Ochrona danych osobowych

ING Bank Śląski S.A. (Bank) przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Lilianna Rother-Obrączka
abi@ing.pl

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Inspektor Ochrony Danych

Dokumenty

Insourcerzy

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. czynności, o których mowa w art. 6a ust.1 i 7 w związku z art. 111 b ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.)