Prezentowane stopy procentowe obowiązują w stosunku rocznym (p.a.)

 • Rachunki oszczędnościowe i lokaty

 • Kredyty, Karty kredytowe, Pożyczki

 • Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

 • Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

 • Rachunki osobiste

Rachunki oszczędnościowe i lokaty

Oprocentowanie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie Banku prezentujemy poniżej.

Rachunki oszczędnościowe w PLN
Lokaty w PLN
Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych
Lokaty w walutach obcych

Sprawdź oprocentowanie produktów wycofanych z oferty Banku

Rachunki oszczędnościowe w PLN

 

Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN

 
Oprocentowanie w ramach oferty „Bonus na Start” dla kwot poniżej 25 tys. zł 0,5%
Oprocentowanie w ramach oferty „Bonus na Start” dla kwot od 25 tys. zł 0,05%
Oprocentowanie standardowe   0,05%

Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN

 
poniżej 100 000 zł   0,05%
od 100 000 do 199 999,99 zł   0,05%
od 200 000 do 499 999,99 zł   0,05%
od 500 000 zł do 999 999,99 zł   0,05%
od 1 000 000 zł   0,05%

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w PLN

0,30%

Smart Saver o zmiennej stopie procentowej w PLN

 
do 5 000 zł   1,60%
powyżej 5 000 zł   0,05%

Lokaty w PLN

 
Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego  
3 miesiące od 1 000 zł 0,05%
6 miesięcy od 1 000 zł 0,05%
12 miesięcy od 1 000 zł 0,05%
24 miesiące od 1 000 zł 0,05%
Lokata w ramach Lokaty z Funduszem o stałej stopie procentowej w PLN  
Lokata terminowa 3m   1,50%
Lokata terminowa 3m Premium   1,50%

Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych

 
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w EUR   0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w USD   0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w GBP   0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium o zmiennej stopie procentowej w EUR  
poniżej 25 000 EUR   0,01%
od 25 000 EUR   0,01%

Lokaty w walutach obcych

 

Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej w EUR

 
12 miesięcy od 500 EUR 0,01%
24 miesiące od 500 EUR 0,01%

Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej w USD

 
12 miesięcy od 500 USD 0,01%
24 miesiące od 500 USD 0,01%

 

Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych

(lokaty standardowe, lokaty niestandardowe) wypłacanych przed upływem okresu umownego
 
dla lokat prowadzonych w PLN   0,00%
dla lokat prowadzonych w EUR   0,00%
dla lokat prowadzonych w USD   0,00%

Kredyty, Karty kredytowe, Pożyczki

Kredyty / Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Informacje ważne na dzień: 20.11.2020 r.

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych od dnia 4 marca 2013r.

Złota karta kredytowa VISA Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - 7,20%
RRSO: 7,61%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,61% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 25 761 zł zostanie uruchomiony w dniu 29 maja 2020 r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 6 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20%. Na całkowity koszt kredytu równy 1 485,77 zł składają się: odsetki 1 385,77 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 100 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 27 246,77 zł.

Karta kredytowa Mastercard Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - 7,20%
RRSO: 8,29%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,29% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 5 694 zł zostanie uruchomiony w dniu 29 maja 2020 r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20%. Na całkowity koszt kredytu równy 361,00 zł składają się: odsetki 311,00 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 50 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 6 055,00 zł.

Karta kredytowa Visa Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - 7,20%
RRSO: 7,81%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,81% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 5 931 zł zostanie uruchomiony w dniu 29 maja 2020 r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 6 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20%. Na całkowity koszt kredytu równy 370,23 zł składają się: odsetki 335,23 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 35 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 6 301,23 zł.

Platynowa karta kredytowa Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - 7,20%
RRSO: 9,83%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,83% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 31 506 zł zostanie uruchomiony w dniu 29 maja 2020 r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20%. Na całkowity koszt kredytu równy 2 370,78 zł składają się: odsetki 1 720,78 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 650 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 33 876,78 zł.

Karta kredytowa Visa Infinite Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 4,50% - 4,60%.
RRSO: 8,86%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,86% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 60 000 zł zostanie uruchomiony w dniu 29 maja 2020 r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 4,60%. Na całkowity koszt kredytu równy 4 074,93 zł składają się: odsetki 2 074,93 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 2 000 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 64 074,93 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.

Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

 1. Umowa o kartę będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia 29 maja 2020 r., obie strony umowy wypełnią w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania,
 2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. Wynik obliczeń podawany jest  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 4. Bank naliczy odsetki od niespłaconej transakcji bezgotówkowej od dnia rozliczenia transakcji do dnia całkowitej spłaty kredytu,
 5. Klient nie zamówi karty dodatkowej w procesie kredytowym, a karta będzie dostarczona do klienta przesyłką pocztową,
 6. Klient nie ponosi kosztów ubezpieczeń,
 7. Stopa oprocentowania limitu do karty oraz opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania umowy.

 

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych do dnia 3 marca 2013 r.

Złota karta kredytowa VISA 7,20%
Karta kredytowa MasterCard 7,20%
Karta kredytowa VISA 7,20%
Karta kredytowa Visa Classic 7,20%
Platynowa karta kredytowa 7,20%
Karta kredytowa Visa Infinite 4,60%

Limit zadłużenia dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych od dnia 29 maja 2020 r.

Limit zadłużenia w koncie  RRSO 1: 7,79%
poniżej 1500 PLN Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% na dzień 29 maja 2020r. - 7,20%
od 1500 PLN do 4 999 PLN Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10%  na dzień 29 maja 2020r.– 7,20%
od 5000 PLN do 49 999 PLN Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% na dzień 29 maja 2020r. – 7,20%
od 50 000 PLN Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% na dzień 29 maja 2020r.– 7,20%
od 50 000 PLN z zabezpieczeniem finansowym Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% na dzień 29 maja 2020r.- 7,20%

1.Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,79% dla reprezentatywnego przykładu, przy następujących założeniach: umowa zawarta w dniu 29.05.2020 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 29. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct 5800 zł, oprocentowanie zmienne 7,20%, całkowity koszt kredytu 434,46 zł (w tym:  prowizja za udzielenie limitu 0 zł, odsetki 416,46 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 9 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 9 zł (zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji). Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta 6234,46 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 29 maja 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Limit zadłużenia w koncie (Oferta Premium) 

Klient Private Banking RRSO 2: 7,46%

 od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - na dzień 29 maja 2020r. – 7,20%

2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,46% dla reprezentatywnego przykładu - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Premium w wysokości 59 580 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,20%, umowa zawarta w dniu 29.05.2020 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 29. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 4278,03 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 4278,03 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł,  opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 0 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 63 858,03 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 29 maja 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Klient Wealth Management RRSO 3: 7,35%

 od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,00% - na dzień 29 maja 2020r.– 7,10%

3. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,35% dla reprezentatywnego przykładu - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Premium w wysokości 59 580 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,10%, umowa zawarta w dniu 29.05.2020 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 29. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 4218,64 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 4218,64 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł,  opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 0 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 63 798,64 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 29 maja 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Pożyczka pieniężna (Klient Indywidualny)

Oprocentowanie od 5,99% do 6,99%

Prowizja 0 zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,67%

Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 12 469 zł; całkowita kwota do zapłaty 15 442,81 zł; oprocentowanie zmienne 5,99%; całkowity koszt pożyczki 2973,81 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 1437,77 zł, Ubezpieczenie na życie do pożyczek gotówkowych „Pakiet Srebrny/Pakiet Złoty” 1536,04 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 3 miesiące 0 zł).

Pożyczka jest rozłożona na 44 miesięcznych rat płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 43 rat po 316,06 zł i ostatnia rata 316,19 zł. Kalkulacja dokonana 20 listopada 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

Pożyczka pieniężna (Klient Premium)

Oprocentowanie od 5,99% do 6,99%

Prowizja 0 zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,67%

Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 12 469 zł; całkowita kwota do zapłaty 15 442,81 zł; oprocentowanie zmienne 5,99%; całkowity koszt pożyczki 2973,81 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 1437,77 zł, Ubezpieczenie na życie do pożyczek gotówkowych „Pakiet Srebrny/Pakiet Złoty” 1536,04 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 3 miesiące 0 zł).

