Oprocentowanie - Kredyty, karty kredytowe, pożyczki

Prezentowane stopy procentowe obowiązują w stosunku rocznym (p.a.)

Informacje ważne na dzień: 20.11.2022 r.

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych od dnia 4 marca 2013 r.

Złota karta kredytowa VISA Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75% = 16,50%
RRSO: 17,28%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,28% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 27 921 zł zostanie uruchomiony w dniu 8 września 2022 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 16 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 16,50%. Na całkowity koszt kredytu równy 3 649,25 zł składają się: odsetki 3 549,25 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 100 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 31 570,25zł.
Karta kredytowa Mastercard Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75% = 16,50%
RRSO: 17,57%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,57% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 8 705 zł zostanie uruchomiony w dniu 8 września 2022 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 16,50%. Na całkowity koszt kredytu równy 1 130,48 zł składają się: odsetki 1 080,48 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 50 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 9 835,48zł.
Karta kredytowa Visa Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75% = 16,50%
RRSO: 17,53%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,53% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 5 720 zł zostanie uruchomiony w dniu 8 września 2022 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 12 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 16,50%. Na całkowity koszt kredytu równy 788,14 zł składają się: odsetki 753,14 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 35 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 6 508,14zł
Platynowa karta kredytowa Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75% = 16,50%
RRSO: 19,44%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,44% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 33 091 zł zostanie uruchomiony w dniu 8 września 2022 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 16,50%. Na całkowity koszt kredytu równy 4 757,37 zł składają się: odsetki 4 107,37 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 650 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 37 848,37zł.
Karta kredytowa Visa Infinite Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 4,50% = 11,25%.
RRSO: 16,42%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,42% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 51 674 zł zostanie uruchomiony w dniu 8 września 2022 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 11,25%. Na całkowity koszt kredytu równy 6 296,54 zł składają się: odsetki 4 296,54 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 2 000 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 57 970,54zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.

Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

 1. Umowa o kartę będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia 8 września 2022 r., obie strony umowy wypełnią w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania,
 2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. Wynik obliczeń podawany jest  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 4. Bank naliczy odsetki od niespłaconej transakcji bezgotówkowej od dnia rozliczenia transakcji do dnia całkowitej spłaty kredytu,
 5. Klient nie zamówi karty dodatkowej w procesie kredytowym, a karta będzie dostarczona do klienta przesyłką pocztową,
 6. Klient nie ponosi kosztów ubezpieczeń,
 7. Stopa oprocentowania limitu do karty oraz opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania umowy.

 

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych do dnia 3 marca 2013 r.

Złota karta kredytowa VISA 16,50%
Karta kredytowa MasterCard 16,50%
Karta kredytowa VISA 16,50%
Karta kredytowa Visa Classic 16,50%
Platynowa karta kredytowa 16,50%
Karta kredytowa Visa Infinite 11,25%

Limit zadłużenia dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych od dnia 8 września 2022r.

Limit zadłużenia w koncie  RRSO: 18,26%
poniżej 1500 PLN Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75% na dzień 8 września 2022r. - 16,50%
od 1500 PLN do 4 999 PLN Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75% na dzień 8 września 2022r. - 16,50%
od 5000 PLN do 49 999 PLN Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75% na dzień 8 września 2022r. - 16,50%
od 50 000 PLN Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75% na dzień 8 września 2022r. - 16,50%
od 50 000 PLN z zabezpieczeniem finansowym Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75% na dzień 8 września 2022r. - 16,50%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 18,26% dla reprezentatywnego przykładu, przy następujących założeniach: umowa zawarta w dniu 8.09.2022r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 28. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct 5123,00 zł, oprocentowanie zmienne 16,50%, całkowity koszt kredytu 862,98 zł (w tym:  prowizja za udzielenie limitu 0 zł, odsetki 842,98 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 10 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 10 zł (zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji). Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta 5985,98 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 8 września 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ekopożyczka

Oprocentowanie ood 10,00% do 10,50%

Prowizja 0%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,03%
Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej w ofercie promocyjnej Ekopożyczka 1.07.2022 r.-31.12.2022 r.: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 29 586,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 38 004,13 zł; oprocentowanie zmienne 10,50%, całkowity koszt pożyczki 8 418,13 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 8 418,13 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 mies. 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 59 mies. rat płatnych 10. dnia miesiąca, w tym 58 rat po 644,14 zł i ostatnia rata 644,01 zł. Ww. kalkulacja dokonana 10. listopada 2022r. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

To nie jest oferta w rozumieniu prawa. Materiał jest wyłącznie informacyjny. Jednym z warunków przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel. Pożyczka może być udzielona poprzez Moje ING, Aplikację Moje ING oraz w placówkach bankowych - miejscach spotkań.

Moje ING, bankowość internetowa lub system bankowości internetowej  – to nazwy handlowe usługi bankowości elektronicznej. Aplikacja Moje ING  - to wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne.
 

Pożyczka z konsolidacją

Oprocentowanie od 10,00% do 10,50%

Prowizja 0% 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,03%
Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej przeznaczonej na konsolidację zobowiązań wobec obcych banków, uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 37 183,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 49 300,89 zł; oprocentowanie zmienne 10,50 %; całkowity koszt pożyczki 12 117,89 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 12 117,89 zł suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 miesiąc 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 67 miesięcznych rat płatnych 10. dnia miesiąca, w tym 66 rat po 735,84 zł i ostatnia rata 735,45 zł. Kalkulacja dokonana 10. listopada 2022r. – na reprezentatywnym przykładzie. Prowizja wynosi 0% w przypadku przeznaczenia pożyczki w dowolnej kwocie na konsolidację zobowiązań wobec obcych banków. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia. Maksymalna kwota pożyczki z konsolidacją wynosi 200 000 zł.

To nie jest oferta w rozumieniu prawa. Materiał jest wyłącznie informacyjny. Jednym z warunków przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel. Pożyczka może być udzielona poprzez Moje ING, Aplikację Moje ING oraz w placówkach bankowych - miejscach spotkań.

Moje ING, bankowość internetowa lub system bankowości internetowej  – to nazwy handlowe usługi bankowości elektronicznej. Aplikacja Moje ING  - to wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne.
 

Pożyczka pieniężna (Klient Indywidualny)

Oprocentowanie od 10,00% do 10,50%

Prowizja 0%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,82%
Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 14 615,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 19 866,59 zł; oprocentowanie zmienne 10,00%; całkowity koszt pożyczki 5251,59 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 3246,51 zł, Ubezpieczenie na życie do pożyczek gotówkowych „Pakiet Srebrny/Pakiet Złoty” 2005,08 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 3 miesiące 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 49 miesięcznych rat płatnych 10. dnia miesiąca, w tym 48 rat po 364,52 zł i ostatnia rata 364,55 zł. Kalkulacja dokonana 10.listopada 2022r. - na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

To nie jest oferta w rozumieniu prawa. Materiał jest wyłącznie informacyjny. Jednym z warunków przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel. Pożyczka może być udzielona poprzez Moje ING, Aplikację Moje ING oraz w placówkach bankowych - miejscach spotkań.

Moje ING, bankowość internetowa  lub system bankowości internetowej  – to nazwy handlowe usługi bankowości elektronicznej. Aplikacja Moje ING  - to wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne.
 

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujace założenia:

 1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w niniejszej Umowie),
 2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta standardowa

Kredyt hipoteczny 10,22%
RRSO: 11,31%
Pożyczka hipoteczna 12,22%
RRSO: 13,47%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11.31%, dla kredytu budowlano-hipotecznego w ofercie Standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 15 lat (180 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 149 500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 305 291,10 zł, oprocentowanie zmienne 10.22 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.72% oraz marża 2,50%, całkowity koszt kredytu 155 791,10 zł w tym: prowizja 2840.5zł, odsetki 149 800,50 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 2 669,10 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie),  opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 175 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 626,96 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 224 250,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-11-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13.47%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 21 lat i 6 miesięcy (258 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 149 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 429 747,04 zł, oprocentowanie zmienne 12.22 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.72% oraz marża 4,50%, całkowity koszt kredytu 280 747,04 zł w tym: prowizja 2831 zł, odsetki 273 731,34 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 703,70 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł,  opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, 258 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 638,48 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 223 500,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-11-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta „Łatwy start”

Kredyt hipoteczny 10,12%
RRSO: 10,81%
Pożyczka hipoteczna 12,12%
RRSO: 13,03%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10.81%, dla kredytu hipotecznego w ofercie Łatwy Start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat (240 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 170 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 402 951,22 zł, oprocentowanie zmienne 10.12% w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.72% oraz marża 2,40%, całkowity koszt kredytu 232 951,22 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 228 520,78 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 949,44 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 239 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 654,02 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 255 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-11-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13.03%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie Łatwy Start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat (240 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 150 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 403 720,20 zł, oprocentowanie zmienne 12.12% w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.72% oraz marża 4,40%, całkowity koszt kredytu 253 720,20 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 249 768,80 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 470,40 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 665,80 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 225 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-11-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta „Lekka rata”

Kredyt hipoteczny 9,82%
RRSO: 10,71%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10.71%, dla kredytu budowlano- hipotecznego w ofercie Lekka Rata z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat (300 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 284 016,00zł, całkowita kwota do zapłaty 791 980,87 zł, oprocentowanie zmienne 9.82% w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.72% oraz marża 2,10%, całkowity koszt kredytu 507 964,87 zł w tym: prowizja 5396.3 zł, odsetki 493 715,68 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 8 371,89 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 294 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 2 545,56 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 426 024,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-11-02 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta specjalna „Jesienią idę na swoje”

Łatwy start 9,40%
RRSO: 10,12%
Lekka rata 9,36%
RRSO: 10,27%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10.12%, dla kredytu budowlano hipotecznego w ofercie  Jesienią idę na swoje - łatwy start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 28 lat i 9 miesięcy (345 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 300 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 911 139,65 zł, oprocentowanie zmienne 9.4% w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.72% oraz marża 1,68%, całkowity koszt kredytu 611 139,65 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 596 586,01 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 10 310,40 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 3 762,24 zł (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 333 miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowych po 2 520,44 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 450 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-11-20 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10.27%, dla kredytu budowlano hipotecznego w ofercie Jesienią idę na swoje - lekka rata z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 30 lat (360 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 346 205,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 105 502,95 zł, oprocentowanie zmienne 9.36 % w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.72% oraz marża 1,64%, całkowity koszt kredytu 759 297,95 zł w tym: prowizja 5504.66 zł, odsetki 736 361,77 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 12 597,96 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 4 352,56 zł (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 342 miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowych po 2 876,00 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 519 307,50 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-11-20 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta „Ekokredyt hipoteczny”

Kredyt hipoteczny 9,35%
RRSO: 10,06%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10.06%, dla kredytu budowlano hipotecznego w ofercie EKOkredyt z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 30 lat (360 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 420 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 353 143,02 zł, oprocentowanie zmienne 9.35% w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 7.72% oraz marża 1,63%, całkowity koszt kredytu 933 143,02 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 911 566,22 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 15 523,20 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 748,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 5 286,60 zł (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 336 miesięcznych rat równych po 3 485,09 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 630 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-11-20 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.  EKOkredyt hipoteczny przeznaczony jest na budowę lub nabycie domu / lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub nabycie gotowego domu / lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, których roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody nie przekracza odpowiednio 57 kWh/m2/rok i 53 kWh/m2/rok. Warunkiem skorzystania z oferty EKOkredytu, na rynku wtórnym, jest przedstawienie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku lub części budynku, przed wydaniem decyzji kredytowej. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest posiadanie umów dodatkowych (rachunek, ubezpieczenie, system bankowości internetowej) określonych w Regulaminie oferty dostępnym na stronie internetowej banku www.ing.pl.

 

Kredyt hipoteczny jest także dostępny bez konieczności zawierania umów dodatkowych. 

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny. Udzielenie kredytu oraz jego warunki uzależnione będą od wyniku oceny zdolności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia.

* ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Dodatkowe informacje: www.ing.pl , Infolinia 32 357 00 65 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub placówka bankowa - miejsce spotkań. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny.

Informacje o oprocentowaniu stałym ofert kredytu hipotecznego są dostępne na stronie oprocentowania stałego