Pożyczka hipoteczna

 • Zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość
 • Na dowolny cel
 • Kwota pożyczki od 70 000 zł, RRSO od
  11,41%
 • Możesz otrzymać do 80% wartości zabezpieczenia
 • Kredytowanie do 25 lat, wcześniejsza spłata i nadpłata za 0 zł

Jak dostać pożyczkę hipoteczną

1

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Przez telefon lub w placówce bankowej - miejscu spotkań. Specjalista hipoteczny oszacuje dla Ciebie zdolność kredytową oraz pomoże Ci wybrać najlepszą ofertę i wypełnić dokumenty.

2

Wypełnij wniosek

Możesz to zrobić z naszym specjalistą w placówce bankowej - miejscu spotkań lub wysłać wniosek przez internet.  Po wysłaniu wniosek trafi do naszej weryfikacji. O decyzji kredytowej poinformujemy Cię przez e-mail. Status swojego wniosku sprawdzisz tutaj

3

Podpisz umowę

Na podpisanie umowy zaprosimy Cię do placówki bankowej - miejsca spotkań. Specjalista poinformuje Cię, co jeszcze musisz zrobić, żebyśmy mogli uruchomić Twoją pożyczkę.

Zadzwoń do nas 

8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty


Spotkaj się ze specjalistą w placówce bankowej - miejscu spotkań

Znajdź placówkę bankową - miejsce spotkań

Koszty

Oprocentowanie

x

 

Oferta Standardowa Oferta Łatwy Start
Oprocentowanie okresowo stałe na 5 lat
10,76%
10,66%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
11,88%
11,41%
Prowizja 1,9% 0%
Przeznaczenie Na dowolny cel Na dowolny cel
Oprocentowanie zmienne po okresie obowiązywania oprocentowania okresowo stałego 4,50% + WIBOR 6M 4,40% + WIBOR 6M
Na czym zyskasz? Nie musisz brać dodatkowych produktów Brak prowizji, czyli niższy koszt uruchomienia kredytu
Dodatkowe warunki oferty Brak Konto i regularne wpływy

Opłaty

x

Operacja

Wysokość opłaty

Udzielenie pożyczki w standardowej ofercie 1,9%
Udzielenie pożyczki w ramach standardowej oferty Premium oraz Private Banking 1,1%
Udzielenie pożyczki w
ofercie Łatwy start
0%
Administrowanie rachunkiem technicznym 0 zł
Opłata za usługę oceny wartości nieruchomości (za operat szacunkowy) - mieszkanie i niezabudowana działka gruntu 462 zł
Opłata za usługę oceny wartości nieruchomości (za operat szacunkowy) - dom wybudowany i w trakcie budowy 748 zł

Opłata za usługę oceny wartości nieruchomości (za operat szacunkowy) – nieruchomość niestandardowa
Nieruchomość niestandardowa odbiega od nieruchomości występujących na lokalnym rynku pod względem:

 • dużej powierzchni użytkowej (powyżej 400 mkw., wartość ta jednak może się różnić w zależności od lokalizacji)
 • standardu wykończenia lub wyposażenia, urządzenia rekreacyjne (korty, baseny itp.)
Decyzję, czy nieruchomość jest niestandardowa, podejmuje rzeczoznawca majątkowy lub firma zewnętrzna, która ją wycenia.
1 320 zł
Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata Produktu hipotecznego dla umów zawieranych od 22.07.2017 r. 0%
Opłata za inspekcję nieruchomości, bez oceny wartości 165 zł
Wprowadzenie zmian do umowy na wniosek klienta 200 zł

Wprowadzenie zmian do umowy na wniosek klienta w przypadku:

 • przyznania preferencji cenowych w związku ze zmianą segmentu klienta
 • zmian wynikających z błędów banku
 • zmian wynikających z przewalutowania
 • zmian w wyniku działań restrukturyzacyjnych
 • zamiany rachunku technicznego na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w złotych polskich
 • zmiany terminu płatności raty
 • zmian wynikających ze skorzystania w czasie trwania umowy z oferty Niższa marża
 • zmian wynikających z zakupu ubezpieczenia ochronnego do udzielonej pożyczki
 • zmiany konstrukcji oprocentowania (na oprocentowanie oparte o WIBOR)
 • podwyższenia kwoty pożyczki hipotecznej, jeżeli zostanie pobrana prowizja za podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego
brak opłaty
Ustanowienie zabezpieczenia - jeśli nie zrobisz tego zgodnie z umową 100 zł

