Znajdziesz tu odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Dowiesz się m.in.:

 • jak spłacany jest kredyt,
 • kiedy nie musisz wnosić wkładu własnego,
 • co oznacza zabezpieczenie przejściowe.

Pytania i odpowiedzi

 • Co to są raty równe i malejące?
  • Raty równe – jak sama nazwa wskazuje – płacisz w tej samej wysokości. Z każdą ratą maleją odsetki, a rośnie kapitał, który spłacasz – zatem rata jest taka sama.
  • Raty malejące są na początku są wyższe od rat stałych, ale wraz z upływem czasu maleją. W każdej racie jest taka sama część spłacanego kapitału. Do tego dodajemy odsetki, a te wraz ze spłatą kredytu są coraz mniejsze.
 • Za co płacę biorąc kredyt? Jakie są koszty kredytu?

  Na całkowity koszt kredytu składają się:

  • koszt jednorazowy,
  • koszt stały,
  • opłaty dodatkowe niezależne od banku (np. opłaty skarbowe, opłaty sądowe).

  Koszty jednorazowemogą składać się z:

  • prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
  • prowizji za udzielenie kredytu,
  • prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
  • opłaty za zmiany w umowie kredytowej,
  • opłaty z tytułu ustanowienia zabezpieczeń.

  Koszty stałe to:

  • odsetki płacone w każdej racie (wpływa na nie wysokość oprocentowania).
 • Czym pożyczka hipoteczna różni się do zwykłej?

  Zwykła pożyczka zazwyczaj nie wymaga zabezpieczenia. Udzielamy jej na niewielkie kwoty i na krótki okres spłaty. Możesz ją przeznaczyć na dowolny cel.

  Pożyczka hipoteczna musi być zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Udzielamy jej na wyższe kwoty i dłuższy okres spłaty - do 25 lat. Możesz ją przeznaczyć na dowolny cel, o ile nie wiąże się z działalnością gospodarczą. Cena pożyczki hipotecznej jest niższa od ceny zwykłej pożyczki gotówkowej.

 • Co wybrać: kredyt czy pożyczkę hipoteczną?

  Musisz najpierw ustalić, na co potrzebujesz pieniędzy. Takie rzeczy, jak kupno mieszkania, budowa czy remont sfinansujesz kredytem hipotecznym (jest on przeznaczony na konkretny cel mieszkaniowy).

  Natomiast jeśli potrzebujesz pieniędzy na inny cel, złóż wniosek o pożyczkę hipoteczną. Dostaniesz gotówkę i wydasz ją, na co chcesz.

 • Co to jest pożyczka hipoteczna?

  Pożyczka hipoteczna to specjalny rodzaj pożyczki, którą zaciągasz pod zastaw swojej nieruchomości. W ING Banku Śląskim możesz wziąć pożyczkę w złotówkach na okres do 25 lat.

 • Co to jest kredyt hipoteczny?

  Kredyt hipoteczny to kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości przeznaczony na konkretny cel mieszkaniowy, np. kupno mieszkania, domu, budowę, remont.
  W ING Banku Śląskim możesz wziąć kredyt w złotówkach na okres do 35 lat.

 • Co to jest konsolidacja zadłużenia?

  Załóżmy, że masz kilka zobowiązań finansowych – w jednym banku kredyt na samochód, w drugim na pralkę, a do tego karty kredytowe i limit na koncie. W efekcie musisz miesięcznie płacić kilka rat w różnych bankach...

  W takiej sytuacji możesz przenieść kredyt do ING Banku Śląskiego. Dzięki temu będziesz spłacać jeden kredyt i w dodatku z niższą ratą.

  Wystarczy, że masz nieruchomość, która jest zabezpieczeniem takiego kredytu i regularnie spłacasz swoje zobowiązania.

 • Co to jest kredyt refinansowy?

  Kredyt refinansowy to taki rodzaj kredytu, który umożliwia zamianę posiadanego kredytu hipotecznego na nowy, na lepszych warunkach.

  Jeśli spłacasz kredyt hipoteczny w złotówkach lub w walucie obcej i stał się on dla Ciebie zbyt drogi, możesz go zamienić na tańszy. Najpierw jednak sprawdź czy musisz wnieść opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu. Większość banków zastrzega w umowach bezpłatną możliwość spłaty dopiero po 5 roku korzystania z kredytu.

  Z drugiej strony przy spłacie starego kredytu możesz wydłużyć okres kredytowania, co obniża wysokość rat. Wraz z kredytem refinansowym możesz uzyskać dodatkową kwotę, np. na remont lub inny dowolny cel.

 • Czy jest ustalona minimalna kwota dla produktów hipotecznych?

  Tak.

  Minimalna kwota dla produktów hipotecznych wynosi 70 000 zł.

 • Czy można zwiększyć kwotę kredytu w trakcie okresu kredytowania?

  Tak, jeżeli dana inwestycja nie została jeszcze ukończona. Warunkiem jest posiadanie wystarczającej zdolności kredytowej.

  Kwota kredytu może zostać zwiększona do maksymalnie 80% wartości nieruchomości.

 • Czy w przypadku niskiej (niewystarczającej) zdolności kredytowej można ustanowić dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie polisy na życie kredytobiorcy?

  Nie.

  Aby uzyskać kredyt, musisz posiadać wystarczającą zdolność kredytową.

 • Kiedy wkład własny może wynosić 0%?

  Wkład własny nie jest wymagany, jeśli kredyt ma być przeznaczony np. na:

  • przekształcenie prawa lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe prawo lub odrębną własność,
  • wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,
  • spłatę kredytów i/lub innych zobowiązań zaciągniętych w bankach na finansowanie celów mieszkaniowych,
  • remont nieruchomości.

  W tych przypadkach gdy istnieje mozliwość sfinansownia 100% kosztu inwestycji, kwota kredytu nie może jednak przekroczyć 80% wartości nieruchomości.

 • Na jak długi okres można zaciągnąć kredyt?

  Kredyt hipoteczny i budowlano-hipoteczny można zaciągnąć na okres od 1 roku do 35 lat (z uwzględnieniem okresu karencji).

  Okres karencji wynosi maksymalnie:

  • dla kredytu hipotecznego 12 miesięcy,
  • dla kredytu budowlano-hipotecznego - 24 miesiące.
 • Co to jest WIBOR?

  Jest to stawka określająca wysokość oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym (stopa procentowa od środków pożyczanych między bankami).

 • Co to jest karencja?

  Karencja to okres, w którym zawieszona zostaje spłata kapitału.

  Kredytobiorca spłaca wtedy tylko odsetki.

 • Co oznacza zabezpieczenie przejściowe?

  Jest to tymczasowe zabezpieczenie spłaty kredytu.  Ustalamy je, do czasu aż w księdze wieczystej nieruchomości pojawi się  wpis hipoteki na rzecz banku. Banki stosują różne formy zabezpieczeń przejściowych - w naszym banku podwyższamy marżę kredytu.

 • Czy oboje małżonków musi przystąpić do kredytu?

  Tak, o ile nie posiadają rozdzielności majątkowej.
  Jeśli istnieje rozdzielność majątkowa małżonków, do kredytu może przystąpić jedno z nich.

 • Kto to jest główny kredytobiorca?

  Jest to Kredytobiorca z najwyższym dochodem przyjętym do analizy zdolności kredytowej.

 • Czy zabezpieczeniem docelowym może być hipoteka na nieruchomości innej niż kredytowana?

  Tak, pod warunkiem jednak, że nieruchomość spełnia wymogi Banku i zostanie zaakceptowana jako zabezpieczenie kredytu.

 • Czy kredytem hipotecznym ING Banku Śląskiego mogę spłacić kredyty zaciągnięte w innych bankach?

