ING BANK ŚLĄSKI

Czym jest nadmierne zadłużenie?

Nadmierne zadłużenie polega na zaciągnięciu kredytów, których spłata z powodu ich liczby lub zbyt dużej wartości staje się ogromnym obciążeniem domowego budżetu. Problem ten spotęgował się ostatnio w związku ze spowolnieniem gospodarczym, któremu towarzyszy większe bezrobocie. Zmniejszenie dochodów czy utrata pracy mogą spowodować poważne trudności w regulowaniu zobowiązań. Dlatego też banki oferują do swoich produktów kredytowych dodatkowe ubezpieczenia, które chronią przed problemami ze spłatą zadłużenia w sytuacjach m.in. poważnego zachorowania czy utraty pracy.

Pamiętaj! Zanim zaciągniesz kredyt upewnij się, że jego spłata wraz z odsetkami nie przekracza Twoich możliwości finansowych.

Zawieszenie spłaty rat

Jeśli masz problem ze spłatą kredytu z powodu sytuacji związanej z koronawirusem, możesz zawiesić spłatę rat na 3 lub 6 miesięcy - więcej.

Co zrobić, aby ustrzec się przed nadmiernym zadłużenie

Przede wszystkim rozsądnie planuj swój budżet domowy. Ocena Twojej zdolności kredytowej dokonywana przez bank nie zwalnia Cię z obowiązku rozsądnego zarządzania finansami. Poza tym:

1. Zanim weźmiesz kredyt

Rozważ jaka forma pożyczenia pieniędzy od banku będzie dla Ciebie najlepsza i czy jesteś w stanie spłacić całą pożyczoną kwotę wraz z odsetkami i innymi opłatami. Porównaj też oferty na podstawie RRSO i łącznego kosztu kredytu.
 

Zanim weźmiesz pożyczkę gotówkową:

 • Sprawdź i porównaj z innymi ofertami łączny koszt pożyczki, który zawiera prowizję za udzielenie, odsetki, koszt zabezpieczenia oraz inne opłaty.
 • Sprawdź i porównaj z innymi ofertami Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO).
 • Dokładnie przeczytaj umowę.

Zanim zdecydujesz się na kartę kredytową:

 • Pamiętaj, że chcąc korzystać z darmowego, nieoprocentowanego kredytu, powinieneś:
  • dokonywać kartą jedynie transakcji bezgotówkowych, tzn. płacić nią w sklepach, restauracjach, itp.; wypłaty z bankomatów oraz przelewy z karty są obciążane prowizją,
  • spłacać całą kwotę wykorzystanego kredytu.
 • Porównaj oferty biorąc pod uwagę RRSO i łączny koszt kredytu.
 • Sprawdź jaki jest okres bezodsetkowy – w każdym  banku może być inny.
 • Pamiętaj również o:
  • dacie rozpoczęcia i zakończenia cyklu rozliczeniowego Twojej karty - jeśli dokonasz płatności bezgotówkowych na początku cyklu rozliczeniowego, dłużej będziesz korzystał z nieoprocentowanego kredytu,
  • dacie spłaty i kwocie minimalnej spłaty – informacje te znajdziesz na wyciągu do karty kredytowej,
  • zasadzie, że tylko spłata całości wykorzystanego limitu (do dnia spłaty wskazanego na wyciągu do karty kredytowej) skutkuje darmowym kredytem, co oznacza, że bank nie pobierze odsetek od transakcji bezgotówkowych.

Zanim skorzystasz z limitu zadłużenia:

 • Sprawdź wysokość oprocentowania limitu oraz opłaty, które są pobierane za udzielenie/obsługę/odnowienie/podwyższenie limitu (ze względu na konstrukcję tego produktu nie wylicza się dla niego RRSO ani łącznego kosztu kredytu).

Zanim weźmiesz kredyt hipoteczny:

 • Sprawdź całkowity koszt kredytu.
 • Zapytaj o wszystkie opłaty, m.in. za rozpatrzenie wniosku, udzielenie kredytu, aneks do umowy.
 • Sprawdź co wpływa na oprocentowanie kredytu – pamiętaj, że składa się ono z marży banku, którą możesz negocjować, oraz niezależnego od banku, zmiennego wskaźnika WIBOR lub LIBOR.
 • Sprawdź czy bank wymaga dodatkowego zabezpieczenia (poza hipoteką i polisą ubezpieczenia nieruchomości).
 • Dowiedz się czy masz możliwość wcześniejszej spłaty i na jakich warunkach.
 • Jeśli bierzesz kredyt hipoteczny w obcej walucie, sprawdź, jakie są warunki jego przewalutowania.

2. Postaraj się o zmianę warunków kredytu

W sytuacji przejściowych problemów finansowych możesz wnioskować o zmianę warunków kredytu, np. zawieszenie spłat rat na pewien czas, uzupełnienie zabezpieczenia kredytu, niższe oprocentowanie przy wydłużonym okresie spłaty.

3. Pomyśl o połączeniu zadłużenia

Jest to rozwiązanie dla osób, które w przeszłości zaciągnęły kilka różnych kredytów (np. samochodowy, gotówkowy, kredyt w postaci karty kredytowej) i mają trudności z ich spłatą.

Przeniesienie kredytu (konsolidacja) pozwala na zsumowanie zadłużenia i rozłożenie go na dłuższy czas, co powoduje zmniejszenie kwoty miesięcznej spłaty. Większość banków wymaga zabezpieczenia takiego kredytu hipoteką.

4. Zadzwoń do nas!

Skontaktuj się z nami.

Z pewnością znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli uniknąć kłopotów związanych z windykacją należności Banku oraz dodatkowymi kosztami obsługi kredytu.

Zadzwoń:  32 357 00 76.

5. Rozważ upadłość konsumencką

Postępowanie upadłościowe:

 • może być prowadzone wobec osób, które stały się niewypłacalne na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności (np. długotrwała choroba, nieszczęśliwy wypadek),
 • nie może być prowadzone wobec osób, które zaciągnęły zobowiązania kredytowe, gdy już były niewypłacalne oraz gdy doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika lub za jego zgodą.

Pamiętaj! Możesz zabezpieczyć się przed sytuacją, w której problemy ze spłatą wynikają ze zdarzeń losowych, np. poważnego zachorowania czy utraty pracy. Zapytaj w banku o ubezpieczenie dodawane do kredytu, z którego chcesz skorzystać.

Zobacz także inne poradniki