Finalizacja inwestycji budowlanej przebiega różnie w zależności od rodzaju nieruchomości.

Ważne jest, aby w czasie ustalonym przez strony w umowie kredytowej nastąpiło:

  • oddanie budynku do użytku,
  • podpisanie umowy przeniesienia własności,
  • podpisanie umowy kupna-sprzedaży.

1. Oddanie do użytku

W przypadku prowadzenia budowy na własnym gruncie, momentem wieńczącym dzieło jest zgłoszenie budynku w całości do użytkowania.

Odbywa się to:

  • w drodze wydania odrębnej decyzji administracyjnej wyrażającej zgodę na przystąpienie do użytkowania domu

lub 

  • poprzez zgłoszenie faktu zakończenia budowy i chęci przystąpienia do zamieszkania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Od takiego zgłoszenia musi upłynąć ustawowy termin 21 dni, w którym jest możliwe zakwestionowanie przez urząd przydatności budynku do użytkowania.

2. Podpisanie umowy przeniesienia własności

Kiedy przedmiotem inwestycji jest nieruchomość budowana przez dewelopera lub spółdzielnię mieszkaniową, obowiązek uzyskania zgody na użytkowanie budynku leży po jego/jej stronie. Ty musisz tylko zadbać, by odbyło się to we właściwym terminie.

Po uzyskaniu odpowiednich decyzji następuje przekazanie lokalu na rzecz nabywcy oraz sporządzenie umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Umowa ta powoduje przejście własności nieruchomości na rzecz nabywcy.

3. Podpisanie umowy kupna-sprzedaży

Dla transakcji obejmujących nabycie nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym, ale dotyczących nieruchomości oddanych już do użytkowania, aktem kulminacyjnym jest podpisanie umowy kupna-sprzedaży.

Umowa taka musi być pod rygorem nieważności sporządzona w formie aktu notarialnego, co gwarantuje pewność obrotu i zapobiega nadużyciom w tym zakresie.

W przypadku kredytowania kupna nieruchomości, bardzo ważne jest zaznaczenie możliwości zapłaty należności w pewnym czasie po jej zawarciu. Dzięki temu możliwe będzie w tym terminie uruchomienie środków.

Zobacz także inne poradniki