Pożyczka jest rozłożona na 44 miesięcznych rat płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 43 rat po 316,06 zł i ostatnia rata 316,19 zł. Kalkulacja dokonana 20 listopada 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

Pożyczka pieniężna (Klient Private Banking)

Oprocentowanie od 6,20% do 6,70%

Prowizja od 4,49% do 9,49%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,10%

Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Private Banking (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 55 950 zł; całkowita kwota do zapłaty 67 921,84 zł; oprocentowanie zmienne 6,70%; całkowity koszt pożyczki 11 971,84 zł (w tym: prowizja 2512,16 zł, odsetki 9459,68 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 miesiąc 0 zł).

Pożyczka jest rozłożona na 55 miesięcznych rat płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 54 rat po 1234,94 zł i ostatnia rata 1235,08 zł. Kalkulacja dokonana 27 lipca 2020 r.– na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

Pożyczka pieniężna (Klient Wealth Management)

Oprocentowanie od 6,20% do 6,70%

Prowizja od 4,49% do 9,49%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,96%

Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Wealth Management (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 135 750,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 157 916,87 zł; oprocentowanie zmienne 6,70 %; całkowity koszt pożyczki 22 166,87 zł (w tym: prowizja 6095,18 zł, odsetki 16 071,69 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 miesiąc 0 zł).

Pożyczka jest rozłożona na 39 miesięcznych rat płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 38 rat po 4049,15 zł i ostatnia rata 4049,17 zł. Kalkulacja dokonana 27 lipca 2020 r. – na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

 

Pożyczka z konsolidacją

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,67%

Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 12 469 zł; całkowita kwota do zapłaty 15 442,81 zł; oprocentowanie zmienne 5,99%; całkowity koszt pożyczki 2973,81 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 1437,77 zł, Ubezpieczenie na życie do pożyczek gotówkowych „Pakiet Srebrny/Pakiet Złoty” 1536,04 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 3 miesiące 0 zł).

Pożyczka jest rozłożona na 44 miesięcznych rat płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 43 rat po 316,06 zł i ostatnia rata 316,19 zł. Kalkulacja dokonana 20 listopada 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

 

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujace założenia:

 1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w niniejszej Umowie),
 2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

Pożyczka pieniężna Private Banking

  PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI, dla którego stroną umowy są podmioty Grupy ING w Polsce. PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI, dla którego stroną umowy są podmioty nie należące Grupy ING w Polsce.
Kwota pożyczki (w PLN) od 300 000 zł Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża od 2,8%. Prowizja od 0,2%

 

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta standardowa

Kredyt hipoteczny 2,75%
RRSO: 3,21%
Pożyczka hipoteczna 4,75%
RRSO: 5,34%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3.21%, dla kredytu hipotecznego w ofercie Standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 84 800,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 121 902,43 zł, oprocentowanie zmienne 2.75 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 2,50% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 37 102,43 zł w tym: prowizja 1611.2 zł, odsetki 32 602,09 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 2 450,14 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 300 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 391,30 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 127 200,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2020-11-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5.34%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 100 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 159 822,14 zł, oprocentowanie zmienne 4.75 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 4,50% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 59 822,14 zł w tym: prowizja 1900 zł, odsetki 55 169,54 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 2 313,60 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 646,47 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 150 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2020-11-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Łatwy start"

Kredyt hipoteczny 2,65%
RRSO: 2,98%
Pożyczka hipoteczna 4,65%
RRSO: 4,98%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2.98%, dla kredytu hipotecznego w ofercie Łatwy Start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 15 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 80 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 98 904,62 zł, oprocentowanie zmienne 2.65 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 2,40% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 18 904,62 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 17 075,54 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 1 390,08 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 180 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 539,25 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 120 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2020-11-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4.98%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie Łatwy Start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 130 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 203 465,24 zł, oprocentowanie zmienne 4.65 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 4,40% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 73 465,24 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 70 018,56 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 007,68 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 833,32 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 195 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2020-11-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Lekka rata"

Kredyt hipoteczny 2,35%
RRSO: 2,86%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2.86%, dla kredytu hipotecznego w ofercie Lekka Rata z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 80 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 104 253,54 zł, oprocentowanie zmienne 2.35 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 2,10% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 24 253,54 zł w tym: prowizja 1520 zł, odsetki 20 443,66 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 1 850,88 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 239 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 419,50 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 120 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2020-11-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Ekokredyt hipoteczny"

Kredyt hipoteczny 2,14%
RRSO: 2,47%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2.47%, dla kredytu hipotecznego w ofercie EKOkredyt z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 390 300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 528 264,07 zł, oprocentowanie zmienne 2.14 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 1,89% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 137 964,07 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 121 094,34 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 11 278,47 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 680,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 4 892,26 zł (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 276 miesięcznych rat równych po 1 791,76 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 585 450,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2020-11-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Ekokredyt Hipoteczny przeznaczony jest na budowę lub nabycie domu energooszczędnego na rynku pierwotnym, którego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekracza 40 kWh/m2/rok. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest posiadanie umów dodatkowych (rachunek, ubezpieczenie) określonych w Regulaminie oferty. Oferta jest dostępna od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Regulamin oferty jest dostępny na stronie internetowej banku www.ing.pl.

 

Kredyt hipoteczny jest także dostępny bez konieczności zawierania umów dodatkowych. 

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny. Udzielenie kredytu oraz jego warunki uzależnione będą od wyniku oceny zdolności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia.

* ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Dodatkowe informacje: www.ing.pl , Infolinia 801 111 888 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

Zasady naliczania odsetek od zaległych zobowiązań – dla Klienta Indywidualnego

Zasady naliczania odsetek podwyższonych: 

Produkt

Data podpisania umowy lub aneksu

Wysokość odsetek podwyższonych

Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem limitu zadłużenia w koncie
1 stycznia 2016 lub później 11,2% dla wszystkich produktów 
= 2 x (stopa referencyjna NBP 0,1% + 5,5 pkt proc.)
Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem limitu zadłużenia w koncie
31 grudnia 2015 lub wcześniej

2% dla produktów złotówkowych 
= 4 x stopa lombardowa NBP 0,5%

1% dla produktów w obcych walutach 
= 2 x stopa lombardowa NBP 0,5%

Dla rachunków otwartych od 14 listopada 2016
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Limit zadłużenia w koncie
14 listopada 2016 lub później 11,2% dla wszystkich produktów
= 2 x (stopa referencyjna NBP 0,1% + 5,5 pkt proc.)
Dla rachunków otwartych przed 14 listopada 2016
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Limit zadłużenia w koncie

Rachunki oszczędnościowe
bez względu na datę

2% dla produktów złotówkowych
= 4 x stopa lombardowa NBP 0,5%

1% dla produktów w obcych walutach
= 2 x stopa lombardowa NBP 0,5%

Odsetki podwyższone obliczamy według zmiennej stropy procentowej w stosunku rocznym.

Odsetki podwyższone (karne) w tej chwili nie mogą przekroczyć odsetek maksymalnych za opóźnienie, które wynoszą :

11,2% 
= 2 x (stopa referencyjna NBP 0,1% + 5,5 pkt proc.)

Co dalej
Jeśli zmienią się stopy NBP (lombardowa lub referencyjna), automatycznie zmienią się też odsetki podwyższone.

Obecne stopy NBP
Wszystkie stopy procentowe NBP znajdują się w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.

Podstawa prawna
Kodeks cywilny i Zarządzenie Prezesa Zarządu Banku nr Fin/55/2016 

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Informacja o zmianie wysokości stopy referencyjnej

ING Bank Śląski S.A. uprzejmie informuje, iż na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28.05.2020 r. wysokość stopy referencyjnej uległa obniżeniu o 0,40 pp. i na dzień 29 maja 2020 r. wynosi 0,1% w skali rocznej.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami Umów oraz Aneksów do umów o pożyczkę / Umów oraz Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie/ Umów oraz Aneksów do umów o wydanie karty kredytowej zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A., które przewidują zmianę wysokości oprocentowania wskutek zmiany stopy referencyjnej obniżeniu ulega wysokość zmiennej stopy procentowej o 0,40 pp., tj. o wysokość, o którą zmieniła się stopa referencyjna.

 

Rachunki osobiste

Rachunki osobiste
Rachunek osobisty w PLN
Konto z Lwem (Direct, Klasyczne, Komfort, Student) 0,00%
Rachunek osobisty w EUR 0,00%
Rachunek osobisty w USD 0,00%