• Oferta dostosowana do Twoich potrzebOprócz oferty standardowej masz do wyboru ofertę specjalną - "Łatwy start", która obniża koszty uruchomienia pożyczki.
 • Profesjonalna obsługa specjalisty hipotecznegoNasz pracownik przyjedzie we wskazane przez Ciebie miejsce w dowolnym terminie, odpowie na pytania, pomoże w załatwieniu formalności.
 • Korzystne warunki kredytowaniaKorzystne oprocentowanie, okres kredytowania do 25 lat, spłata w ratach równych lub malejących, kwota od 70 000 zł do 80% wartości nieruchomości.
 • Pakiet specjalnych korzyściAkceptujemy różne źródła dochodów. Nie pobieramy opłaty za rozpatrzenie wniosku. Proponujemy pakiety ubezpieczeniowe, które zapewniają spłatę kredytu w przypadku m.in. śmierci i utraty źródła dochodu.

Tylko cztery kroki do kredytu

Zrób pierwszy krok. Skontaktuj się z naszym specjalistą

 1. Skontaktuj się z naszym specjalistą:

  • wypełnij formularz,
  • zadzwoń 801 111 888 lub (32) 357 00 65,
  • odwiedź nasz oddział
 2. Spotkanie ze specjalistą

  Nasz pracownik przyjedzie we wskazane przez Ciebie miejsce. Przedstawi najlepszą dla Ciebie ofertę, sporządzi listę dokumentów, które należy przygotować. Wstępnie oceni również Twoją zdolność kredytową.

 3. Wypełnienie wniosku

  Gdy skompletujesz dokumenty, nasz pracownik pomoże Ci wypełnić wniosek kredytowy.

  Skontaktuj się z nami

 4. Uruchomienie kredytu

  Nasz specjalista poinformuje Cię o uzyskaniu kredytu oraz ustali z Tobą termin zawarcia umowy, warunki oraz termin uruchomienia kredytu.

Opłaty i prowizje

 • Oprocentowanie

 • Opłaty

Oprocentowanie

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) odnosi się do przykładu - reprezentatywnej kwoty kredytu.

Pożyczka hipoteczna w złotych

Oprocentowanie zmienne: oferta standardowa 6,29%
RRSO: 6,96%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6.97%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 100 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 180 735,74 zł, oprocentowanie zmienne 6.29 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 1.79% oraz marża 4,50% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 80 735,74 zł w tym: prowizja 1900 zł, odsetki 76 083,14 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 2 313,60 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 733,61 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 150 000,00 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 2 stycznia 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Oprocentowanie zmienne: oferta "łatwy start" 6,19%
RRSO: 6,61%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6.59%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie Łatwy Start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 130 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 230 534,79 zł, oprocentowanie zmienne 6.19 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 1.79% oraz marża 4,40% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 100 534,79 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 97 088,11 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 007,68 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 946,11 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 195 000,00 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 2 stycznia 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

*ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Dodatkowe informacje: www.ing.pl , Infolinia 801 111 888 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny.

Opłaty

Pożyczka hipoteczna w PLN

Udzielenie pożyczki
(w zależności od rodzaju oferty)
oferta standardowa: 1,9%
w ramach oferty Premium (dawniej Personal Banking), Private Banking oraz Wealth Management w ofercie standardowej: 1,9%; 
  oferta Łatwy start: 0%
Administrowanie rachunkiem technicznym 0 zł
Opłata za inspekcję nieruchomości, bez oceny wartości 150 zł

Opłata za ocenę wartości nieruchomości
Uwaga: zawiera opłatę za inspekcję nieruchomości, jeśli jest potrzebna.

350 zł

Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata pożyczki hipotecznej dla umów zawieranych od 22.07.2017 r.

0 zł

Wprowadzenie zmian do umowy na Twój wniosek

Nie pobieramy tej opłaty za następujące zmiany:

 • przyznanie Ci preferencji cenowych - gdy zmienisz segment
 • korekta naszego błędu
 • przewalutowanie
 • działania restrukturyzacyjne
 • zamiana rachunku technicznego na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy
 • zmiana terminu płatności raty
 • skorzystanie w czasie trwania umowy z oferty "Niższa marża"
 • dokupienie ubezpieczenia ochronnego
 • zmiany konstrukcji oprocentowania (na oprocentowanie oparte o WIBOR)
 • podwyższenie kwoty pożyczki hipotecznej, jeśli pobierzemy za to prowizję
200 zł
Ustanowienie zabezpieczenia - jeśli nie zrobisz tego zgodnie z umową 100 zł

Wymagane dokumenty

 • Dokumenty ogólne

  • Wniosek o pożyczkę hipoteczną Pobierz wzór
  • Dane Wnioskodawców/Poręczycieli Pobierz wzór
  • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • Dokumenty dotyczące nieruchomości

  Wykaz wymaganych dokumentów uzależniony jest od celu, w jakim zaciągany jest kredyt.

