Biuro Maklerskie

Baza KID - GPW (Key Information Document)

x

Kluczowe Informacje o Instrumencie (KID - Key Information Document)

PRIIP – co to jest?

Są to instrumenty, których cena zależy od wartości innych instrumentów lub indeksów, których inwestor nie kupuje bezpośrednio. Są to np. instrumenty pochodne, certyfikaty funduszy zamkniętych, ETF-y, produkty strukturyzowane itp.

KID – co to jest?

Są to kluczowe Informacje o instrumencie PRIIP (tzw. Key Information Document). Jest to krótki dokument, który zawiera podstawowe informacje o instrumencie PRIIP.

Gdzie znaleźć KID?

Z KID zapoznasz się podczas składania zlecenia – w oknie zlecenia prezentujemy link do dokumentu. Możesz też znaleźć KID-y na stronie GPW – dla derywatów i dla produktów strukturyzowanych.

Brak KID – co wtedy?

Do każdego instrumentu PRIIP emitent musi dostarczyć dokument KID dla inwestorów. Jeśli tego nie zrobi Biuro nie przyjmie zlecenia zakupu na taki instrument.

Raporty z wykonywania zleceń

x

2022

2021

2020

 

Kontakt

Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
telefon: 32 357 00 32
e-mail: biuromaklerskie@ing.pl