Regulaminy

Dokumenty, które będą Ci potrzebne, aby zawrzeć z nami umowę

Dokumenty, które będą Ci potrzebne, aby zawrzeć z nami umowę

Komunikat dla klientów ING Banku Śląskiego S.A. określający niezbędny zakres danych i dokumentów koniecznych do zawarcia oraz realizacji umów z Bankiem

Rachunki/konta

Rachunki/konta

Regulaminy i komunikaty w zakresie świadczenia usług w ramach rachunków w złotych i walutach wymienialnych.
 

Systemy bankowości internetowej i mobilnej

Systemy bankowości internetowej i mobilnej

Regulaminy i komunikaty świadczenia usług w zakresie systemów bankowości internetowej i mobilnej.
 

Pożyczki i kredyty

Pożyczki i kredyty

Ogólne warunki udzielania i spłaty pożyczek i kredytów.
 

Karty

Karty

Ogólne warunki wydawania i użytkowania kart płatniczych do rachunku, kredytowych i przedpłaconych.
 

Lokaty

Lokaty

Regulaminy, komunikaty i ogólne warunki otwierania i prowadzenia lokat.
 

Konta oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe

Regulaminy i komunikaty w zakresie prowadzenia rachunków oszczędnościowych.
 

Lokata z Funduszem

Lokata z Funduszem

Regulaminy i komunikaty dla posiadaczy Lokaty z Funduszem.
 

Obsługa Funduszy Inwestycyjnych

Obsługa Funduszy Inwestycyjnych

Regulaminy i komunikaty w zakresie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.
 

Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie

Regulamin, Tabela opłat i prowizji, komunikat i pozostałe regulacje związane ze świadczeniem usług maklerskich.
 

FATCA/CRS

FATCA/CRS

Informacje na temat FATCA i CRS wraz z formularzami oświadczeń.

Inne dokumenty

Inne dokumenty

Pozostałe regulaminy, komunikaty, dodatkowe informacje, wzory oświadczeń, zaświadczeń i potwierdzeń.