Jak ważny jest rzetelny kosztorys?

Kosztorys to ważny dokument i powinien zostać sporządzony z dużą starannością.

Dlatego istotne jest, abyś:

 • zdecydował, kto kosztorys sporządzi,
 • zadbał o rozeznanie rynku,
 • zaplanował rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

1. Kto sporządza kosztorys

 • Jeżeli decydujesz się na budowę z pomocą jednego, generalnego wykonawcy,
  kosztorys jest sporządzany przez firmę i stanowi załącznik do umowy o roboty budowlane.
 •  W przypadku budowy prowadzonej systemem gospodarczym,
  kosztorys najczęściej nie jest tworzony, na czym na ogół traci inwestor. Warto wówczas stworzyć go samodzielnie.

2. Rozpoznanie rynku

Tworząc kosztorys samodzielnie powinieneś w pierwszej kolejności zadbać o rozeznanie rynku materiałów i usług budowlanych.
 

Wiedzę na ten temat możesz zdobyć za pośrednictwem:

 • fachowej literatury,
 • internetu,
 • firm i hurtowni budowlanych,
 • znajomych, którzy budowę mają już za sobą.

Po przeanalizowaniu zdobytych informacji i ocenie własnych możliwości finansowych należy wybrać projekt budowlany przyszłego domu.
 

Pamiętaj, że bryła budynku, rozwiązania konstrukcyjne oraz użyte materiały wykończeniowe mają duży wpływ na całkowity koszt inwestycji. Po zakończeniu budowy dom będzie trzeba utrzymać, a koszty eksploatacyjne zależą od jakości wykonania i wielkości obiektu. Musisz rozważyć czy np. wykorzystanie do budowy tańszych, ale gorszej jakości materiałów nie będzie skutkowało w przyszłości wzrostem kosztów utrzymania budynku.

3. Rezerwa finansowa

Ważne jest, abyś zaplanował rezerwy na nieprzewidziane koszty, które mogą pojawić się w trakcie budowy.

Nieprzewidziane wydatki mogą wymusić np.:

 • zmiany konstrukcyjne,
 • wybór innego materiału,
 • wzrost cen, a także
 • brak danej pozycji kosztów w kosztorysie.

Kwota rezerwy powinna wynosić około 10-20% całej inwestycji.

Zobacz także inne poradniki