Czy wiesz jaka będzie Twoja emerytura?

W wieku lat Twoja emerytura z ZUS wyniesie zł.1 Powiększ ją.

Emerytura z ZUS: Emerytura z ING2:
Wynagrodzenie:
Zaczynam oszczędzać w roku
Wpłacam miesięcznie (PLN)

1Standardowy wiek przejścia na emeryturę wynosi 65 lat dla mężczyzn, 60 dla kobiet
2wyliczenie zakłada szacunkową stopę zwrotu w wysokości 4%

Jak to wyliczyliśmy?

Wysokość emerytury z ZUS to 35% miesięcznego wynagrodzenia w przypadku mężczyzn i 30% w przypadku kobiet. Emerytura z ING to suma wpłat w okresie od rozpoczęcia oszczędzania do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) powiększona o zysk 4% w skali roku a następnie podzielona przez średnią długość życia na emeryturze (10 lat w przypadku mężczyzn i 17 lat w przypadku kobiet). Wyniki są wartością przybliżoną i nie należy traktować ich jak symulacji wysokości przyszłej emerytury. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Zysk 4% nie jest zyskiem gwarantowanym.

Dlaczego warto odkładać na dodatkową emeryturę w ING?

Widzisz ile masz i ile będziesz mieć -
w bankowości internetowej

Wiesz, że to są Twoje pieniądze

0 zł - tyle płacisz za otwarcie
i prowadzenie IKZE i IKE

Nasze sposoby na wyższą emeryturę

IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  • Pieniądze zarabiają na koncie oszczędnościowym
  • Do 1 830 zł ulgi podatkowej rocznie
  • Brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie po 65 roku życia
  • W przypadku śmierci dziedziczenie zebranych pieniędzy bez podatku spadkowego
Sprawdź

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  • Możesz pomnażać oszczędności dzięki funduszom inwestycyjnym
  • Możesz wypłacić pieniądze w każdej chwili
  • Brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie po 60 roku życia
  • W przypadku śmierci dziedziczenie zebranych pieniędzy bez podatku spadkowego
Sprawdź

Zobacz także