• Lista regulacji

  • Inne dokumenty

  • Listy instrumentów finansowych

  • Baza KID - GPW
    (Key Information Document)

Inne dokumenty

Baza KID - GPW
(Key Information Document)

Kluczowe Informacje o Instrumencie (KID - Key Information Document)


PRIIP – co to jest?

Są to instrumenty, których cena zależy od wartości innych instrumentów lub indeksów, których inwestor nie kupuje bezpośrednio. Są to np. instrumenty pochodne, certyfikaty funduszy zamkniętych, ETF-y, produkty strukturyzowane itp.

KID – co to jest?

Są to kluczowe Informacje o instrumencie PRIIP (tzw. Key Information Document). Jest to krótki dokument, który zawiera podstawowe informacje o instrumencie PRIIP.

Gdzie znaleźć KID?

Z KID zapoznasz się podczas składania zlecenia – w oknie zlecenia prezentujemy link do dokumentu. Możesz też znaleźć KID-y na stronie GPW – dla derywatów i dla produktów strukturyzowanych.

Brak KID – co wtedy?

Do każdego instrumentu PRIIP emitent musi dostarczyć dokument KID dla inwestorów. Jeśli tego nie zrobi Biuro nie przyjmie zlecenia zakupu na taki instrument.

Kontakt

Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
telefon: 32 357 00 32
e-mail: biuromaklerskie@ingbank.pl
strona internetowa: http://www.ing.pl/biuromaklerskie