Oprocentowanie - Kredyty, karty kredytowe, pożyczki

Prezentowane stopy procentowe obowiązują w stosunku rocznym (p.a.)

Informacje ważne na dzień: 1.08.2021 r.

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych od dnia 4 marca 2013r.

Złota karta kredytowa VISA Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - 7,20%
RRSO: 7,61%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,61% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 24 946 zostanie uruchomiony w dniu 28 lutego 2021 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 6 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20%. Na całkowity koszt kredytu równy 1 441,62 składają się: odsetki 1 341,62 oraz opłata za obsługę karty kredytowej 100 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 26 387,62 zł.

Karta kredytowa Mastercard Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - 7,20%
RRSO: 8,43%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,43% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 5 073 zostanie uruchomiony w dniu 28 lutego 2021 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20%. Na całkowity koszt kredytu równy 327,02 składają się: odsetki 277,02 oraz opłata za obsługę karty kredytowej 50 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 5 400,02 zł.

Karta kredytowa Visa Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - 7,20%
RRSO: 7,86%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,86% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 5 471 zostanie uruchomiony w dniu 28 lutego 2021 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 6 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20%. Na całkowity koszt kredytu równy 344,37 składają się: odsetki 309,37 oraz opłata za obsługę karty kredytowej 35 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 5 815,37 zł.

Platynowa karta kredytowa Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - 7,20%
RRSO: 9,81%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,81% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 31 805 zostanie uruchomiony w dniu 28 lutego 2021 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20%. Na całkowity koszt kredytu równy 2 386,72 składają się: odsetki 1 736,72 oraz opłata za obsługę karty kredytowej 650 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 34 191,72 zł.

Karta kredytowa Visa Infinite Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 4,50% - 4,60%.
RRSO: 9,31%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,31% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 54 348 zostanie uruchomiony w dniu 28 lutego 2021 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 4,60%. Na całkowity koszt kredytu równy 3 879,01 składają się: odsetki 1 879,01 oraz opłata za obsługę karty kredytowej 2 000 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 58 227,01 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.

Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

 1. Umowa o kartę będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia 28 lutego 2021 r., obie strony umowy wypełnią w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania,
 2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. Wynik obliczeń podawany jest  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 4. Bank naliczy odsetki od niespłaconej transakcji bezgotówkowej od dnia rozliczenia transakcji do dnia całkowitej spłaty kredytu,
 5. Klient nie zamówi karty dodatkowej w procesie kredytowym, a karta będzie dostarczona do klienta przesyłką pocztową,
 6. Klient nie ponosi kosztów ubezpieczeń,
 7. Stopa oprocentowania limitu do karty oraz opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania umowy.

 

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych do dnia 3 marca 2013 r.

Złota karta kredytowa VISA 7,20%
Karta kredytowa MasterCard 7,20%
Karta kredytowa VISA 7,20%
Karta kredytowa Visa Classic 7,20%
Platynowa karta kredytowa 7,20%
Karta kredytowa Visa Infinite 4,60%

Limit zadłużenia dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych od dnia 29 maja 2020 r.

Limit zadłużenia w koncie  RRSO 1: 7,78%
poniżej 1500 PLN Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% na dzień 29 maja 2020r. - 7,20%
od 1500 PLN do 4 999 PLN Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10%  na dzień 29 maja 2020r.– 7,20%
od 5000 PLN do 49 999 PLN Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% na dzień 29 maja 2020r. – 7,20%
od 50 000 PLN Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% na dzień 29 maja 2020r.– 7,20%
od 50 000 PLN z zabezpieczeniem finansowym Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% na dzień 29 maja 2020r.- 7,20%

1.Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,78 % dla reprezentatywnego przykładu, przy następujących założeniach: umowa zawarta w dniu 28.02.2021 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 28. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct 6451,00zł, oprocentowanie zmienne 7,20%, całkowity koszt kredytu 483,23 zł (w tym:  prowizja za udzielenie limitu 0 zł, odsetki 463,23 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 10 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 10 zł (zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji). Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta 6934,23 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 28 luty 2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Limit zadłużenia w koncie dla klientów Private Banking 

Klient Private Banking RRSO 2: 7,44%

 od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP 0,1% + marża 7,10% - na dzień 29 maja 2020r. – 7,20%

2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,44% dla reprezentatywnego przykładu - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) Premium w koncie Active w wysokości 225 000,00 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,20%, umowa zawarta w dniu 29.03.2021 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 28. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 16 155,63 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 16 155,63 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł,  opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 0 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 241 155,63 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 29 marca 2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Pożyczka pieniężna (Klient Indywidualny)

