Oprocentowanie - Kredyty, karty kredytowe, pożyczki

Prezentowane stopy procentowe obowiązują w stosunku rocznym (p.a.)

Informacje ważne na dzień: 11.01.2021 r.

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych od dnia 4 marca 2013r.

Złota karta kredytowa VISA Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - 7,20%
RRSO: 7,61%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,61% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 25 761 zł zostanie uruchomiony w dniu 29 maja 2020 r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 6 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20%. Na całkowity koszt kredytu równy 1 485,77 zł składają się: odsetki 1 385,77 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 100 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 27 246,77 zł.

Karta kredytowa Mastercard Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - 7,20%
RRSO: 8,29%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,29% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 5 694 zł zostanie uruchomiony w dniu 29 maja 2020 r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20%. Na całkowity koszt kredytu równy 361,00 zł składają się: odsetki 311,00 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 50 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 6 055,00 zł.

Karta kredytowa Visa Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - 7,20%
RRSO: 7,81%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,81% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 5 931 zł zostanie uruchomiony w dniu 29 maja 2020 r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 6 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20%. Na całkowity koszt kredytu równy 370,23 zł składają się: odsetki 335,23 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 35 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 6 301,23 zł.

Platynowa karta kredytowa Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - 7,20%
RRSO: 9,83%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,83% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 31 506 zł zostanie uruchomiony w dniu 29 maja 2020 r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20%. Na całkowity koszt kredytu równy 2 370,78 zł składają się: odsetki 1 720,78 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 650 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 33 876,78 zł.

Karta kredytowa Visa Infinite Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 4,50% - 4,60%.
RRSO: 8,86%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,86% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 60 000 zł zostanie uruchomiony w dniu 29 maja 2020 r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 4,60%. Na całkowity koszt kredytu równy 4 074,93 zł składają się: odsetki 2 074,93 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 2 000 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 64 074,93 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.

Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

 1. Umowa o kartę będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia 29 maja 2020 r., obie strony umowy wypełnią w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania,
 2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. Wynik obliczeń podawany jest  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 4. Bank naliczy odsetki od niespłaconej transakcji bezgotówkowej od dnia rozliczenia transakcji do dnia całkowitej spłaty kredytu,
 5. Klient nie zamówi karty dodatkowej w procesie kredytowym, a karta będzie dostarczona do klienta przesyłką pocztową,
 6. Klient nie ponosi kosztów ubezpieczeń,
 7. Stopa oprocentowania limitu do karty oraz opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania umowy.

 

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych do dnia 3 marca 2013 r.

Złota karta kredytowa VISA 7,20%
Karta kredytowa MasterCard 7,20%
Karta kredytowa VISA 7,20%
Karta kredytowa Visa Classic 7,20%
Platynowa karta kredytowa 7,20%
Karta kredytowa Visa Infinite 4,60%

Limit zadłużenia dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych od dnia 29 maja 2020 r.

Limit zadłużenia w koncie  RRSO 1: 7,81%
poniżej 1500 PLN Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% na dzień 29 maja 2020r. - 7,20%
od 1500 PLN do 4 999 PLN Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10%  na dzień 29 maja 2020r.– 7,20%
od 5000 PLN do 49 999 PLN Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% na dzień 29 maja 2020r. – 7,20%
od 50 000 PLN Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% na dzień 29 maja 2020r.– 7,20%
od 50 000 PLN z zabezpieczeniem finansowym Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% na dzień 29 maja 2020r.- 7,20%

1. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,81 % dla reprezentatywnego przykładu, przy następujących założeniach: umowa zawarta w dniu 29.12.2020 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 29. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct 5800 zł, oprocentowanie zmienne 7,20%, całkowity koszt kredytu 436,46 zł (w tym:  prowizja za udzielenie limitu 0 zł, odsetki 416,46 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 10 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 10 zł (zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji). Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta 6236,46 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 29 grudnia 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Limit zadłużenia w koncie (Oferta Premium) 

Klient Private Banking RRSO 2: 7,46%

 od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - na dzień 29 maja 2020r. – 7,20%

2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,46% dla reprezentatywnego przykładu - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Premium w wysokości 59 580 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,20%, umowa zawarta w dniu 29.05.2020 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 29. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 4278,03 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 4278,03 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł,  opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 0 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 63 858,03 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 29 maja 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Klient Wealth Management RRSO 3: 7,35%

 od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,00% - na dzień 29 maja 2020r.– 7,10%

3. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,35% dla reprezentatywnego przykładu - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Premium w wysokości 59 580 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,10%, umowa zawarta w dniu 29.05.2020 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 29. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 4218,64 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 4218,64 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł,  opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 0 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 63 798,64 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 29 maja 2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Pożyczka pieniężna (Klient Indywidualny)

Oprocentowanie od 6,70% do 7,20%

Prowizja od 7,99% do 12,99%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,85%

Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 12 430 zł; całkowita kwota do zapłaty 17 269,53 zł; oprocentowanie zmienne 6,70%; całkowity koszt pożyczki 4839,53 zł (w tym: prowizja 1241,76 zł, odsetki 1836,89 zł, Ubezpieczenie na życie do pożyczek gotówkowych „Pakiet Srebrny/Pakiet Złoty” 1760,88 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 3 miesiące 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 46 miesięcznych rat płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 45 rat po 337,14 zł i ostatnia rata 337,35 zł. Kalkulacja dokonana 27 lipca 2020 r. – na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

Pożyczka pieniężna (Klient Premium)

Oprocentowanie od 5,99% do 6,99%

Prowizja od 4,99 do 9,99%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,40%

Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Premium (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 39 970 zł; całkowita kwota do zapłaty 49 828,76 zł; oprocentowanie zmienne 6,95%; całkowity koszt pożyczki 9858,76 zł (w tym: prowizja 1994,50 zł, odsetki 7864,26 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 miesiąc 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 61 miesięcznych rat płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 60 rat po 816,87 zł i ostatnia rata 816,56 zł. Kalkulacja dokonana 27 lipca 2020 r.– na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

Pożyczka pieniężna (Klient Private Banking)

Oprocentowanie od 6,20% do 6,70%

Prowizja od 4,49% do 9,49%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,10%

Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Private Banking (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 55 950 zł; całkowita kwota do zapłaty 67 921,84 zł; oprocentowanie zmienne 6,70%; całkowity koszt pożyczki 11 971,84 zł (w tym: prowizja 2512,16 zł, odsetki 9459,68 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 miesiąc 0 zł).

Pożyczka jest rozłożona na 55 miesięcznych rat płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 54 rat po 1234,94 zł i ostatnia rata 1235,08 zł. Kalkulacja dokonana 27 lipca 2020 r.– na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

Pożyczka pieniężna (Klient Wealth Management)

Oprocentowanie od 6,20% do 6,70%

Prowizja od 4,49% do 9,49%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,96%

Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Wealth Management (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 135 750,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 157 916,87 zł; oprocentowanie zmienne 6,70 %; całkowity koszt pożyczki 22 166,87 zł (w tym: prowizja 6095,18 zł, odsetki 16 071,69 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 miesiąc 0 zł).

Pożyczka jest rozłożona na 39 miesięcznych rat płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 38 rat po 4049,15 zł i ostatnia rata 4049,17 zł. Kalkulacja dokonana 27 lipca 2020 r. – na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

 

Pożyczka z konsolidacją

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,45%

Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej przeznaczonej na konsolidację zobowiązań wobec obcych banków, uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 30 360 zł; całkowita kwota do zapłaty 36 163,48 zł; oprocentowanie zmienne 7,20%; całkowity koszt pożyczki 5803,48 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 5803,48 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 miesiąc 0 zł).
Pożyczka jest rozłożona na 60 miesięczne raty płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 59 raty po 602,73 zł i ostatnia rata 602,41 zł. Kalkulacja dokonana 27 lipca 2020 r. – na reprezentatywnym przykładzie. Prowizja wynosi 0% w przypadku przeznaczenia pożyczki w dowolnej kwocie na konsolidację zobowiązań wobec obcych banków. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

 

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujace założenia:

 1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w niniejszej Umowie),
 2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

Pożyczka pieniężna Private Banking

  PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI, dla którego stroną umowy są podmioty Grupy ING w Polsce. PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI, dla którego stroną umowy są podmioty nie należące Grupy ING w Polsce.
Kwota pożyczki (w PLN) od 300 000 zł Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża od 2,8%.

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta standardowa

Kredyt hipoteczny 2,75%
RRSO: 3,16%
Pożyczka hipoteczna 4,75%
RRSO: 5,34%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3.16%, dla kredytu budowlano-hipotecznego w ofercie Standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 28 lat i 11 miesięcy, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 152 425,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 233 508,60 zł, oprocentowanie zmienne 2.75 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 2,50% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 81 083,60 zł w tym: prowizja 2896.08 zł, odsetki 72 250,98 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 5 237,54 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 680,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), 337 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 637,28 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 228 637,50 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-01-04 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5.34%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 165 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 263 613,97 zł, oprocentowanie zmienne 4.75 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 4,50% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 98 613,97 zł w tym: prowizja 3135 zł, odsetki 90 962,53 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 817,44 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 680,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 066,40 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 247 500,00 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-01-04 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.
 

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Łatwy start"

Kredyt hipoteczny 2,65%
RRSO: 2,91%
Pożyczka hipoteczna 4,65%
RRSO: 4,98%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2.91%, dla kredytu hipotecznego w ofercie Łatwy Start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 175 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 231 794,53 zł, oprocentowanie zmienne 2.65 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 2,40% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 56 794,53 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 52 239,53 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 4 116,00 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 236 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 940,27 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 262 500,00 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-01-04 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4.98%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie Łatwy Start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 135 500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 212 001,69 zł, oprocentowanie zmienne 4.65 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 4,40% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 76 501,69 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 72 927,28 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 135,41 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 868,36 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 203 250,00 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-01-04 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.
 

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Lekka rata"

Kredyt hipoteczny 2,35%
RRSO: 2,77%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2.77%, dla kredytu budowlano- hipotecznego w ofercie Lekka Rata z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 230 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 318 974,56 zł, oprocentowanie zmienne 2.35 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 2,10% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 88 974,56 zł w tym: prowizja 4370 zł, odsetki 77 127,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 6 778,56 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 680,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 294 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 014,58 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 345 000,00 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-01-04 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Ekokredyt hipoteczny"

Kredyt hipoteczny 2,20%
RRSO: 2,51%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2.51%, dla kredytu budowlano hipotecznego w ofercie EKOkredyt z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 28 lat i 6 miesięcy, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 381 250,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 549 141,82 zł, oprocentowanie zmienne 2.20 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 1,95% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 167 891,82 zł w tym: prowizja 0.00 zł, odsetki 148 975,60 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 13 432,20 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 680,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 4 785,02 zł (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 318 miesięcznych rat równych po 1 501,45 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 571 875,00 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-01-11 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. 
Ekokredyt Hipoteczny przeznaczony jest na budowę lub nabycie domu energooszczędnego na rynku pierwotnym, którego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekracza 40 kWh/m2/rok. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest posiadanie umów dodatkowych (rachunek, ubezpieczenie) określonych w Regulaminie oferty. Oferta jest dostępna od 11 stycznia 2021 r. do 14 marca 2021 r. Regulamin oferty jest dostępny na stronie internetowej banku www.ing.pl. 

 

Kredyt hipoteczny jest także dostępny bez konieczności zawierania umów dodatkowych. 

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny. Udzielenie kredytu oraz jego warunki uzależnione będą od wyniku oceny zdolności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia.

* ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Dodatkowe informacje: www.ing.pl , Infolinia 801 111 888 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny.