Jestem klientem i mam dostęp do bankowości internetowej

Zaloguj się i złóż wniosek

Jestem klientem i nie mam bankowości internetowej

Zostaw numer, oddzwonimy

Zostaw numer

 

Dlaczego warto u nas

 

 • Dogodne oprocentowanieDla klientów korzystających z oferty Premium – do 200 000 zł na specjalnych warunkach cenowych
 • Minimum formalnościRealizujesz dowolne plany bez poręczycieli i zabezpieczeń majątkowych
 • Pożyczasz prosto i szybkoWniosek o pożyczkę możesz złożyć przez internet lub telefon. Weź pożyczkę online lub skontaktuj się ze Specjalistą Premium
 • Spłacasz na swoich warunkachWybierasz wygodny dla Ciebie dzień spłaty. Samemu wyznaczasz okres kredytowania. Na spłatę masz nawet 10 lat
 • Skorzystaj z ochrony spłaty pożyczki gotówkowej. Nie musisz martwić się o spłatę w przypadku choroby czy utraty pracy. 

Weź pożyczkę online    lub zostaw numer, oddzwonimy

Oferty specjalne

Jeśli spłacasz już jakieś pożyczki

Z konsolidacją

Spłacasz już jakieś zobowiązania i szukasz dodatkowej gotówki?  Skorzystaj z naszej oferty, spłać obecne zobowiązania z innych banków i ciesz się jedną ratą na dobrych warunkach! Dla pożyczki z konsolidacją prowizja wynosi 0 zł.

Sprawdź ratę
Oferta specjalna

0 zł prowizji

Jeśli potrzebujesz powyżej 15 000 zł do 100 000 zł, za prowizję zapłacisz 0 zł. Oferta trwa do 31 marca 2020 roku. 

Weź pożyczkę
Jeśli planujesz zakup eko produktów

Ekopożyczka

Wybierasz eko produkty - oszczędzasz! W Moim ING zwracamy prowizję za pożyczkę, jeśli zdecydujesz się na zakup na przykład sprzętu AGD klasy A+++, sprzętu sportowego, solarów i samochodów hybrydowych. 

Dowiedz się więcej

Regulaminy wszystkich naszych promocji znajdziesz tutaj 

Oblicz ratę pożyczki

Ile chcesz pożyczyć?
Na jak długo?
 
RATA MIESIĘCZNA: 1
Miesięczna składka ubezpieczeniowa:
 
Oprocentowanie:
Prowizja: 0zł 2 lub dla stałych klientów3
Weź pożyczkę online
W bankowości internetowej można złożyć wniosek o maksymalną kwotę 160 000 zł.
lub

Jak dostać pożyczkę

2

Ustalamy warunki

Sprawdzimy Twoją zdolność kredytową i ustalimy szczegóły dotyczące kredytu.

3

Pieniądze na Twoim koncie

Przelejemy pieniądze na Twoje konto (online lub w oddziale).

Koszty kredytu i wymagane dokumenty

 • Oprocentowanie

  Oprocentowanie wynosi od 6,24% do 8,74%.

  Do 36 miesięcznych rat obowiązuje oprocentowanie stałe - jego wysokość nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania.

  Powyżej 37 miesięcznych rat obowiązuje oprocentowanie zmienne, które może się zmienić w okresie kredytowania.

 • Opłaty i prowizje

  Prowizja wynosi od 0% do 6,99%.

   

 • Wymagane dokumenty

  Akceptujemy różne źródła dochodów.

  Nie musisz dostarczać żadnych dokumentów potwierdzających dochód, jeżeli od minimum 3 miesięcy na Twoje Konto w ING Banku Śląskim regularnie wpływają dochody.

  Jeżeli nie spełniasz wymienionego powyżej warunku, prosimy o dostarczenie do Oddziału Banku dokumentów potwierdzających dochód w zależności od jego źródła.

  Rozwiń szczegóły

 