Oprocentowanie od 6,70% do 7,20%

Prowizja 0% do 11,99%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,15%
Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 14 198,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 18 177,33 zł; oprocentowanie zmienne 6,70%; całkowity koszt pożyczki 3979,33 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 2071,33 zł, Ubezpieczenie na życie do pożyczek gotówkowych „Pakiet Srebrny/Pakiet Złoty” 1908,00 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 3 miesiące 0 zł). 
Pożyczka jest rozłożona na 48 miesięcznych rat płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 47 rat po 338,94 zł i ostatnia rata 339,15 zł. Kalkulacja dokonana 1 lipca 2021r. ¬– na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

To nie jest oferta w rozumieniu prawa. Materiał jest wyłącznie informacyjny. Jednym z warunków przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel. Pożyczka może być udzielona poprzez Moje ING, Aplikację Moje ING oraz w oddziałach banku.

Moje ING, bankowość internetowa  lub system bankowości internetowej  – to nazwy handlowe usługi bankowości elektronicznej. Aplikacja Moje ING  - to wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne.
 

Pożyczka pieniężna (Klient Premium)

Oprocentowanie od 6,45% do 6,95%

Prowizja od 0% do 8,99%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,18%
Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Premium (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 30 887,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 47 726,91 zł; oprocentowanie zmienne 6,95%; całkowity koszt pożyczki 7839,91 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 7839,91 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 miesiąc 0 zł). 
Pożyczka jest rozłożona na 62 miesięcznych rat płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 61 rat po 769,79 zł i ostatnia rata 769,72 zł. Kalkulacja dokonana 1 lipca 2021r.¬– na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

To nie jest oferta w rozumieniu prawa. Materiał jest wyłącznie informacyjny. Jednym z warunków przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel. Pożyczka może być udzielona poprzez Moje ING, Aplikację Moje ING oraz w oddziałach banku.

Moje ING, bankowość internetowa  lub system bankowości internetowej  – to nazwy handlowe usługi bankowości elektronicznej. Aplikacja Moje ING  - to wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne.
 

Pożyczka pieniężna (Klient Private Banking)

Oprocentowanie od 6,20% do 6,70%

Prowizja od 0% do 8,49%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,91%
Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Private Banking (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 62 240,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 74 009,30 zł; oprocentowanie zmienne 6,70%; całkowity koszt pożyczki 11 769,30 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 11 769,30 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 miesiąc 0 zł). 
Pożyczka jest rozłożona na 62 miesięcznych rat płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 61 rat po 1193,70 zł i ostatnia rata 1193,60 zł. Kalkulacja dokonana 1 lipca 2021r.– na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

To nie jest oferta w rozumieniu prawa. Materiał jest wyłącznie informacyjny. Jednym z warunków przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel. Pożyczka może być udzielona poprzez Moje ING, Aplikację Moje ING oraz w oddziałach banku.

Moje ING, bankowość internetowa  lub system bankowości internetowej  – to nazwy handlowe usługi bankowości elektronicznej. Aplikacja Moje ING  - to wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne.
 

Pożyczka z konsolidacją

Oprocentowanie od 6,70% do 7,20%

Prowizja 0% 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,45%
Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej przeznaczonej na konsolidację zobowiązań wobec obcych banków, uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 33 874,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 40 857,64 zł; oprocentowanie zmienne 7,20%; całkowity koszt pożyczki 6983,64 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 6983,64 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 miesiąc 0 zł). 
Pożyczka jest rozłożona na 63 miesięczne raty płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 62 raty po 648,53 zł i ostatnia rata 648,78 zł. Kalkulacja dokonana 6 kwietnia 2021r. – na reprezentatywnym przykładzie. Prowizja wynosi 0% w przypadku przeznaczenia pożyczki w dowolnej kwocie na konsolidację zobowiązań wobec obcych banków. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia. Maksymalna kwota pożyczki z konsolidacją wynosi 200 000 zł. 

To nie jest oferta w rozumieniu prawa. Materiał jest wyłącznie informacyjny. Jednym z warunków przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel. Pożyczka może być udzielona poprzez Moje ING, Aplikację Moje ING oraz w oddziałach banku.

Moje ING, bankowość internetowa  lub system bankowości internetowej  – to nazwy handlowe usługi bankowości elektronicznej. Aplikacja Moje ING  - to wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne.
 

 

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujace założenia:

 1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w niniejszej Umowie),
 2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

Pożyczka pieniężna Private Banking

  PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI, dla którego stroną umowy są podmioty Grupy ING w Polsce. PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI, dla którego stroną umowy są podmioty nie należące Grupy ING w Polsce.
Kwota pożyczki (w PLN) od 300 000 zł Stopa referencyjna NBP 0,1% + marża od 2,8%.

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta standardowa

Kredyt hipoteczny 2,75%
RRSO: 3,16%
Pożyczka hipoteczna 4,75%
RRSO: 5,34%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3.16%, dla kredytu budowlano-hipotecznego w ofercie Standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 28 lat i 11 miesięcy, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 152 425,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 231 208,37 zł, oprocentowanie zmienne 2.75 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 2,50% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 78 783,37 zł w tym: prowizja 2896.08 zł, odsetki 70 097,05 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 5 091,24 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 680,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), 337 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 649,73 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 228 637,50 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-08-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5.34%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 165 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 263 712,84 zł, oprocentowanie zmienne 4.75 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 4,50% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 98 712,84 zł w tym: prowizja 3135 zł, odsetki 91 061,40 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 817,44 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 680,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 066,81 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 247 500,00 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-08-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.  

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Łatwy start"

Kredyt hipoteczny 2,65%
RRSO: 2,91%
Pożyczka hipoteczna 4,65%
RRSO: 4,98%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2.91%, dla kredytu hipotecznego w ofercie Łatwy Start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 175 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 230 854,70 zł, oprocentowanie zmienne 2.65 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 2,40% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 55 854,70 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 51 366,90 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 4 048,80 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 236 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 952,29 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 262 500,00 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-08-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4.98%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie Łatwy Start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 135 500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 212 080,54 zł, oprocentowanie zmienne 4.65 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 4,40% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 76 580,54 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 73 006,13 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 135,41 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 868,69 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 203 250,00 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-08-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Lekka rata"

Kredyt hipoteczny 2,35%
RRSO: 2,77%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2.77%, dla kredytu budowlano- hipotecznego w ofercie Lekka Rata z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 230 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 317 266,78 zł, oprocentowanie zmienne 2.35 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 2,10% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 87 266,78 zł w tym: prowizja 4370 zł, odsetki 75 551,70 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 6 646,08 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 680,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 294 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 029,67 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 345 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-08-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta specjalna Najlepiej na swoim

Łatwy start 2,54%
RRSO: 2,90%
Lekka rata 2,34%
RRSO: 2,79%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2.90%, dla kredytu budowlano hipotecznego w ofercie Najlepiej na swoim - łatwy start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 263 224,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 369 859,09 zł, oprocentowanie zmienne 2.54 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 2,29% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 106 635,09 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 95 089,11 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 7 606,27 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 680,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 3 240,71(w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 290 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 215,65 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 394 836,00 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-08-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2.79%, dla kredytu budowlano hipotecznego w ofercie Najlepiej na swoim - lekka rata z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 29 lat,, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 260 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 377 393,73 zł, oprocentowanie zmienne 2.34 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 2,09% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 117 393,73 zł w tym: prowizja 3900 zł, odsetki 100 861,41 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 8 711,04 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 680,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 3 222,28(w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 336 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 055,54 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 390 000,00 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-08-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Ekokredyt hipoteczny"

Kredyt hipoteczny 2,20%
RRSO: 2,52%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2.52%, dla kredytu budowlano hipotecznego w ofercie EKOkredyt z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 28 lat i 6 miesięcy, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 381 250,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 538 446,52 zł, oprocentowanie zmienne 2.20 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0.25% oraz marża 1,95% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 157 196,52 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 139 160,48 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 12 553,80 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 680,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 4 783,24 zł (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 318 miesięcznych rat równych po 1 583,24 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 571 875,00 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-08-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.  
Ekokredyt Hipoteczny przeznaczony jest na budowę lub nabycie domu energooszczędnego na rynku pierwotnym, którego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekracza 40 kWh/m2/rok.  Warunkiem skorzystania z tej oferty jest posiadanie umów dodatkowych (rachunek, ubezpieczenie,system bankowości internetowej) określonych w Regulaminie oferty.   Oferta jest dostępna od 21 czerwca 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r.   Regulamin oferty jest dostępny na stronie internetowej banku www.ing.pl.

 

Kredyt hipoteczny jest także dostępny bez konieczności zawierania umów dodatkowych. 

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny. Udzielenie kredytu oraz jego warunki uzależnione będą od wyniku oceny zdolności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia.

* ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Dodatkowe informacje: www.ing.pl , Infolinia 32 357 00 65 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny.