Pożyczka hipoteczna

 • Zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość
 • Na dowolny cel
 • Kwota pożyczki od 70 000 zł, RRSO od 5,04%
 • Możesz otrzymać do 80% wartości zabezpieczenia
 • Kredytowanie do 25 lat, wcześniejsza spłata i nadpłata za 0 zł

Jak dostać pożyczkę

1

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Przez telefon lub w oddziale. Specjalista hipoteczny oszacuje dla Ciebie zdolność kredytową oraz pomoże Ci wybrać najlepszą ofertę i wypełnić dokumenty.

2

Wypełnij wniosek

Możesz to zrobić z naszym specjalistą w oddziale lub wysłać wniosek przez internet.  Po wysłaniu wniosek trafi do naszej weryfikacji. O decyzji kredytowej poinformujemy Cię przez e-mail. Status swojego wniosku sprawdzisz tutaj

3

Podpisz umowę

Na podpisanie umowy zaprosimy Cię do oddziału. Specjalista poinformuje Cię, co jeszcze musisz zrobić, żebyśmy mogli uruchomić Twoją pożyczkę.

Zadzwoń do nas 

8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty


Spotkaj się ze specjalistą w oddziale

Znajdź oddział

Koszty

 • Oprocentowanie

 • Opłaty

Oprocentowanie

x

 

Oferta Standardowa Oferta Łatwy Start
Oprocentowanie zmienne
(marża + WIBOR6M)
4,81%
(4,50% + WIBOR6M)
4,71%
(4,40% + WIBOR6M)
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 5,40% 5,04%
Prowizja 1,9% 0%
Przeznaczenie Na dowolny cel Na dowolny cel
Na czym zyskasz? Nie musisz brać dodatkowych produktów Brak prowizji, czyli niższy koszt uruchomienia kredytu
Dodatkowe warunki oferty Brak Konto i regularne wpływy

Oferta pożyczki hipotecznej jest również dostępna z oprocentowaniem stałym. Sprawdź ofertę z oprocentowaniem stałym

Opłaty

x

Operacja

Wysokość opłaty

Udzielenie pożyczki w standardowej ofercie 1,9%
Udzielenie pożyczki w ramach standardowej oferty Premium oraz Private Banking 1,1%
Udzielenie pożyczki w
ofercie Łatwy start
0%
Administrowanie rachunkiem technicznym 0 zł
Opłata za usługę oceny wartości nieruchomości (za operat szacunkowy) - mieszkanie i niezabudowana działka gruntu 420 zł
Opłata za usługę oceny wartości nieruchomości (za operat szacunkowy) - dom wybudowany i w trakcie budowy 680 zł

Opłata za usługę oceny wartości nieruchomości (za operat szacunkowy) – nieruchomość niestandardowa
Nieruchomość niestandardowa odbiega od nieruchomości występujących na lokalnym rynku pod względem:

 • dużej powierzchni użytkowej (powyżej 400 mkw., wartość ta jednak może się różnić w zależności od lokalizacji)
 • standardu wykończenia lub wyposażenia urządzenia rekreacyjne (korty, baseny itp.)
Decyzję, czy nieruchomość jest niestandardowa, podejmuje rzeczoznawca majątkowy lub firma zewnętrzna, która ją wycenia.
1 200 zł
Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata Produktu hipotecznego dla umów zawieranych od 22.07.2017 r. 0%
Opłata za inspekcję nieruchomości, bez oceny wartości 150 zł
Wprowadzenie zmian do umowy na wniosek klienta 200 zł

Wprowadzenie zmian do umowy na wniosek klienta w przypadku:

 • przyznania preferencji cenowych w związku ze zmianą segmentu klienta
 • zmian wynikających z błędów banku
 • zmian wynikających z przewalutowania
 • zmian w wyniku działań restrukturyzacyjnych
 • zamiany rachunku technicznego na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w złotych polskich
 • zmiany terminu płatności raty
 • zmian wynikających ze skorzystania w czasie trwania umowy z oferty Niższa marża
 • zmian wynikających z zakupu ubezpieczenia ochronnego do udzielonej pożyczki
 • zmiany konstrukcji oprocentowania (na oprocentowanie oparte o WIBOR)
 • podwyższenia kwoty pożyczki hipotecznej, jeżeli zostanie pobrana prowizja za podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego
brak opłaty
Ustanowienie zabezpieczenia - jeśli nie zrobisz tego zgodnie z umową 100 zł

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty ogólne

 • Wniosek o pożyczkę hipoteczną Pobierz wzór
 • Dane Wnioskodawców/Poręczycieli Pobierz wzór
 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

Dokumenty dotyczące nieruchomości

 • Numer księgi wieczystej dla nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do nieruchomości (w przypadku prawa spółdzielczego bez założonej księgi wieczystej) wraz z dokumentem potwierdzającym podstawę nabycia prawa do nieruchomości np. Akt notarialny.
 • w przypadku nieujawnienia właściciela w Księdze Wieczystej -dokument potwierdzający posiadanie praw do nieruchomości.
 • Umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości

 • Numer księgi wieczystej dla nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do nieruchomości (w przypadku prawa spółdzielczego bez założonej księgi wieczystej) wraz z dokumentem potwierdzającym podstawę nabycia prawa do nieruchomości np. Akt notarialny)
 • w przypadku nieujawnienia właściciela w Księdze Wieczystej -dokument potwierdzający posiadanie praw do nieruchomości
 • w przypadku nieujawnienia wielkość powierzchni użytkowej w Księdze Wieczystej lub zaświadczeniu Spółdzielni, jeden z poniższych dokumentów:
  a) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
  b) program użytkowy budynku
  c) operat szacunkowy
  d) akt notarialny
  e) ostatnia decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości z wskazaną powierzchnią użytkową budynku
 • Umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości

 • Numer księgi wieczystej dla nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem
 • W przypadku nieujawnienia właściciela w Księdze Wieczystej -dokument potwierdzający posiadanie praw do nieruchomości
 • Umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości

Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

Czas określony:

 • oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które od 6 miesięcy wpływa Twoje wynagrodzenie, od tego samego pracodawcy - pobierz wzór

albo

 • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór, zawsze w przypadku, kiedy Twoje wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING
 • potwierdzenie wpływu wynagrodzenia i jego wysokości za ostatnie 3 miesiące
 • dodatkowo jeśli otrzymujesz zasiłek macierzyński, rodzicielski, chorobowy – zaświadczenie ZUS o wysokości wypłacanego świadczenia 

Czas nieokreślony:

 • oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które od 3 miesięcy wpływa Twoje wynagrodzenie, od tego samego pracodawcy - pobierz wzór

albo

 • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór, zawsze w przypadku, kiedy Twoje wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING
 • potwierdzenie wpływu wynagrodzenia i jego wysokości za ostatnie 3 miesiące
 • dodatkowo jeśli otrzymujesz zasiłek macierzyński, rodzicielski, chorobowy – zaświadczenie ZUS o wysokości wypłacanego świadczenia

Jeśli w ostatnich trzech miesiącach zmienił się Twój pracodawca, dostarcz nam dodatkowo:

 • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy
 • aktualną umowę o pracę

Jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą, wypełnij także ten formularz.

 • Formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą - pobierz wzór
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami 
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS  

​Dodatkowo, w zależności od tego w jaki sposób rozliczasz się z Urzędem Skarbowym, potrzebujemy jeszcze dokumentów zgodnych z poniższymi:

Działalność gospodarcza – pełna księgowość

Jeśli składasz wniosek od 1 stycznia do 20 stycznia:

 • Rachunek  Zysków i Strat (w wariancie porównawczym) za ubiegły rok lub PIT-36/36L wraz z załącznikiem B za ubiegły rok lub Rachunek Zysków i Strat za 11 miesięcy ubiegłego roku 
 • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok 

​Jeśli składasz wniosek od 21 stycznia do 30 kwietnia:

 • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony PIT to Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące od 01 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
 • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca) - tylko w przypadku zmiany formy opodatkowania lub jeżeli działalność nie była prowadzona  pełne 12 m-cy w poprzednim roku
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

​​Jeśli składasz wniosek od 1 maja do 31 grudnia: 

 • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B
 • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca)
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

UWAGA: zestawienia do obliczenia podatku dochodowego powinny być potwierdzone przez właściciela, księgową lub biuro rachunkowe, które prowadzi rachunkowość Twojej firmy.

 

Działalność gospodarcza – księga przychodów i rozchodów

Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 stycznia do 20 stycznia:

 • KPiR za ubiegły rok z rozliczonymi stanami magazynowymi lub
 • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem PIT-B za rok ubiegły lub
 • KPiR za 11 miesięcy roku ubiegłego
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok 

​Jeśli składasz wniosek kredytowy od 21 stycznia do 30 kwietnia:

 • KPiR za ubiegły rok z rozliczonymi stanami magazynowymi lub
 • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem PIT-B za rok ubiegły lub
 • KPiR za miesiące bieżącego roku (od początku roku do końca ostatniego miesiąca) - tylko w przypadku jeśli zmieniła się forma opodatkowania albo działalność jest prowadzona krócej niż 12 mcy w poprzednim roku podatkowym)
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 maja do 31 grudnia:

 • KPiR za miesiące bieżącego roku
 • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem PIT-B za rok ubiegły 
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

 

Działalność gospodarcza – ryczałt podatkowy

 
Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 stycznia do 31 stycznia:
 
 • PIT-28 za rok ubiegły lub gdy nie został jeszcze złożony PIT,  Ewidencja przychodów za ubiegły rok
Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 lutego do 31 grudnia:
 
 • PIT-28 za rok ubiegły
 • Ewidencja przychodów za miesiące bieżącego roku

 

Działalność gospodarcza – karta podatkowa

 • Aktualna decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego

 • Oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które  wpływa Twoja emerytura lub renta - pobierz wzór 
albo
 
 • Dokument, który potwierdza Twoje prawo do świadczenia, np. decyzja o przyznaniu/ waloryzacji emerytury lub renty.  W przypadku renty dodatkowo dokument potwierdzający okres na jaki została przyznana
 • Dokument, który potwierdza wypłatę świadczenia za ostatni okres, np. ostatni odcinek renty lub emerytury, wyciąg z konta​

Jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą, wypełnij także ten formularz.

Pytania i odpowiedzi

 • Co to jest pożyczka hipoteczna?

  Pożyczka hipoteczna to specjalny rodzaj pożyczki, którą zabezpieczysz hipoteką na nieruchomości. W ING Banku Śląskim możesz wziąć pożyczkę w złotówkach na okres do 25 lat.

 • Co wybrać: kredyt czy pożyczkę hipoteczną?

  Musisz najpierw ustalić, na co potrzebujesz pieniędzy. Takie rzeczy, jak kupno mieszkania, budowa czy remont sfinansujesz kredytem hipotecznym (jest on przeznaczony na konkretny cel mieszkaniowy).

  Natomiast jeśli potrzebujesz pieniędzy na inny cel, złóż wniosek o pożyczkę hipoteczną. Dostaniesz gotówkę i wydasz ją, na co chcesz.

 • Czym pożyczka hipoteczna różni się do zwykłej?

  Zwykła pożyczka zazwyczaj nie wymaga zabezpieczenia. Udzielamy jej na niewielkie kwoty i na krótki okres spłaty. Możesz ją przeznaczyć na dowolny cel.

  Pożyczka hipoteczna musi być zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Udzielamy jej na wyższe kwoty i dłuższy okres spłaty - do 25 lat. Możesz ją przeznaczyć na dowolny cel, o ile nie wiąże się z działalnością gospodarczą. Cena pożyczki hipotecznej jest niższa od ceny zwykłej pożyczki gotówkowej.

Potrzebujesz gotówki?

Weź pożyczkę

Przykłady reprezentatywne 

 • Oprocentowanie zmienne: oferta standardowa

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5.40%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 165 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 265 041,97 zł, oprocentowanie zmienne 4.81 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.31% oraz marża 4,50% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 100 041,97 zł w tym: prowizja 3135 zł, odsetki 92 390,53 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 817,44 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 680,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 072,35 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 247 500,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-10-01 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.  

 • Oprocentowanie zmienne: oferta "łatwy start" 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5.04%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie Łatwy Start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 135 500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 213 166,43 zł, oprocentowanie zmienne 4.71 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.31% oraz marża 4,40% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 77 666,43 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 74 092,02 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 135,41 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 873,21 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 203 250,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-10-01 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) odnosi się do przykładu - reprezentatywnej kwoty kredytu.

ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Dodatkowe informacje: www.ing.pl , Infolinia 32 357 00 65 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny.