Twoja emerytura, Twoje pieniądze

Pieniądze, które wpłacisz, są dziedziczone przez wskazane przez Ciebie osoby.

Na bieżąco kontrolujesz stan swoich oszczędności w bankowości internetowej.

Masz 26 różnych funduszy do wyboru: od bezpiecznych po takie, które celują w wysokie zyski.

Odkładasz w funduszach NN Investement Partner TFI, tak jak 407 tysięcy innych osób na całym świecie2.

Masz niższą opłatę za zarządzanie funduszem, jeżeli kupujesz go w ramach IKE. 

Trzy proste zasady wyboru funduszy

Pamiętaj o horyzoncie czasowym

Na emeryturę odkładasz przez 20-30 lat. Możesz wybrać fundusze bardziej dynamiczne, mniej bezpieczne. W tak długim czasie powinny przynosić zyski niezależnie od sytuacji rynkowej.

Trzymaj pieniądze w różnych koszykach

Możesz samodzielnie zbudować portfel funduszy. Możesz też wybrać fundusz, w którym portfel funduszy budują eksperci.

Określ, jak chcesz inwestować

Zastanów się czy wolisz iść do celu powoli, ale bezpiecznie czy zaryzykować i przyspieszyć. Ważne, żeby wpłacać regularnie.

Gotowe rozwiązania

Dobre na
początek

Wybierasz fundusz NN Perspektywa z określoną datą zakończenia. Eksperci wybierają strategię i fundusze, koncentrując się na osiągnięciu jak najwyższych zysków. Celują w atrakcyjne zyski w początkowym okresie i zabezpieczają oszczędności w późniejszym.

 

Sprawdź notowania funduszy

W Notowaniach, w filtrze Towarzystwo, wybierz IKE ING

Aktywne inwestowanie

Samodzielnie wybierasz fundusze inwestycyjne. Możesz je sprzedawać, kupować i zamieniać.
Do wyboru masz różne ich kategorie:

  • Fundusze obligacji
  • Fundusze mieszane
  • Fundusze akcji

Sprawdź notowania funduszy

W Notowaniach, w filtrze Towarzystwo, wybierz IKE ING

Masz pełną kontrolę nad pieniędzmi

Jak zacząć?

Jesteś naszym Klientem

Możesz założyć IKE w naszej bankowości elektronicznej

Zaloguj się

Nie jesteś naszym Klientem?

Możesz założyć IKE w jednym z naszych oddziałów.

Znajdź najbliższy oddział

Masz pytania?

Odpowiemy na nie

Zostaw numer, oddzwonimy

Dokumenty

Tabela Opłat i Prowizji

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoją wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami: Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego oraz ostatnie zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym. Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie internetowej banku www.ing.pl.

Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/ike

1IKE Plus zostało najlepszym indywidualnym kontem emerytalnym w rankingu Indywidulanych Kont Emerytalnych Analiz Online z dnia 10.12.2018 r. Więcej. IKE Plus jest oferowane przez nasz bank pod nazwą IKE ING. 
2Źródło: NN Investment Partners TFI. Więcej