Jak to działa?

30% wpłaty na lokatę

  • Czas trwania: 3 miesiące
  • Oprocentowanie: 3,25% w skali roku
  • Minimalna wpłata: 3 000 zł

70% wpłaty na fundusz inwestycyjny

  • Czas trwania: minimum 3 miesiące
  • Zysk: zależny od wyników funduszu
  • Minimalna wpłata: 7 000 zł
  • 0 zł za zakup i zamianę funduszu

Do wyboru masz 5 funduszy

NN Krótkoterminowych Obligacji

Skład: 100% instrumenty dłużne
Stopień ryzyka:  niski
Notowania i dokumenty

NN Obligacji P

Skład: 100% instrumenty dłużne
Stopień ryzyka:  umiarkowany
Notowania i dokumenty

NN Stabilnego Wzrostu

Skład: 70% instrumenty dłużne, 30% akcje    
Stopień ryzyka:  średni
Notowania i dokumenty

NN Zrównoważony

Skład: 50% instrumenty dłużne, 50% akcje   
Stopień ryzyka:  średni
Notowania i dokumenty

NN Akcji

Skład: 100% akcje   
Stopień ryzyka:  wysoki
Notowania i dokumenty

Wyniki funduszu, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Nie wiesz, który fundusz wybrać? Porównaj je

Załóż Lokatę z Funduszem Premium

Jak kupić?

Lokata z Funduszem Premium dostępna jest wyłącznie dla Klientów Premium

Przez internet

Zaloguj się do bankowości internetowej i kup Lokatę z Funduszem Premium

Zaloguj się

Porozmawiaj ze specjalistą 

 
 

Umów się na spotkanie

Warunkiem nabycia Lokaty z Funduszem Premium jest podpisanie Umowy pośrednictwa i nadanie przez Bank profilu inwestycyjnego Klienta w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Warunki rezygnacji

Pamiętaj!

W każdej chwili masz możliwość wcześniejszej wypłaty środków z Lokaty z Funduszem Premium, jednak wiąże się to z tym, że:
  • wypłata pieniędzy z lokaty przed upływem 3 miesięcy - powoduje nienaliczenie odsetek,
  • wypłata pieniędzy z części funduszowej przed upływem 3 miesięcy - skutkuje naliczeniem opłaty umorzeniowej w wysokości 2% od kwoty odkupienia.

Dokumenty

Fundusze inwestycyjne

Zanim zdecydujesz się zainwestować w Fundusz Inwestycyjny NN, zapoznaj się z informacjami zawartymi w prospektach informacyjnych (w tym w statutach) oraz skrótach prospektów informacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych NN (w tym z informacjami o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN).

Fundusze inwestycyjne oraz lokatę terminową można odpowiednio kupić lub otworzyć poza produktem Lokata z Funduszem. Oprocentowanie lokat  znajdujących się w ofercie można sprawdzić na stronie internetowej banku www.ing.pl/oprocentowanie.

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami: Prospektem informacyjnym NN Parasol SFIO, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego oraz ostatnie zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym. Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie internetowej banku www.ing.pl

Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/lzfpremium