Zgoda na przekazanie danych do Apple

W związku z tym, że chcę korzystać z aplikacji Apple Pay (Aplikacja) dostarczanej przez Apple Distribution International z siedzibą w Irlandii, Holly Hill Industrial Estate, Cork, Irlandia (Apple), upoważniam ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice (Bank) do przesyłania Apple:

  • informacji potrzebnych do zarejestrowania mojej karty w Aplikacji i jej używania,
  • informacji i danych osobowych zawartych na rejestrowanej karcie płatniczej, 
  • danych o transakcjach dokonanych kartami płatniczymi wydanymi mi przez Bank, to jest danych o kwotach transakcji, walutach transakcji, ich datach i czasie wykonania, rodzajach transakcji, statusach transakcji, nazwach i adresach sklepów/usługodawców, kategoriach sklepów/usługodawców, oznaczeniu i nazwach kategorii działalności gospodarczej sklepów/usługodawców. 

Udzieliłem upoważnienia dobrowolnie, ale bez jego udzielenia Bank nie może przekazać Apple informacji o transakcjach. W każdej chwili mogę odwołać upoważnienie, ale jego odwołanie spowoduje wstrzymanie wykonywania usługi Apple Pay, a w konsekwencji brak możliwości dokonywania transakcji zapisanymi w Aplikacji kartami wydanymi przez Bank.