Umowa o pracę (czas określony i nieokreślony), Stosunek służbowy, Służby mundurowe, Zatrudnienie na podstawie wyboru i powołania / mianowania
 • PIT 11 lub PIT40 w okresie od 1 stycznia do 31 maja lub
 • Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz) lub
 • Wyciągi z obcego banku potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu za ostatnie 3 miesiące
Emerytura, Renta, Zasiłek/Świadczenie przedemerytalne (w tym emerytura i renta zagraniczna - tylko w przypadku, gdy świadczenia te wpływają regularnie na rachunek w ING Banku Śląskim S.A. od minimum 6 miesięcy lub na rachunek w innym banku na terytorium RP i zostaną potwierdzone 6-miesięcznymi wyciągami z tego rachunku)
 • Dokument potwierdzający prawo do świadczenia – np. decyzja o przyznaniu/waloryzacji emerytury/renty, świadczenia/zasiłku przedemerytalnego (w przypadku renty wskazująca również okres przyznania świadczenia) oraz dokument potwierdzający wypłatę świadczenia -ostatni odcinek renty lub emerytury, zasiłku/świadczenia przedemerytalnego lub
 • Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości wypłacanego świadczenia zawierające imię,  nazwisko, adres, kwotę, ewentualne tytuły wykonawcze (w przypadku renty wskazujące również okres przyznania świadczenia) lub
 • Wyciągi z obcego banku potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu
Kontrakt menedżerski
 • PIT 11 lub PIT40 w okresie od 1 stycznia do 31 maja lub
 • Umowa/kontrakt oraz Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz), jeżeli z wpływów na rachunek lub ww. dokumentu nie wynika  wysokość dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 3 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Kontrakt marynarski (w tym kontrakt zagraniczny - tylko w przypadku, gdy dochody z tego tytułu wpływają regularnie na rachunek w ING Banku Śląskiem S.A od minimum 6 miesięcy lub na rachunek w innym banku na terytorium RP, i zostaną potwierdzone 6- miesięcznymi wyciągami z tego rachunku).
 • Książeczka żeglarska - kopie stron z danymi osobowymi oraz wpisanymi datami zamustrowania i wymustrowania z okresu ostatnich 24  miesięcy oraz Umowa o pracę (kontrakty) z ostatnich 24 miesięcy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (jeżeli dokument nie jest w języku polskim) lub inny dokument potwierdzający wysokość uzyskiwania dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 6 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu
Kontrakt za wyjątkiem menedżerskiego i marynarskiego np.: sportowy, żołnierski
 • Umowa/kontrakt – np. umowa o kontrakt sportowy, kontrakt na pełnienie służby terminowej, umowa o zarządzanie oraz  Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz), jeżeli z wpływów na rachunek lub ww. dokumentu nie wynika  wysokość dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 3 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Działalność wykonywana osobiście - niewymagająca prowadzenia działalności gospodarczej (umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, artyści, itp.)
 • Deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok podatkowy oraz wystawione przez Zleceniodawcę Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz) lub inne dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów w roku bieżącym (np. umowa, z której wynika okres jej obowiązywania wraz z dowodem otrzymywania wynagrodzenia np. ostatni wyciąg z rachunku, na który wpływa ww. wynagrodzenie) lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 12 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Najem, dzierżawa
 • Deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok podatkowy oraz aktualne umowy najmu/dzierżawy wraz z aneksami.
Duchowni
 • Zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy wystawione przez bezpośredniego przełożonego - Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz).
Działalność gospodarcza

Klienci korzystający z usług Premium i prowadzący działalność gospodarczą mogą dokumentować dochód w sposób uproszczony. Wystarczą:

 • Deklaracja podatkowa za ostatni zakończony rok podatkowy (bez danych finansowych za bieżące m-ce) lub
 • Zaświadczenie o dochodzie (w oparciu o dane za ostatni zakończony rok podatkowy) przygotowany przez podmiot gospodarczy świadczący usługi związane z prowadzeniem księgowości / rozliczeń podatkowych lub przez osobę, która zawodowo zajmuje się prowadzeniem księgowości w firmie np. Główny Księgowy (wyłącza się możliwość wystawienia zaświadczenia przez samego klienta lub osoby niezajmujące się prowadzeniem finansów zawodowo)
 • Dokumenty rejestrowe firmy: wpis do KRS/odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, decyzja o nadaniu NIP.

UWAGA! Nie ma konieczności składania dokumentów rejestrowych w przypadku gdy: rachunek bieżący firmy jest prowadzony w Banku ING wystarczające jest złożenie przez klienta oświadczenia o aktualności ww. dokumentów lub/i klient prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub s.c., a doradca zweryfikuje bazę prowadzenie przez klienta działalności w bazie CEIDG (www.ceidg.gov.pl)

UWAGA! Nie ma obowiązku przedstawiania zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US.

Pytania i odpowiedzi

Złóż wniosek tak jak Ci wygodnie

Weź pożyczkę online    lub zostaw numer, oddzwonimy

Możesz też zadzwonić do nas na 32 357 00 20 lub odwiedzić nas w oddziale banku.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,03%.
Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Premium (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 39 970 zł; całkowita kwota do zapłaty 49 110,88 zł; oprocentowanie zmienne 7,74%; całkowity koszt pożyczki 9140,88 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 9140,88 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 miesiąc 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 61 miesięcznych rat płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 60 rat po 744,10 zł i ostatnia rata 744,38 zł. Kalkulacja dokonana 24 luty 2020 r.– na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

 •  Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),
 • odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 • wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 • obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

2.Prowizja wyliczona dla pożyczki wnioskowanej przez internet.

3. Klient Stały - Klient terminowo regulujący wszelkie dotychczasowe zobowiązania wobec ING Banku Śląskiego, którego rachunki nie są obciążone tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi oraz posiadający w ING Banku Śląskim: KONTO PREMIUM lub od minimum 3 miesięcy inny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy pod warunkiem, że na rachunek regularnie od 3 miesięcy wpływają środki z tytułu uzyskiwanego dochodu.