Tablica ogłoszeń

Opłaty i oprocentowanie

Konta osobiste i oszczędnościowe

Lokaty

Inwestycje

Kredyty i pożyczki

Karty i płatności

 • Informacja o przewalutowaniu transakcji wykonywanych kartą

  Od 19 kwietnia będziemy przekazywali Państwu informację dotyczącą przewalutowania transakcji wykonywanych kartą.

  Co to oznacza

  Gdy zapłacą Państwo kartą w jednej z walut państw Unii Europejskiej (np. w euro, kunie chorwackiej, koronie czeskiej), przeliczymy tę transakcję na walutę, w której mają Państwo konto. Poinformujemy Państwa o kwocie łącznych opłat za przeliczenie transakcji, którą pokażemy jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).

  Jak będziemy przekazywać informację

  Informację o marży będziemy przekazywać Państwu w powiadomieniu push – po tym, jak wykonają Państwo transakcję.

  • Powiadomienia push dostępne są w aplikacji Moje ING, którą mogą Państwo zainstalować na swoim telefonie, a następnie włączyć powiadomienia push w ustawieniach aplikacji.
  • Jeśli korzystają już Państwo z aplikacji Moje ING i otrzymują powiadomienia push, nie muszą Państwo nic więcej robić. Informację o marży dodamy do powiadomień push, które już Państwo otrzymują.

  Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji o marży i wyłączyć powiadomienia push w ustawieniach aplikacji.

  Podstawa prawna

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.
   

 • Od 29.03.2021 r. wycofujemy prowizję za transakcje kartami w państwowych loteriach, grach losowych i totalizatorach

  W październiku 2020 r. poinformowaliśmy o tym, że od 29 marca 2021 r. wprowadzamy prowizję za transakcje kartami u podmiotów świadczących usługi jako kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory.

  Prowizja dotyczy kart kredytowych z umową zawartą lub aneksowaną od 20 maja 2018 r. oraz kart debetowych.

  Co się zmienia

  1. Do 28 maja 2021 r. nie będziemy pobierać tej prowizji.

  2. Obowiązująca prowizja będzie miała węższy zakres. Od 29 marca 2021 r. wycofujemy prowizję od transakcji kartami u podmiotów świadczących usługi jako państwowe gry losowe loterie i totalizatory.

  W związku z tym od 29 marca 2021 r.:

  • dla kart debetowych – Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych (dalej TOiP) Rozdział III tabela a) pkt 1.9. otrzymuje brzmienie:
  Tytuł opłaty / prowizji – wprowadzany 29.03.2021 r. Tytuł opłaty / prowizji – obowiązujący po zmianie od 29.03.2021 r.
  Krajowa / zagraniczna transakcja płatnicza, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych Krajowa / zagraniczna transakcja płatnicza, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
  a) u podmiotów świadczących usługi jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory a) u podmiotów świadczących usługi jako: kasyna, kasyna internetowe, zakłady bukmacherskie, oraz inne niż państwowe gry losowe, loterie i totalizatory
  b) pozostałe transakcje bezgotówkowe b) pozostałe transakcje bezgotówkowe
  • dla kart kredytowych – TOiP Rozdział III tabela c) pkt 1.8. otrzymuje brzmienie:
  Tytuł opłaty / prowizji – wprowadzany 29.03.2021 r. Tytuł opłaty / prowizji – obowiązujący po zmianie od 29.03.2021 r.
  2. Realizacja transakcji bezgotówkowych (dot. umów zawartych i aneksowanych od 20.05.2018 r.) 2. Realizacja transakcji bezgotówkowych (dot. umów zawartych i aneksowanych od 20.05.2018 r.)
  a) u podmiotów świadczących usługi jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory a) u podmiotów świadczących usługi jako: kasyna, kasyna internetowe, zakłady bukmacherskie, oraz inne niż państwowe gry losowe, loterie i totalizatory
  b) pozostałe transakcje bezgotówkowe b) pozostałe transakcje bezgotówkowe

  Dodatkowo, w TOiP:

  • w Rozdz. III a) pkt 1.9. a) – dla kart debetowych
  • w Rozdz. III c) pkt 1.8. ppkt 2 a) – dla kart kredytowych

  do obowiązującej stawki prowizji dodajemy przypis o treści:
  „W okresie od 29.03.2021 r. do 28.05.2021 r. prowizja nie będzie pobierana.”

