Konto premium

 • 0 zł za wydanie i korzystanie z karty Visa zbliżeniowa z funkcją wielowalutową1
 • 0 zł za przelewy standardowe w PLN przez internet i w oddziale banku na konta w dowolnym banku w kraju2
 • 0 zł za wypłaty kartą i BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce i w krajach SEPA (w EUR)
 • 0 zł za prowadzenie rachunku3

Zadzwoń do nas 


8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty


Zamów kontakt

Zostaw numer

Zadzwoni do Ciebie nasz specjalista


Jeśli chcesz spotkać się ze specjalistą w oddziale

Znajdź najblizszy oddział

Specjaliści Premium

To profesjonaliści, którzy pokażą Ci, jak efektywnie zarządzać swoimi finansami i przedstawią kompleksową ofertę inwestycyjną oraz kredytową.

Zadzwoń na +48 32 357 00 20 

(pn.-pt. od 8:00 do 20:00, sb. od 8:00 do 16:00)

Zyskaj z kontem Premium

Aplikacja Moje ING

Dobrze oceniana przez użytkowników daje Ci wszystko to co bankowość w komputerze i możliwości, które docenią użytkownicy smartfonów.

Korzystaj m.in. z:

 • podglądu stanu konta bez zalogowania
 • płatności w sklepach kartą lub kodami BLIK
 • logowania PIN-em lub odciskiem palca
 • dostępu do Profilu Zaufanego
 • przechowywania paragonów i ważnych dokumentów

Więcej

Karta Visa zbliżeniowa

Zapłacisz nią w sklepach i przez internet na całym świecie. A jeśli podłączysz do niej konta w EUR, USD, GBP możesz uniknąć opłat za przewalutowanie transakcji w tych walutach.4

Więcej o karcie Visa

Płatności telefonem

Swoją kartę Visa do konta możesz też aktywować w telefonie. Poza tym portfele elektroniczne, płatności BLIK - masz tyle opcji, żeby płacić w sklepach, w internecie, za granicą i łatwiej wypłacać.

Wypróbuj też przelewy na telefon BLIK – wystarczy wybrać odbiorcę ze swoich kontaktów.

Sprawdź, jak płacić telefonem

Limit zadłużenia w koncie

Szybki sposób na dodatkowe pieniądze. Niższa opłata roczna dla klientów Premium. 

Więcej o limicie w koncie Premium

Opłaty i prowizje

 • Konto

 • Karta do konta

 • Wpłaty/wypłaty

 • Przelewy krajowe w PLN

x
  Opłata
Otwarcie konta 0 zł
Prowadzenie konta 0 zł


Od 29 marca 2021 r. zmienia się Tabela Opłat i Prowizji dla Konta Premium. Sprawdź szczegóły

x
  Opłata
Wydanie karty Visa Zbliżeniowa  
 • ze standardowym wizerunkiem
0 zł
 • z własnym wizerunkiem - Mojej Karty ING
15 zł
Miesięczna opłata za kartę Visa Zbliżeniowa 0 zł
x
  Opłata
Wypłata gotówki Kartą Visa zbliżeniową  
 • w bankomatach ING Banku Śląskiego i Planet Cash
0 zł
 • w punktach oznaczonych logo Cashback przy okazji zakupów
0 zł
 • pozostałe wypłaty gotówki w kraju / pozostałe wypłaty gotówki w EUR w krajach SEPA
0 zł
 • pozostałe wypłaty gotówki za granicą
3%
 • pozostałe wypłaty gotówki za granicą z pakietem wypłat gotówki
0 zł
Wypłata gotówki  BLIKIEM 0 zł
 • w bankomatach ING Banku Śląskiego i Planet Cash
0 zł
 • w pozostałych bankomatach w kraju
0 zł
Wypłata gotówki w oddziale Banku 0 zł
Aktywacja pakietu wypłat gotówki na 30 dni 15 zł
Wpłata gotówki  
 • we wpłatomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju
0 zł
 • w oddziale Banku
0 zł
x
  Opłata
Przelew krajowy w złotych na konto w innym banku

z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, SORBNET i BlueCash

 
 • w bankowości internetowej
0 zł
 • w bankowości internetowej - przelew na telefon
0 zł
 • w oddziale banku
0 zł

Zobacz także

Private Banking & Wealth Management

Private Banking & Wealth Management

Sprawdź szeroki wybór inwestycji z usługą doradztwa.

Przędsiebiorcy

Przędsiebiorcy

Jeśli prowadzisz firmę, sprawdź ofertę dla przedsiebiorców. 

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.

Funkcja wielowalutowa umożliwia płacenie kartą Visa zbliżeniową z podłączonych do niej kont walutowych w EUR, USD i GBP. Konta można połączyć do karty w Moim ING. Z funkcji wielowalutowej nie mogą korzystać osoby poniżej 18 roku życia i pełnomocnicy do konta.
Z wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, SORBNET lub BlueCash.
Przy spełnieniu warunków posiadania konta Premium tj. poziom aktywów musi wynosić conajmniej 150 tys. lub wpływy na konto muszą wynosić conajmniej 10 tys. miesiecznie. W przypadku niespełnienia warunków naliczamy opłatę 30 zł miesięcznie za prowadzenie konta.
Brak prowizji dotyczy transakcji bezgotówkowej rozliczonej na koncie prowadzonym w walucie transakcji (EUR, USD, GBP). Brak wystarczających środków na tym koncie spowoduje obciążenie konta złotówkowego kwotą transakcji i prowizją za przewalutowanie – 3% kwoty transakcji.