  Tak. Kredyt hipoteczny może być przeznaczony na spłatę kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, jak i na konsolidację innych zobowiązań niemieszkaniowych, m.in. kredytów gotówkowych, limitów zadłużenia, kart kredytowych.

  Zobacz, jak przenieść kredyt do ING Banku Śląskiego

 • Czym różnią się oferty "łatwy start" i "lekka rata"?

  „Łatwy start” i „Lekka rata” to dwa z trzech wariantów kredytu, jakie proponujemy (trzecim jest oferta standardowa). 

  W obu wariantach musisz mieć konto w naszym banku. Miesięczne wpływy na to konto powinny wynosić min. 2 000 zł.

  "Łatwy start" obniża koszty uruchomienia kredytu, m.in. prowizji. Ma to znaczenie, gdy np. zbierasz dopiero wkład własny.

  „Lekka rata” obniża raty w całym okresie kredytowania. 

 • Jakie jest oprocentowanie kredytu hipotecznego i od czego zależy?

  Dla kredytów hipotecznych w PLN obowiązuje oprocentowanie zmienne oparte o stawkę rynkową WIBOR 6M + marża Banku.

  Marża Banku uzależniona jest od kwoty kredytu oraz jej stosunku do wartości nieruchomości, jak również od celu kredytowania.

 • Jakie jest oprocentowanie kredytu hipotecznego i od czego zależy?

  Dla kredytów hipotecznych w PLN obowiązuje oprocentowanie zmienne oparte o stawkę rynkową WIBOR 6M + marża Banku.
  Marża Banku uzależniona jest od kwoty kredytu oraz jej stosunku do wartości nieruchomości jak również od celu kredytowania.

 • Czy zawsze naliczą się odsetki od transakcji dokonanych kartą kredytową?

  Od transakcji bezgotówkowych (np. płatności w sklepach czy w internecie) nie zapłacisz żadnych odsetek pod warunkiem, że spłacisz całość zadłużenia na rachunku karty w terminie. Jeśli spłacisz tylko kwotę minimalną lub część zadłużenia, naliczymy odsetki od wykonanych transakcji. Dla transakcji bezgotówkowych odsetki naliczą się od dnia ich rozliczenia do dnia całkowitej spłaty zadłużenia.

  Odsetki naliczamy też od wypłat gotówkowych oraz przelewów z rachunku karty od momentu rozliczenia transakcji do dnia całkowitej spłaty zadłużenia.

  Termin spłaty karty znajdziesz w zestawieniu transakcji.

 • Czy od dokonanych kartą transakcji zapłacę prowizję?

  Jeśli użyjesz swojej karty do zapłaty za towary lub usługi, to nie zapłacisz żadnych dodatkowych prowizji z tego tytułu. Jeżeli jednak zechcesz wypłacić za pomocą karty gotówkę z bankomatu, to od takiej transakcji zapłacisz dodatkową prowizję określoną w Tabeli Opłat i Prowizji.

 • Jak działa limit kredytowy?

  Razem z kartą otrzymasz indywidualnie ustalony limit. Jego wysokość zależy od Twoich możliwości finansowych. Kiedy płacisz kartą kredytową, wykorzystujesz przyznany limit. Po zakończeniu każdego miesięcznego cyklu rozliczeniowego otrzymasz zestawienie wszystkich transakcji. Na spłatę zadłużenia masz aż 21 dni od dnia zakończenia cyklu rozliczeniowego. Termin znajdziesz też w zestawieniu transakcji.

  Kiedy spłacasz kartę, zwiększasz dostępny limit i możesz go ponownie wykorzystać na kolejne transakcje.

 • Co się stanie, jeśli nie spłacę wymaganej kwoty minimalnej?

  Jeśli nie spłacisz wymaganej kwoty minimalnej, zablokujemy Twoją kartę. Karta kredytowa zostanie odblokowana, kiedy ją spłacisz.