  Podstawa prawna zmiany TOiP:

  a) Dla kart debetowych – §82 ust. 10 Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych:

  Bank jest uprawniony do wycofania dotychczas obowiązujących tytułów (nazw) opłat i prowizji w każdym czasie. Bank informuje o wycofaniu dotychczas obowiązujących tytułów opłat i prowizji na stronie internetowej Banku oraz na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku.

  b) Dla kart kredytowych – §25 ust. 4 Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A.:

  Bank jest uprawniony do wycofania dotychczas obowiązujących tytułów (nazw) opłat i prowizji w każdym czasie. Bank informuje o wycofaniu dotychczas obowiązujących tytułów opłat i prowizji na stronie internetowej Banku oraz na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku.

  Przejdź do Tabeli Opłat i Prowizji

 • Zwiększamy limit płatności kartą bez PIN-u do 100 zł
 • Informacja o usłudze chargeback

  Płacisz kartą za usługi lub zakupy? Organizator odwołał wycieczkę lub koncert? Towar w paczce jest niezgodny z zamówieniem? Spróbuj skontaktować się ze sprzedawcą i wyjaśnić sprawę. Jeśli Ci się nie uda – zgłoś się do nas. Chargeback jest jak parasol ochronny. Dzięki niemu możemy pomóc Ci odzyskać pieniądze, kiedy nie uda Ci się samodzielnie wyjaśnić sprawy z usługodawcą.

  Reklamacji podlegają transakcje w bankomatach i terminalach - te w sklepach stacjonarnych, jak i te, które zrobisz przez internet. Zarówno reklamacja jak i postępowanie chargeback są darmowe. Chargeback jest dostępny dla wszystkich klientów i każdego rodzaju karty.

  Przygotuj historię korespondencji z usługodawcą – będziemy jej potrzebować. Informacje o pozostałych dokumentach znajdziesz tu. Visa lub Mastercard pomogą nam wyjaśnić Twoją sprawę po tym, jak przekażesz nam komplet dokumentów. Zwykle trwa to około 3 miesięcy. Jednak sporo zależy od tego, od kogo próbujemy odzyskać Twoje pieniądze. Czas ten może się wydłużyć. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym.

  Jeśli płaciłeś kartą, a usługodawca nie wywiązał się z umowy, którą zawarliście, skontaktuj się z nami. Możesz:

  Dokumenty w sprawie chargeback możesz nam wysłać w wiadomości w Moim ING lub przynieść do placówki.

 • Komunikat w sprawie realizacji zagranicznych zleceń płatniczych:
 • Lista krajów stosujących numer rachunku w formacie IBAN
 • Zaprzestanie obsługi czeków

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2013r. ING Bank Śląski zaprzestaje obsługi skupu i inkasa wszystkich rodzajów czeków w odniesieniu do Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców.
  Prosimy o uwzględnienie tego w Państwa planach oraz przepraszamy za utrudnienia.

 • Regulamin zawierania transakcji wymiany walutowej z dostawą natychmiastową przez Klientów detalicznych w ING Banku Śląskim S.A.
 • Komunikat dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. (dedykowany zarówno dla Klienta indywidualnego, jak i Przedsiębiorców)

Bankowość internetowa

Placówki bankowe i gotówka

Relacje inwestorskie

Pozostałe

 • Broszura Komisji Europejskiej o prawach dla płacących w Europie
 • Informacja na temat zgodności ING Banku Śląskiego S.A. z Ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

  Zgodnie z wymogami Ustawy FATCA, ING Bank Śląski S.A. obowiązany jest do identyfikacji amerykańskich rachunków, tj. rachunków należących do rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, a następnie raportowania za pośrednictwem krajowych organów podatkowych informacji o tych rachunkach oraz związanych z nimi dochodach do amerykańskich organów podatkowych.

  Zobacz dokument

 • Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. czynności, o których mowa w art. 6a ust.1 i 7 w związku z art. 111 b ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.)
 • Informacja o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów

  Ewentualne spory wynikające z Umowy zawartej przez Bank i konsumenta mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym.

  Wnioski można składać do: 
  a) Rzecznika Finansowego, strona: www.rf.gov.pl. Rzecznik działa zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
  b) Arbitra bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, strona: www.zbp.pl. Arbiter rozstrzyga spór i narzuca stronom swoje orzeczenie zgodnie z regulaminem bankowego arbitrażu konsumenckiego.

