruchomości - na rynku wtórnym najłatwiej szukać nieruchomości za pomocą firmy pośredniczącej, która jednak za taką usługę pobiera opłatę.
 • Wycena - aby prawidłowo określić wartość nieruchomości, Bank może dokonać bezpłatnej wyceny wewnętrznej lub zlecić wykonanie płatnej wyceny zewnętrznej niezależnemu rzeczoznawcy. Koszt wyceny zewnętrznej wynosi ok. 1 000 zł.
Przed przystąpieniem do inwestycji zasięgnij opinii na temat ewentualnych kosztów i przeanalizuj pod tym kątem posiadane zasoby finansowe.

4. Koszty uboczne przy budowie

Kłopot Jak sobie poradzić?
Tworząc kosztorys przyszłej budowy często zapomina się o "drobnych" kosztach związanych z poszczególnymi etapami inwestycji.
Jeśli nie będziesz na nie przygotowany finansowo, grozi to zatrzymaniem budowy i trudnościami z jej ukończeniem.
 • stwórz rzetelny i dokładny kosztorys uwzględniający najdrobniejsze nawet wydatki,
 • załóż rezerwę finansową na nieprzewidziane koszty,
 • zasięgnij opinii osoby mającej doświadczenie w tym zakresie.