  Gdy zabezpieczeniem jest mieszkanie
  • Odpis z księgi wieczystej/ Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie (dla praw spółdzielczych)
  • Umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  Jeśli zabezpieczeniem jest dom jednorodzinny
  • Odpis z księgi wieczystej
  • Dokument, który potwierdza posadowienie zabudowań na działce: kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zabudowaniami/ decyzja o pozwoleniu na użytkowanie/ potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót
  • Umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  Gdy zabezpieczeniem jest działka gruntu
  • Odpis z księgi wieczystej
  • Wypis z ewidencji gruntów i kopia mapy ewidencyjnej
  • Dokument, który potwierdza przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tj. informacja/ zaświadczenie o przeznaczeniu w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu potwierdzająca możliwość realizacji na działce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  • Umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

  To, jakich dokumentów potrzebujemy, zależy od celu, w jakim bierzesz kredyt.

  Umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór, stosunek służbowy
  • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór lub
  • oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w w naszym banku na które od 6 miesięcy wpływają regularnie Twoje dochody - pobierz wzór

  Jeśli w ostatnich trzech miesiącach zmienił się Twój pracodowca, dostarcz nam dodatkowo:

  • umowę o pracę z poprzednim pracodawcą/ świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy
  • aktualną umowę o pracę
  Działalność gospodarcza
  • Formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą - pobierz wzór
  • Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
  • REGON
  • NIP
  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami/ potwierdzenia zapłaty (wyciągi z konta lub dowody wpłat) podatku za ostatnie 6 miesiecy
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS/  potwierdzenia zapłaty (wyciągi z konta lub dowody wpłat) składek za ostatnie 3 miesiące

  W jaki sposób rozliczasz się z Urzędem Skarbowym?

  Działalność gospodarcza – pełna księgowość

  Jeśli składasz wniosek od 1 stycznia do 20 stycznia:

  • Rachunek  Zysków i Strat (w wariancie porównawczym) za ubiegły rok/ PIT-36/36L wraz z załącznikiem B za ubiegły rok/ Rachunek Zysków i Strat za 11 miesięcy ubiegłego roku
  • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok
  • Zestawienie zaksięgowanych kosztów leasingowych (leasing operacyjny) w przypadku obciążeń leasingowych obsługiwanych krócej niż 12 miesięcy za ubiegły rok
   
  Jeśli składasz wniosek od 21 stycznia do 30 kwietnia:
   
  • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące od 01 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
  • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca)
  • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za analogiczne miesiące poprzedniego roku
  • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych - jeśli Cię dotyczy
  • zestawienie zaksięgowanych kosztów leasingowych - jeśli Cię dotyczy


  UWAGA: zestawienia do obliczenia podatku dochodowego powinny być potwierdzone przez właściciela, księgową lub biuro rachunkowe, które prowadzi rachunkowość Twojej firmy.

  Działalność gospodarcza – księga przychodów i rozchodów oraz uproszczona forma wpłaty zaliczek

  Jeśli składasz wniosek w styczniu lub lutym:

  • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony PKPiR z podsumowaniem danych za miesiące od 01 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
  • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych - jeśli Cię dotyczy
  • zestawienie zaksięgowanych kosztów leasingowych - jeśli Cię dotyczy

  Jeśli składasz wniosek od marca do grudnia:

  • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony KPKiR z podsumowaniem danych od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
  • zestawienie danych finansowych za bieżący okres  (PKPiR do naszego wglądu)
  • zestawienie danych finansowych za analogiczny okres poprzedniego roku na podstawie książki przychodów i rozchodów (PKPiR do naszego wglądu)
  • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych - jeśli Cię dotyczy
  • zestawienie zaksięgowanych kosztów leasingowych - jeśli Cię dotyczy

  Działalność gospodarcza – ryczałt podatkowy

  • Deklaracja podatkowa za ubiegły rok PIT-28 lub gdy nie została jeszcze złożona zestawienie na podstawie ewidencji przychodów za dany okres (ewidencja do naszego wglądu)
  • Zestawienie przychodów za bieżący okres na podstawie ewidencji przychodów (ewidencja do naszego wglądu)

  Działalność gospodarcza – karta podatkowa

  • Aktualna decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego
  Emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne
  • Dokument, który potwierdza Twoje prawo do świadczenia, np. decyzja o przyznaniu/ waloryzacji renty lub emerytury
  • Dokument, który wskazuje okres, na jaki została przyznana renta
  • Dokument, który potwierdza wypłatę świadczenia za ostatni okres, np. ostatni odcinek renty lub emerytury, wyciąg z konta
  Kontrakt menedżerski, sportowy
  • Umowa/ Kontrakt,
  • Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór/ oświadczenie o dochodach (jeśli posiadasz konto w naszym banku, na które od 6 miesięcy wpływają regularnie Twoje dochody) - pobierz wzór

RozwińZwiń

Pytania i odpowiedzi


 • Mam problem ze spłatą kredytu i chcę zmienić jego warunki. Co powinienem zrobić?

