Konta oszczędnościowe i lokaty terminowe

Oprocentowanie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie Banku.

Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN

 
Oprocentowanie w ramach oferty „Bonus na Start” dla kwot poniżej 300 tys. zł 7,00%
Oprocentowanie w ramach oferty „Bonus na Start” dla kwot od 300 tys. zł 1,50%
Oprocentowanie standardowe   1,50%

Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus w PLN

 
Oprocentowanie dla kwot do 300 tys. zł 7,00%
Oprocentowanie dla kwot powyżej 300 tys. zł 1,50%

Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN

 
poniżej 100 000 zł   1,50%
od 100 000 do 199 999,99 zł   1,50%
od 200 000 do 499 999,99 zł   1,50%
od 500 000 zł do 999 999,99 zł   1,50%
od 1 000 000 zł   1,50%

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

4,00%

Smart Saver

 
do 5 000 zł   5,00%
powyżej 5 000 zł   1,50%

 

Podane oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku.

Lokata terminowa   
3 miesiące od 1000 zł 1,50%
6 miesięcy od 1000 zł 2,00%
12 miesięcy od 1000 zł 2,50%
Lokata terminowa Plus   
6 miesięcy od 1000 zł do 50 000 zł 6,00%
12 miesięcy od 1000 zł do 100 000 zł 6,50%
Lokata w ramach Lokaty z Funduszem  
Lokata terminowa 3M   8,50%
Lokata terminowa 3M Premium   8,75%
   
Oprocentowanie środków wypłacanych przed upływem okresu umownego  0,00%


Podane oprocentowanie jest stałe, obliczane w skali roku

Lokata terminowa   
12 miesięcy od 500 euro 0,01%


Podane oprocentowanie jest stałe, obliczane w skali roku

Lokata terminowa   
12 miesięcy od 500 dolarów 0,01%


Podane oprocentowanie jest stałe, obliczane w skali roku

Otwarte Konto Oszczędnościowe 
Otwarte Konto Oszczędnościowe w EUR   0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe w USD   0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe w GBP   0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w EUR  
poniżej 25 000 EUR   0,01%
od 25 000 EUR   0,01%


Podane oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku