Korzystaj wygodnie z Konta Premium

Dostęp do swojego konta masz przez internet i aplikację mobilną, w oddziale
i poprzez serwis telefoniczny Zdalnego Centrum Premium, jak Ci wygodnie.

0

za wydanie i korzystanie z karty
Visa zbliżeniowa1
z funkcją wielowalutową

0

za przelewy standardowe2 w PLN przez internet, w oddziale banku i serwisie telefonicznym na konta w dowolnym banku w kraju

0

za wypłaty kartą i BLIKIEM
ze wszystkich bankomatów
w Polsce

0

za wpłaty we wpłatomatach ING Banku Śląskiego
i sieci Planet Cash
w kraju oraz naszych oddziałach

icon

Żeby otworzyć konto Premium i bezpłatnie z niego korzystać, musisz mieć zdeponowane w naszym banku aktywa w wysokości min. 150 000 zł (lub ich równowartość w walutach obcych) lub na Twoje konto co miesiąc musi wpływać regularnie min. 10 000 zł.

Konto ze wsparciem specjalistów

Zdalne Centrum Premium

Bankowi specjaliści Zdalnego Centrum Premium są przewodnikami po naszych usługach. Pomagają w codziennym bankowaniu, przedstawiają kompleksową ofertę inwestycyjną i kredytową.

Na Twój telefon czekają pod numerem: 32 357 00 20
w dni robocze w godz. od 7:30 do 21, w soboty od 8 do 16.

Koszt połączenia według stawek operatora.

Sprawdź pełny zakres usług

Płać wygodnie również za granicą

Podróżujesz, zwiedzasz, pracujesz za granicą, albo kupujesz przez internet na zagranicznych serwisach? Możesz to robić jeszcze wygodniej. Z Kontem Premium możesz otrzymać kartę Visa zbliżeniowa do płatności w Polsce i za granicą, również przez internet. Możesz również otworzyć bezpłatne konto walutowe w EUR, USD i GBP, podłączyć je do swojej karty i płacić w tych walutach bez prowizji za przewalutowanie. Waluty wymienisz z dowolnego miejsca w naszym internetowym kantorze w bankowości internetowej Moje ING. Im wyższa kwota, tym korzystniejszy kurs.

Zobacz ofertę walutową

Z Kontem Premium dodatkowo możesz zyskać

Otwórz konto Premium

Zdeponuj w naszym banku aktywa w wysokości min. 150 tys. zł (lub ich równowartość w walucie wymienialnej)
lub zadbaj, by na Twoje konto co miesiąc wpływało regularnie min. 10 tys. zł.  

Aby otworzyć Konto Premium, odwiedź dowolny oddział.

Znajdź najbliższy oddział

Opłaty i prowizje

 • Konto

 • Karta do konta

 • Wpłaty/wypłaty

 • Przelewy krajowe w PLN

Konto

  Opłata
Otwarcie konta 0 zł
Prowadzenie konta  
dla klientów objętych ofertami Premium, Private Banking, Wealth Management i spełniających kryteria finansowe zawarte w TOIP 0 zł
w pozostałych przypadkach 30 zł

Karta do konta

  Opłata
Wydanie karty Visa Zbliżeniowa  
ze standardowym wizerunkiem 0 zł
z własnym wizerunkiem - Mojej Karty ING 15 zł
Miesięczna opłata za kartę Visa Zbliżeniowa 0 zł

Wpłaty/wypłaty

  Opłata
Wypłata gotówki w PLN  
kartą i BLIKIEM we wszystkich bankomatów w kraju 0 zł
w kasie Banku 0 zł
w punktach oznaczonych logo Cashback przy okazji zakupów 0 zł
Wypłata gotówki w walucie innej niż PLN 3% kwoty wypłaty
Wpłata gotówki  
we wpłatomacie ING Banku Śląskiego 0 zł
w kasie Banku 0 zł

Przelewy krajowe w PLN

  Opłata
Przelew krajowy w złotych na konto w innym banku

z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, SORBNET i BlueCash

 
w bankowości internetowej 0 zł
poprzez serwis telefoniczny Halo Śląski 0 zł
w oddziale 0 zł

Zobacz także

Rozwiń i zapoznaj się z pojęciami, które wynikają z obowiązujących przepisów
Wykaz usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym ustala nowe definicje dla pojęć, które znajdziesz na naszej stronie:

 • prowadzenie konta - prowadzenie rachunku płatniczego
 • przelew krajowy - polecenie przelewu krajowego
 • przelew wewnętrzny - polecenie przelewu wewnetrznego
 • stałe zlecenie - zlecenie stałe
 • przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim - polecenie przelewu wewnętrznego  przez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej Moje ING)
 • przelew na Twoje konto w dowolnym banku - polecenie przelewu w PLN na rachunki prowadzone w innych Bankach w kraju (przelew krajowy)
 • płatności kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
 • wypłaty kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych zgodnie z definicją zawartą w wykazie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, wynikającym z ustawy o usługach płatniczych
 • wpłata gotówkowa - wpłata gotówki
 • wypłata gotówkowa - wypłata gotówki
 • bankowość internetowa (system bankowości internetowej) – usługa bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej)
 • Halo Śląski – usługa bankowości telefonicznej (Serwis telefoniczny HaloŚląski)
 • Serwis SMS – powiadamianie SMS
 • Limit zadłużenia w koncie - kredyt w rachunku płatniczym

Funkcja wielowalutowa umożliwia płacenie kartą Visa zbliżeniową z podłączonych do niej kont walutowych w EUR, USD i GBP. Konta można połączyć do karty w Moim ING. Z funkcji wielowalutowej nie mogą korzystać osoby poniżej 18 roku życia i pełnomocnicy do konta.
2. Za wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, SORBNET lub BlueCash.
 Brak prowizji dotyczy transakcji bezgotówkowej rozliczonej na koncie prowadzonym w walucie transakcji (EUR, USD, GBP). Brak wystarczających środków na tym koncie spowoduje obciążenie konta złotówkowego kwotą transakcji i prowizją za przewalutowanie – 3% kwoty transakcji.
Oferta dotyczy wyłącznie Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN zakładanego na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej „Bonus na start” i obowiązuje przez cztery miesiące od założenia konta. Po upływie tego okresu dla powyższego konta obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe. Zapoznaj się z Regulaminem tej oferty.