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty ogólne

 • Wniosek o pożyczkę hipoteczną Pobierz wzór
 • Dane Wnioskodawców/Poręczycieli Pobierz wzór
 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

Dokumenty dotyczące nieruchomości

 • Numer księgi wieczystej dla nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do nieruchomości (w przypadku prawa spółdzielczego bez założonej księgi wieczystej) wraz z dokumentem potwierdzającym podstawę nabycia prawa do nieruchomości np. Akt notarialny.
 • w przypadku nieujawnienia właściciela w Księdze Wieczystej -dokument potwierdzający posiadanie praw do nieruchomości.
 • Umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości

 • Numer księgi wieczystej dla nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do nieruchomości (w przypadku prawa spółdzielczego bez założonej księgi wieczystej) wraz z dokumentem potwierdzającym podstawę nabycia prawa do nieruchomości np. Akt notarialny)
 • w przypadku nieujawnienia właściciela w Księdze Wieczystej -dokument potwierdzający posiadanie praw do nieruchomości
 • w przypadku nieujawnienia wielkość powierzchni użytkowej w Księdze Wieczystej lub zaświadczeniu Spółdzielni, jeden z poniższych dokumentów:
  a) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
  b) program użytkowy budynku
  c) operat szacunkowy
  d) akt notarialny
  e) ostatnia decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości z wskazaną powierzchnią użytkową budynku
 • Umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości

 • Numer księgi wieczystej dla nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem
 • W przypadku nieujawnienia właściciela w Księdze Wieczystej -dokument potwierdzający posiadanie praw do nieruchomości
 • Umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości

Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

Czas określony:

 • oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które od 6 miesięcy wpływa Twoje wynagrodzenie, od tego samego pracodawcy - pobierz wzór

albo

 • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór, zawsze w przypadku, kiedy Twoje wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING
 • potwierdzenie wpływu wynagrodzenia i jego wysokości za ostatnie 3 miesiące
 • dodatkowo jeśli otrzymujesz zasiłek macierzyński, rodzicielski, chorobowy – zaświadczenie ZUS o wysokości wypłacanego świadczenia 

Czas nieokreślony:

 • oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które od 3 miesięcy wpływa Twoje wynagrodzenie, od tego samego pracodawcy - pobierz wzór

albo

 • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór, zawsze w przypadku, kiedy Twoje wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING
 • potwierdzenie wpływu wynagrodzenia i jego wysokości za ostatnie 3 miesiące
 • dodatkowo jeśli otrzymujesz zasiłek macierzyński, rodzicielski, chorobowy – zaświadczenie ZUS o wysokości wypłacanego świadczenia

Jeśli w ostatnich trzech miesiącach zmienił się Twój pracodawca, dostarcz nam dodatkowo:

 • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy
 • aktualną umowę o pracę

Jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą, wypełnij także ten formularz.

 • Formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą - pobierz wzór
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami 
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS  

​Dodatkowo, w zależności od tego w jaki sposób rozliczasz się z Urzędem Skarbowym, potrzebujemy jeszcze dokumentów zgodnych z poniższymi:

Działalność gospodarcza – pełna księgowość

Jeśli składasz wniosek od 1 stycznia do 20 stycznia:

 • Rachunek  Zysków i Strat (w wariancie porównawczym) za ubiegły rok lub PIT-36/36L wraz z załącznikiem B za ubiegły rok lub Rachunek Zysków i Strat za 11 miesięcy ubiegłego roku 
 • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok 

​Jeśli składasz wniosek od 21 stycznia do 30 kwietnia:

 • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony PIT to Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące od 01 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
 • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca) - tylko w przypadku zmiany formy opodatkowania lub jeżeli działalność nie była prowadzona  pełne 12 m-cy w poprzednim roku
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

​​Jeśli składasz wniosek od 1 maja do 31 grudnia: 

 • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B
 • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca)
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

UWAGA: zestawienia do obliczenia podatku dochodowego powinny być potwierdzone przez właściciela, księgową lub biuro rachunkowe, które prowadzi rachunkowość Twojej firmy.