  Konsument, który ma miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w związku z umową zawartą przez internet, ma prawo - w celu rozstrzygania sporów  w trybie pozasądowym - skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta nosi nazwę  platformy ODR (skrót z języka angielskiego: online dispute resolution) i jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W trybie pozasądowym skargi rozpatrywać może tylko jeden z uprawnionych podmiotów (zwany podmiotem ADR) i tylko wówczas, gdy Bank i Klient indywidualny wcześniej zgodzą się na rozpatrzenie sprawy przez określony podmiot ADR, zgodnie z jego regulaminem. Wykaz podmiotów uprawnionych znajduje się na ww. stronie internetowej Platformy ODR. Powyższe nie narusza uprawnienia do skierowania wniosku do Arbitra bankowego albo Rzecznika Finansowego, które to uprawnienie wynika z odrębnego postanowienia Umowy zawartej z Bankiem. 

  O ile regulamin podmiotu ADR to przewiduje, Bank - w celu rozstrzygania sporów w trybie pozasądowym - może skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów i złożyć wniosek o wszczęcie takiego postępowania pozasądowego przeciwko klientowi, jeśli klient indywidualny oraz Bank wcześniej zgodzą się na rozpatrzenie sprawy przez określony podmiot ADR, zgodnie z jego regulaminem, a przepisy prawa nie wyłączają takiej możliwości.

  Konsument może również zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego).

   

 • Informacja o Dyspozycji na wypadek śmierci
 • Informacje o kwotach wypłat z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, w granicach zwykłego zarządu, wolnych od zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego
 • Informacja o uczestniczeniu banku w BFG

  ING Bank Śląski S.A. jest uczestnikiem systemu obowiązkowego gwarantowania środków pieniężnych. Jego celem jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. Zasady funkcjonowania systemu określone są w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

  Informacja o uczestniczeniu Banku w BFG

 • Załącznik do Regulaminów i Ogólnych warunków dotyczący Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Wykaz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG
 • Komunikat dla amerykańskich osób fizycznych

  Wiele z amerykańskich regulacji dotyczących papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub innych tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, podatków oraz świadczenia usług związanych z w/w instrumentami  wywołuje w praktyce skutki mające zasięg eksterytorialny.

  W konsekwencji, ING Bank Śląski S.A. („Bank”) jako podmiot działający poza terytorium USA, aby móc świadczyć usługi związane z wyżej wskazanymi instrumentami finansowymi na rzecz amerykańskich osób fizycznych, musiałby posiadać odpowiednio dostosowane do prawa amerykańskiego procedury obsługi tych Klientów, w szczególności  w zakresie  obowiązku raportowania do USA niektórych informacji o tych osobach i ich transakcjach. Wprowadzenie w Banku tego rodzaju procedur, uwzględniających wymogi wynikające z regulacji USA, zostało ocenione  jako niezgodne z obecnie obowiązującym w Polsce prawem i nie jest możliwe  bez wprowadzenia w nim stosownych zmian.

  Przed nawiązaniem relacji z danym podmiotem oraz w czasie jej trwania Bank ocenia ryzyko świadczenia usług temu podmiotowi. Mając na uwadze wyniki tego rodzaju oceny w odniesieniu do amerykańskich osób fizycznych , ING Bank Śląski S.A. z przyczyn biznesowych nie świadczy tym osobom usług związanych z wyżej wskazanymi instrumentami finansowymi.

  Powyższe dotyczy wyłącznie świadczenia usług inwestycyjnych związanych z wyżej wskazanymi instrumentami finansowymi i nie będzie miało wpływu na inne usługi finansowe oferowane przez Bank amerykańskim osobom fizycznym.

 • Reklamacje - informacja dla klienta

  Szanowny kliencie,

  jeśli działania banku nie odpowiadają Twoim oczekiwaniom, poinformuj nas o tym niezwłocznie. Reklamacje postrzegamy jako źródło informacji, które służą podnoszeniu jakości świadczonych przez nas usług.

  Jak skontaktować się z nami w sprawie reklamacji?

  Prosimy o kierowanie ewentualnych reklamacji:

  • w formie elektronicznej poprzez system bankowości internetowej,
  • ustnie - telefonicznie 32 357 00 69 albo osobiście w placówce banku - miejscu spotkań,
  • w formie pisemnej - osobiście w placówce banku - miejscu spotkań albo przesyłką pocztową na adres:

  ING Bank Śląski S.A., SCCC
  ul. Sokolska 34
  40-086 Katowice

  Potwierdzenie złożenia reklamacji przekazujemy telefonicznie, przez system bankowości internetowej, ustnie w placówce banku - miejscu spotkań lub w postaci papierowej.

  W jaki sposób powiadamiamy o rozpatrzeniu reklamacji?

  Wybierz wygodny dla Ciebie sposób udzielenia odpowiedzi:

  • pisemny – wyślemy odpowiedź na Twój adres korespondencyjny (lub adres firmy)
  • elektroniczny w Moim ING – gdy odpowiedź będzie gotowa, wyślemy na Twój telefon komórkowy powiadomienie (jeśli masz naszą aplikację i włączone powiadomienia).

  Gdy klikniesz w powiadomienie i zalogujesz się do aplikacji, trafisz bezpośrednio do miejsca z odpowiedzią.
   
  Powiadomienie nie przyszło?

  1. Zaloguj się do Mojego ING i przejdź do swojego profilu
  2. Kliknij Moje dokumenty, a nstępnie "Otwórz moje dokumenty" i potwierdź swoją tożsamość.
  3. Odpowiedź na reklamację czeka na Ciebie w zakładce Dokumenty bankowe.

  W jakim terminie udzielamy odpowiedzi na reklamacje?

  Odpowiedź na reklamację otrzymasz najpóźniej w dniu, który podaliśmy Ci podczas przyjęcia zgłoszenia.
   
  Na odpowiedź mamy:

  • 15 dni roboczych – jeżeli reklamacja dotyczy usług płatniczych,
  • 30 dni kalendarzowych– w pozostałych przypadkach.

   
  Jeżeli przypadek jest szczególnie skomplikowany, ten czas może się wydłużyć. Nie powinien jednak przekroczyć:

  • 35 dni roboczych – jeżeli reklamacja dotyczy usług płatniczych
  • 90 dni kalendarzowych – jeżeli reklamacja dotyczy danych osobowych
  • 60 dni kalendarzowych – w pozostałych przypadkach.

   
  Jeśli Twoją reklamację będziemy rozpatrywać dłużej, napiszemy do Ciebie. Wyjaśnimy przyczyny opóźnienia i podamy nowy termin zakończenia sprawy.

  Jaki sprawdzić status złożonej reklamacji?

  Aby sprawdzić, na jakim etapie jest Twoja reklamacja: ·

  • napisz do nas na czacie
  • lub zadzwoń pod numer 32 357 00 69 (infolinia dostępna 24/7).

  Co zrobić jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną odpowiedzią na reklamację?

  Jeśli nie zgadzasz się z odpowiedzą na reklamację, to możesz zgłosić odwołanie w wybrany przez Ciebie sposób:

  • w formie elektronicznej poprzez system bankowości internetowej
  • ustnie - telefonicznie 32 357 00 69 albo osobiście w placówce banku - miejscu spotkań
  • w formie pisemnej - osobiście w placówce banku - miejscu spotkań albo przesyłką pocztową na adres:

  ING Bank Śląski S.A., SCCC
  ul. Sokolska 34
  40-086 Katowice

  Twoje dane osobowe z reklamacji

  Jeżeli złożysz reklamację Administratorem Twoich danych będzie ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach kod 40-086, ul. Sokolska 34 (zwany dalej: Bankiem). Dane te będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, oraz w celach przewidzianych przepisami prawa, w tym w celu archiwizacyjnym. Odbiorcą danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa, lub na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba ma prawo dostępu do treści jej danych oraz ich Poprawiania.

 • Komunikat dot. zbiorczej informacji o rachunkach

  Mogą Państwo zlecić nam odnalezienie kont osobistych, oszczędnościowych i terminowych w innych bankach i SKOK-ach.

  Takie zlecenie będą mogli Państwo złożyć, jeśli:

  • są Państwo spadkobiercami zmarłej osoby i chcą odnaleźć jej konta,
  • chcą Państwo otrzymać informacje na temat swoich kont w innych bankach i SKOK-ach.

  Jak odnaleźć konta

  Abyśmy odnaleźli Państwa konta, wystarczy, że złożą Państwo w naszym oddziale wniosek i potrzebne dokumenty. Jeśli są Państwo spadkobiercami zmarłej osoby, potrzebne będą też dokumenty, które to potwierdzą. Usługa kosztuje 35 zł.

  Gdy złożą Państwo u nas zlecenie, poprosimy inne banki i SKOK-i o informacje na temat kont. Prośbę wyślemy do tych banków i SKOK-ów, które uczestniczą w Centralnej informacji Krajowej Izby Rozliczeniowej . Gdy otrzymamy odpowiedź, przekażemy Państwu informacje:

  • nazwa instytucji, w której jest konto,
  • numer konta,
  • czy konto jest nadal prowadzone,
  • czy konto jest wspólne.