Oprocentowanie - Rachunki oszczędnościowe i lokaty

Prezentowane stopy procentowe obowiązują w stosunku rocznym (p.a.)

Oprocentowanie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie Banku prezentujemy poniżej.

Sprawdź oprocentowanie produktów wycofanych z oferty Banku

Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN

 
Oprocentowanie w ramach oferty „Bonus na Start” dla kwot poniżej 25 tys. zł 0,5%
Oprocentowanie w ramach oferty „Bonus na Start” dla kwot od 25 tys. zł 0,05%
Oprocentowanie standardowe   0,05%

Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN

 
poniżej 100 000 zł   0,05%
od 100 000 do 199 999,99 zł   0,05%
od 200 000 do 499 999,99 zł   0,05%
od 500 000 zł do 999 999,99 zł   0,05%
od 1 000 000 zł   0,05%

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w PLN

0,30%

Smart Saver o zmiennej stopie procentowej w PLN

 
do 5 000 zł   1,60%
powyżej 5 000 zł   0,05%

Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego  
3 miesiące od 1 000 zł 0,05%
6 miesięcy od 1 000 zł 0,05%
12 miesięcy od 1 000 zł 0,05%
24 miesiące od 1 000 zł 0,05%
Lokata w ramach Lokaty z Funduszem o stałej stopie procentowej w PLN  
Lokata terminowa 3m   1,50%
Lokata terminowa 3m Premium   1,50%

Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w EUR   0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w USD   0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w GBP   0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium o zmiennej stopie procentowej w EUR  
poniżej 25 000 EUR   0,01%
od 25 000 EUR   0,01%

Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej w EUR

 
12 miesięcy od 500 EUR 0,01%
24 miesiące od 500 EUR 0,01%

Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej w USD

 
12 miesięcy od 500 USD 0,01%
24 miesiące od 500 USD 0,01%

(lokaty standardowe, lokaty niestandardowe) wypłacanych przed upływem okresu umownego  
dla lokat prowadzonych w PLN   0,00%
dla lokat prowadzonych w EUR   0,00%
dla lokat prowadzonych w USD   0,00%