  W takiej sytuacji złóż wniosek o zmianę warunków spłaty kredytu. 

  Dowiedz się więcej

 • Co to jest pożyczka hipoteczna?

  Pożyczka hipoteczna to specjalny rodzaj pożyczki, którą zaciągasz pod zastaw swojej nieruchomości. W ING Banku Śląskim możesz wziąć pożyczkę w złotówkach na okres do 25 lat.

 • Czym pożyczka hipoteczna różni się do zwykłej?

  Zwykła pożyczka zazwyczaj nie wymaga zabezpieczenia. Udzielamy jej na niewielkie kwoty i na krótki okres spłaty. Możesz ją przeznaczyć na dowolny cel.

  Pożyczka hipoteczna musi być zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Udzielamy jej na wyższe kwoty i dłuższy okres spłaty - do 25 lat. Możesz ją przeznaczyć na dowolny cel, o ile nie wiąże się z działalnością gospodarczą. Cena pożyczki hipotecznej jest niższa od ceny zwykłej pożyczki gotówkowej.

 • Co wybrać: kredyt czy pożyczkę hipoteczną?

  Musisz najpierw ustalić, na co potrzebujesz pieniędzy. Takie rzeczy, jak kupno mieszkania, budowa czy remont sfinansujesz kredytem hipotecznym (jest on przeznaczony na konkretny cel mieszkaniowy).

  Natomiast jeśli potrzebujesz pieniędzy na inny cel, złóż wniosek o pożyczkę hipoteczną. Dostaniesz gotówkę i wydasz ją, na co chcesz.

 • Cel kredytowania

  W ramach grupy kredytów zabezpieczonych hipoteką przeznaczonych na cele mieszkaniowe wyróżnić można:

  • Kredyty hipoteczne
  • Przeznaczone na nabycie już zakończonych inwestycji - zakup nieruchomości, wykup nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowych, zakładów pracy, gmin, Skarbu Państwa, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej lub stanowiące mienie komunalne czy spłatę innych kredytów mieszkaniowych.
  • Przeznaczone na spłatę innych zobowiązań nie związanych z celami mieszkaniowymi (kredyt konsolidacyjny).
  • Przeznaczone na refinansowanie udokumentowanych kosztów celu mieszkaniowego poniesionych do 12 miesięcy wstecz licząc od daty złożenia wniosku kredytowego.
  • Przeznaczone na sfinansowanie trwałego wyposażenia mieszkania, np. mebli kuchennych na miarę wraz z wbudowanymi urządzeniami AGD, sauny, kominka, klimatyzacji, itp.
  • Kredyty budowlano-hipoteczne
  • Przeznaczone są na sfinansowanie nieruchomości, które jeszcze nie zostały oddane do użytkowania lub wymagają wykonania pewnych prac budowlanych (remont, modernizacja nieruchomości).
  • Pożyczka hipoteczna
  • Odrębnym produktem bankowym jest pożyczka hipoteczna. Jest ona także udzielana w oparciu o zabezpieczenie hipoteczne, jednakże - w przeciwieństwie do kredytu - nie ma konieczności wskazywania jej przeznaczenia.

  W połączeniu z każdym celem kredytu hipotecznego lub budowlano-hipotecznego można także uzyskać dodatkową kwotę (maksymalnie 30% wartości nieruchomości) z tytułu refinansowania kosztów związanych z nieruchomością. Łączna kwota kredytu wraz z refinansowaniem nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości. W powyższym przypadku Bank nie wymaga udokumentowania kosztów związanych z nieruchomością. Przy kredytach budowlano-hipotecznych wypłata części środków przeznaczonych na refinansowanie następuje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

 • Co to są raty równe i malejące?
  • Raty równe – jak sama nazwa wskazuje – płacisz w tej samej wysokości. Z każdą ratą maleją odsetki, a rośnie kapitał, który spłacasz – zatem rata jest taka sama.
  • Raty malejące są na początku są wyższe od rat stałych, ale wraz z upływem czasu maleją. W każdej racie jest taka sama część spłacanego kapitału. Do tego dodajemy odsetki, a te wraz ze spłatą kredytu są coraz mniejsze.
 • Co to jest WIBOR?

  Jest to stawka określająca wysokość oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym (stopa procentowa od środków pożyczanych między bankami).

 • Co oznacza zabezpieczenie przejściowe?

  Jest to tymczasowe zabezpieczenie spłaty kredytu.  Ustalamy je, do czasu aż w księdze wieczystej nieruchomości pojawi się  wpis hipoteki na rzecz banku. Banki stosują różne formy zabezpieczeń przejściowych - w naszym banku podwyższamy marżę kredytu.

Potrzebujesz pożyczki? Skontaktuj się Oddzwonimy, pomożemy.

Jeśli nie masz jeszcze konta osobistego w naszym banku, zobacz naszą ofertę.

Poradniki kredytowe