Oprocentowanie - Kredyty, karty kredytowe, pożyczki

Prezentowane stopy procentowe obowiązują w stosunku rocznym (p.a.)

Informacje ważne na dzień:

27.03.2023 r.

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych od dnia 4 marca 2013 r.

Złota karta kredytowa VISA Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75% = 16,50%
RRSO: 17,28%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,28% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 28108 zł zostanie uruchomiony w dniu 1 lutego 2023 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 6 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 16,50%. Na całkowity koszt kredytu równy 3624,93 zł składają się: odsetki 3524,93 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 100 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 31732,93 zł.
Karta kredytowa Mastercard Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75% = 16,50%
RRSO: 17,99%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,99% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 5613 zł zostanie uruchomiony w dniu 1 lutego 2023 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 16,50%. Na całkowity koszt kredytu równy 765,12 zł składają się: odsetki 715,12 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 50 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 6378,12 zł.
Karta kredytowa Visa Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75% = 16,50%
RRSO: 17,47%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,47% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 6219 zł zostanie uruchomiony w dniu 1 lutego 2023 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 6 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 16,50%. Na całkowity koszt kredytu równy 855,87 zł składają się: odsetki 820,87 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 35 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 7074,87 zł.
Platynowa karta kredytowa Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75% = 16,50%
RRSO: 19,53%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,53% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 31330 zł zostanie uruchomiony w dniu 1 lutego 2023 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 16,50%. Na całkowity koszt kredytu równy 4641,56 zł składają się: odsetki 3991,56 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 650 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 35971,56 zł.
Karta kredytowa Visa Infinite Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 4,50% = 11,25%.
RRSO: 16,53%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,53% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 49465 zł zostanie uruchomiony w dniu 1 lutego 2023 roku poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 11,25%. Na całkowity koszt kredytu równy 6219,87 zł składają się: odsetki 4219,87 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 2000 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 55684,87 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.

Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

 1. Umowa o kartę będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia 1 lutego 2023 r.
 2. Obie strony umowy wypełnią w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania
 3. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych)
 4. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 5. Bank naliczy odsetki od niespłaconej transakcji bezgotówkowej od dnia rozliczenia transakcji do dnia całkowitej spłaty kredytu
 6. Klient nie zamówi karty dodatkowej w procesie kredytowym, a karta będzie dostarczona do klienta przesyłką pocztową
 7. Klient nie ponosi kosztów ubezpieczeń
 8. Stopa oprocentowania limitu do karty oraz opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania umowy.

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych do dnia 3 marca 2013 r.

Złota karta kredytowa VISA 16,50%
Karta kredytowa MasterCard 16,50%
Karta kredytowa VISA 16,50%
Karta kredytowa Visa Classic 16,50%
Platynowa karta kredytowa 16,50%
Karta kredytowa Visa Infinite 11,25%

Limit zadłużenia dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych od dnia 8 września 2022r.

Limit zadłużenia w koncie  RRSO: 18,28%
Oprocentowanie Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75% na dzień 8 września 2022r. - 16,50%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 18,28% dla reprezentatywnego przykładu, przy następujących założeniach: umowa zawarta w dniu 1.02.2023 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 28. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct 4999,00 zł, oprocentowanie zmienne 16,50%, całkowity koszt kredytu 842,54 zł (w tym:  prowizja za udzielenie limitu 0 zł, odsetki 822,54 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 10 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 10 zł (zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji). Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta 5841,54 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 1. lutego 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Superpożyczka

Oprocentowanie od 10,99% do 11,49%

Prowizja 0%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 18,14%
Przykład reprezentatywny dla oferty Superpożyczki dla Klienta nieposiadającego pożyczki w ING Banku Śląskim na dzień złożenia wniosku – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 8361,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 10 568,89 zł; oprocentowanie zmienne 10,99%; całkowity koszt pożyczki 2207,89 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 1411,95 zł, Ubezpieczenie na życie do pożyczek gotówkowych „Pakiet Srebrny/Pakiet Złoty” 795,94 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 3 miesiące 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 34 miesięcznych rat płatnych 12. dnia miesiąca, w tym 33 rat po 287,44 zł i ostatnia rata 287,43 zł. Kalkulacja dokonana 12 marca 2023 r. ¬– na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

To nie jest oferta w rozumieniu prawa. Materiał jest wyłącznie informacyjny. Jednym z warunków przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel. Pożyczka może być udzielona poprzez Moje ING, Aplikację Moje ING oraz w placówkach bankowych - miejscach spotkań.

Moje ING, bankowość internetowa lub system bankowości internetowej  – to nazwy handlowe usługi bankowości elektronicznej. Aplikacja Moje ING  - to wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne.
 

Ekopożyczka

Oprocentowanie od 12,49% do 12,99%

Prowizja 0%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,80%
Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej w ofercie promocyjnej Ekopożyczka 1.01.2023 r. - 30.06.2023 r.: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 32 178,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 43 068,44 zł; oprocentowanie zmienne 12,99%, całkowity koszt pożyczki 10 890,44 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 10 890,44 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 miesiąc 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 56 miesięcznych rat płatnych 1. dnia miesiąca, w tym 55 rat po 769,08 zł i ostatnia rata 769,04 zł. Kalkulacja dokonana 1. lutego 2023 r. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

To nie jest oferta w rozumieniu prawa. Materiał jest wyłącznie informacyjny. Jednym z warunków przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel. Pożyczka może być udzielona poprzez Moje ING, Aplikację Moje ING oraz w placówkach bankowych - miejscach spotkań.

Moje ING, bankowość internetowa lub system bankowości internetowej  – to nazwy handlowe usługi bankowości elektronicznej. Aplikacja Moje ING  - to wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne.
 

Pożyczka z konsolidacją

Oprocentowanie od 12,49% do 14,99%

Prowizja 0% 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,80%
Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej przeznaczonej na konsolidację zobowiązań wobec obcych banków, uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 34 726,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 48 997,48 zł; oprocentowanie zmienne 12,99%; całkowity koszt pożyczki 14 271,48 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 14 271,48 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 miesiąc 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 67 miesięcznych rat płatnych 1. dnia miesiąca, w tym 66 rat po 731,30 zł i ostatnia rata 731,68 zł. Kalkulacja dokonana 1. lutego 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia. Maksymalna kwota pożyczki z konsolidacją wynosi 200 000 zł.

To nie jest oferta w rozumieniu prawa. Materiał jest wyłącznie informacyjny. Jednym z warunków przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel. Pożyczka może być udzielona poprzez Moje ING, Aplikację Moje ING oraz w placówkach bankowych - miejscach spotkań.

Moje ING, bankowość internetowa lub system bankowości internetowej  – to nazwy handlowe usługi bankowości elektronicznej. Aplikacja Moje ING  - to wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne.
 

Pożyczka pieniężna (Klient Indywidualny)

Oprocentowanie od 12,49% do 14,99%

Prowizja 0%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,59%
Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 12 281,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 17 312,70 zł; oprocentowanie zmienne 12,49%; całkowity koszt pożyczki 5031,70 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 3380,98 zł, Ubezpieczenie na życie do pożyczek gotówkowych „Pakiet Srebrny/Pakiet Złoty” 1650,72 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 3 miesiące 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 48 miesięcznych rat płatnych 1. dnia miesiąca, w tym 47 rat po 326,29 zł i ostatnia rata 326,35 zł. Kalkulacja dokonana 1. lutego 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

To nie jest oferta w rozumieniu prawa. Materiał jest wyłącznie informacyjny. Jednym z warunków przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel. Pożyczka może być udzielona poprzez Moje ING, Aplikację Moje ING oraz w placówkach bankowych - miejscach spotkań.

Moje ING, bankowość internetowa  lub system bankowości internetowej  – to nazwy handlowe usługi bankowości elektronicznej. Aplikacja Moje ING  - to wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne.
 

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujace założenia:

 1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w niniejszej Umowie),
 2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

Oprocentowanie okresowo stałe PLN - oferta standardowa

Kredyt hipoteczny Oprocentowanie:
8,76%

 • Oferta standardowa

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9.67%, dla kredytu hipotecznego w ofercie Standardowej z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat (240 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 130 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 282 714,11 zł, oprocentowanie stałe 8.76%, całkowity koszt kredytu 152 714,11 zł w tym: prowizja 2470 zł, odsetki 146 469,43 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 007,68 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 748,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 151,67 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 195 000,00zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-03-27 na reprezentatywnym przykładzie. Stałe oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej.

 

Pożyczka hipoteczna Oprocentowanie:
10,76%

 • Pożyczka hipoteczna - oferta standardowa

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11.88%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie Standardowej z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat (240 miesięcy), całkowita kwota pożyczki zabezpieczonej hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 90 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 224 144,96 zł, oprocentowanie stałe 10.76 %, całkowity koszt pożyczki 134 144,96 zł w tym: prowizja 1710 zł, odsetki 129 871,72 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 2 082,24 (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za prowadzenie konta Direct 462,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 0,00 (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 915,60 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Pożyczka wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 135 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-03-27 na reprezentatywnym przykładzie. Stałe oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej.

 

Oprocentowanie okresowo stałe PLN - oferta „Łatwy start”

Kredyt hipoteczny Oprocentowanie:
8,66%

 • Oferta standardowa - łatwy start

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9.28%, dla kredytu hipotecznego w ofercie Łatwy start z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 15 lat (180 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 92 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 167 133,56 zł, oprocentowanie stałe 8.66 %, całkowity koszt kredytu 75 133,56 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 73 054,33 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 1 598,23 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł, 180 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 917,35 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 138 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-03-27 na reprezentatywnym przykładzie. Stałe oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej.

 

Pożyczka hipoteczna Oprocentowanie:
10,66%

 • Pożyczka hipoteczna - łatwy start

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11.41%, dla pożyczki hipotecznej w ofercie Łatwy start z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat (240 miesiące), całkowita kwota pożyczki zabezpieczonej hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 140 500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 344 690,90 zł, oprocentowanie stałe 10.66 %, całkowity koszt kredytu 204 190,90 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 200 458,81 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 3 251,09 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł, 240 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 419,88 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Pożyczka wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 210 750,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-03-27 na reprezentatywnym przykładzie. Stałe oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej.

 

Oprocentowanie okresowo stałe PLN - oferta „Lekka rata”

Kredyt hipoteczny Oprocentowanie:
8,36%

 • Oferta standardowa - lekka rata

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9.13%, dla kredytu budowlano-hipotecznego w ofercie Lekka rata z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 23 lata i 10 miesięcy (286 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 186 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 441 777,18 zł, oprocentowanie stałe 8.36 %, całkowity koszt kredytu 255 777,18 zł w tym: prowizja 3534 zł, odsetki 246 600,64 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 5 161,54 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł, 284 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 502,17 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 279 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-03-27 na reprezentatywnym przykładzie. Stałe oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej.

 

Oprocentowanie okresowo stałe PLN - oferta specjalna

Łatwy start Oprocentowanie:
7,94%

 • Najlepiej na swoim - łatwy start

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8.55%, dla kredytu hipotecznego w ofercie Najlepiej na swoim - łatwy start z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat (300 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 263 200,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 618 601,86 zł, oprocentowanie stałe 7.94 %, całkowity koszt kredytu 355 401,86 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 344 060,81 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 7 606,27 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu Opcja Życie Plus (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy) 3 253,78, 300 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 2 023,48 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 394 800,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-03-27 na reprezentatywnym przykładzie. Stałe oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej.

 

Lekka rata Oprocentowanie:
7,85%

 • Najlepiej na swoim - lekka rata

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8.61%, dla kredytu budowlano-hipotecznego w ofercie Najlepiej na swoim - lekka rata z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 28 lat (336 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 300 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 785 350,32 zł, oprocentowanie stałe 7.85 %, całkowity koszt kredytu 485 350,32 zł w tym: prowizja 4500 zł, odsetki 466 563,24 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 10 051,20 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu Opcja Życie Plus (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy) 3 754,88, 324 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 2 209,49 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 450 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-03-27 na reprezentatywnym przykładzie. Stałe oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej.

 

Oprocentowanie okresowo stałe PLN - oferta „Ekokredyt hipoteczny”

Ekokredyt hipoteczny Oprocentowanie:
7,85%

 • Oferta Ekokredyt hipoteczny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8.43 %, dla kredytu budowlano - hipotecznego w ofercie Ekokredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 28 lat i 6 miesięcy (329 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 436 723,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 185 968,34 zł, oprocentowanie stałe 7.85 %, całkowity koszt kredytu 749 245,34 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 727 595,27 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 15 388,31 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 748,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu Opcja Życie Plus (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy) 5 494,76 zł, 318 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 3 201,48 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 655 084,50 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-03-27 na reprezentatywnym przykładzie. Stałe oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej. EKOkredyt hipoteczny przeznaczony jest na budowę lub nabycie domu / lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub nabycie gotowego domu / lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, których roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody nie przekracza odpowiednio 57 kWh/m2/rok i 53 kWh/m2/rok. Warunkiem skorzystania z oferty EKOkredytu, na rynku wtórnym, jest przedstawienie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku lub części budynku, przed wydaniem decyzji kredytowej. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest posiadanie umów dodatkowych (rachunek, ubezpieczenie, system bankowości internetowej) określonych w Regulaminie oferty dostępnym na stronie internetowej banku www.ing.pl.

 

Kredyt hipoteczny jest także dostępny bez konieczności zawierania umów dodatkowych. 

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny. Udzielenie kredytu oraz jego warunki uzależnione będą od wyniku oceny zdolności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia.

* ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Dodatkowe informacje: www.ing.pl , Infolinia 32 357 00 65 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub placówka bankowa - miejsce spotkań. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny.

Informacje o oprocentowaniu stałym ofert kredytu hipotecznego są dostępne na stronie oprocentowania stałego