 

Działalność gospodarcza – księga przychodów i rozchodów

Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 stycznia do 20 stycznia:

 • KPiR za ubiegły rok z rozliczonymi stanami magazynowymi lub
 • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem PIT-B za rok ubiegły lub
 • KPiR za 11 miesięcy roku ubiegłego
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok 

​Jeśli składasz wniosek kredytowy od 21 stycznia do 30 kwietnia:

 • KPiR za ubiegły rok z rozliczonymi stanami magazynowymi lub
 • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem PIT-B za rok ubiegły lub
 • KPiR za miesiące bieżącego roku (od początku roku do końca ostatniego miesiąca) - tylko w przypadku jeśli zmieniła się forma opodatkowania albo działalność jest prowadzona krócej niż 12 mcy w poprzednim roku podatkowym)
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 maja do 31 grudnia:

 • KPiR za miesiące bieżącego roku
 • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem PIT-B za rok ubiegły 
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

 

Działalność gospodarcza – ryczałt podatkowy

 
Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 stycznia do 31 stycznia:
 
 • PIT-28 za rok ubiegły lub gdy nie został jeszcze złożony PIT,  Ewidencja przychodów za ubiegły rok
Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 lutego do 31 grudnia:
 
 • PIT-28 za rok ubiegły
 • Ewidencja przychodów za miesiące bieżącego roku

 

Działalność gospodarcza – karta podatkowa

 • Aktualna decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego

 • Oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które  wpływa Twoja emerytura lub renta - pobierz wzór 
albo
 
 • Dokument, który potwierdza Twoje prawo do świadczenia, np. decyzja o przyznaniu/ waloryzacji emerytury lub renty.  W przypadku renty dodatkowo dokument potwierdzający okres na jaki została przyznana
 • Dokument, który potwierdza wypłatę świadczenia za ostatni okres, np. ostatni odcinek renty lub emerytury, wyciąg z konta​

Jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą, wypełnij także ten formularz.

Pytania i odpowiedzi

 • Co to jest pożyczka hipoteczna?

  Pożyczka hipoteczna to specjalny rodzaj pożyczki, którą zabezpieczysz hipoteką na nieruchomości. W ING Banku Śląskim możesz wziąć pożyczkę w złotówkach na okres do 25 lat.

 • Co wybrać: kredyt czy pożyczkę hipoteczną?

  Musisz najpierw ustalić, na co potrzebujesz pieniędzy. Takie rzeczy, jak kupno mieszkania, budowa czy remont sfinansujesz kredytem hipotecznym (jest on przeznaczony na konkretny cel mieszkaniowy).

  Natomiast jeśli potrzebujesz pieniędzy na inny cel, złóż wniosek o pożyczkę hipoteczną. Dostaniesz gotówkę i wydasz ją, na co chcesz.

 • Czym pożyczka hipoteczna różni się do zwykłej?

  Zwykła pożyczka zazwyczaj nie wymaga zabezpieczenia. Udzielamy jej na niewielkie kwoty i na krótki okres spłaty. Możesz ją przeznaczyć na dowolny cel.

  Pożyczka hipoteczna musi być zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Udzielamy jej na wyższe kwoty i dłuższy okres spłaty - do 25 lat. Możesz ją przeznaczyć na dowolny cel, o ile nie wiąże się z działalnością gospodarczą. Cena pożyczki hipotecznej jest niższa od ceny zwykłej pożyczki gotówkowej.

Potrzebujesz gotówki?

Weź pożyczkę

Przykłady reprezentatywne - oprocentowanie okresowo stałe

 • Pożyczka hipoteczna - oferta standardowa

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11.88%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie Standardowej z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat (240 miesięcy), całkowita kwota pożyczki zabezpieczonej hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 90 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 224 144,96 zł, oprocentowanie stałe 10.76 %, całkowity koszt pożyczki 134 144,96 zł w tym: prowizja 1710 zł, odsetki 129 871,72 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 2 082,24 (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za prowadzenie konta Direct 462,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 0,00 (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 915,60 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Pożyczka wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 135 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-03-27 na reprezentatywnym przykładzie. Stałe oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej.

 • Pożyczka hipoteczna - łatwy start

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11.41%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie Łatwy start z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat (240 miesiące), całkowita kwota pożyczki zabezpieczonej hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 140 500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 344 690,90 zł, oprocentowanie stałe 10.66 %, całkowity koszt kredytu 204 190,90 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 200 458,81 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 251,09 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł, 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 419,88 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Pożyczka wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 210 750,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-03-27 na reprezentatywnym przykładzie. Stałe oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) odnosi się do przykładu - reprezentatywnej kwoty kredytu.

ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Dodatkowe informacje: www.ing.pl , Infolinia 32 357 00 65 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub placówka bankowa - miejsce spotkań. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny.