Oprocentowanie - Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

Prezentowane stopy procentowe obowiązują w stosunku rocznym (p.a.)

Zasady naliczania odsetek od zaległych zobowiązań – dla Klienta Indywidualnego

Zasady naliczania odsetek podwyższonych: 

Produkt

Data podpisania umowy lub aneksu

Wysokość odsetek podwyższonych

Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem limitu zadłużenia w koncie
1 stycznia 2016 lub później 12% dla wszystkich produktów 
= 2 x (stopa referencyjna NBP 0,5% + 5,5%)
Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem limitu zadłużenia w koncie
31 grudnia 2015 lub wcześniej

4% dla produktów złotówkowych 
= 4 x stopa lombardowa NBP 1%

2% dla produktów w obcych walutach 
= 2 x stopa lombardowa NBP 1%

Dla rachunków otwartych od 14 listopada 2016
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Limit zadłużenia w koncie
14 listopada 2016 lub później 12% dla wszystkich produktów
= 2 x (stopa referencyjna NBP 0,5% + 5,5%)
Dla rachunków otwartych przed 14 listopada 2016
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Limit zadłużenia w koncie

Rachunki oszczędnościowe
bez względu na datę

4% dla produktów złotówkowych
= 4 x stopa lombardowa NBP 1%

2% dla produktów w obcych walutach
= 2 x stopa lombardowa NBP 1%

Odsetki podwyższone obliczamy według zmiennej stropy procentowej w stosunku rocznym.

Odsetki podwyższone (karne) w tej chwili nie mogą przekroczyć odsetek maksymalnych za opóźnienie, które wynoszą:

12% = 2 x (stopa referencyjna NBP 0,5% + 5,5%)

Co dalej
Jeśli zmienią się stopy NBP (lombardowa lub referencyjna), automatycznie zmienią się też odsetki podwyższone.

Obecne stopy NBP
Wszystkie stopy procentowe NBP znajdują się w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.

Podstawa prawna
Kodeks cywilny i Zarządzenie Prezesa Zarządu Banku nr Fin/55/2016