Ubezpieczenie pożyczki

 • Pomoc w spłacie pożyczki dla Ciebie i bliskich
 • W zależności od wariantu ubezpieczenie chroni na wypadek: utraty pracy, śmierci, pobytu w szpitalu, dłuższego zwolnienia chorobowego lub poważnego zachorowania
 • To też tańsza pożyczka. Oprocentowanie pożyczki z ubezpieczeniem jest niższe
 • Obejmuje całkowitą wartość zadłużenia, która została do spłaty
 • Składka pobierana jest automatycznie, z ratą pożyczki

Z oferty skorzystasz tylko w trakcie wnioskowania o pożyczkę. 

Weź pożyczkę z ubezpieczeniem


Ubezpieczenie od: 

Co obejmuje ubezpieczenie pożyczki

Dopasowaliśmy ochronę do Twojej sytuacji życiowej. Ochrona działa także w przypadkach związanych z Covid-19.

Dla aktywnych zawodowo (do 65 r. ż.)

x
 • utrata pracy
  Spłata do 12 rat w okresie kredytowania + 200 zł miesięcznie dodatkowego świadczenia.
 • dłuższe zwolnienie chorobowe
  Spłata do 12 rat w okresie kredytowania.
 • śmierć
  Całkowita spłata zadłużenia.

Dla nieaktywnych zawodowo (do 65 r. ż.)

x
 • pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
  Spłata do 12 rat w okresie kredytowania.
 • śmierć
  Całkowita spłata zadłużenia.
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
  Całkowita spłata zadłużenia oraz jednorazowe świadczenie w wysokości 6 rat (do 18 000 zł).

Dla emerytów, rencistów i rolników (do 65 r. ż.)

x
 • poważne zachorowanie
  3 000 zł jednorazowego świadczenia. 
 • pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
  500 zł za 14 dniowy pobyt, kolejne 500 zł za 30 dni. Obowiązuje tylko po wyczerpaniu limitu świadczeń w ubezpieczeniu poważnego zachorowania.
 • śmierć
  Całkowita spłata zadłużenia.
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
  Dodatkowo, 30 000 zł jednorazowego świadczenia.

Dla emerytów, rencistów i rolników (po 65 r. ż.)

x
 • pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
  500 zł za 14 dniowy pobyt, kolejne 500 zł za 30 dni. 
 • śmierć
  Całkowita spłata zadłużenia.
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
  Dodatkowo, 30 000 zł jednorazowego świadczenia.

Jak działa ubezpieczenie pożyczki na wypadek...

Ochrona dla jednego zdarzenia obejmuje:
spłatę do 6 rat pożyczki + 200 zł dodatkowego świadczenia miesięcznie.

Pani Kamila została zwolniona z pracy w wyniku redukcji etatów, uzyskując prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Znalezienie nowej pracy zajęło pani Kamili aż 5 miesięcy.

W tym czasie ubezpieczyciel wypłacił jej 5 miesięcznych świadczeń w wysokości raty pożyczki. Dodatkowo, w każdym miesiącu pani Kamila otrzymywała od ubezpieczyciela 200 zł na zapłacenie rachunków związanych z mieszkaniem.

Ochrona dla jednego zdarzenia obejmuje:
spłatę do 6 rat pożyczki.

Pan Adam został potrącony przez samochód na pasach i po wypadku nie był zdolny do pracy przez okres aż 3 miesięcy. Pan Adam prowadzi działalność gospodarczą. W czasie niezdolności do pracy, ubezpieczyciel wypłacił mu świadczenie w kwocie odpowiadającej ratom pożyczki oraz dodatkowe 200 zł na należności związane z mieszkaniem.

Ochrona obejmuje:
wypłatę świadczenia 500 zł za 14 dniowy pobyt, kolejne 500 zł za 30 dni.

Pani Krystyna złamała rękę i spędziła 14 dni w szpitalu. Ubezpieczyciel wypłacił jej 500 zł świadczenia, które mogła przeznaczyć na spłatę pożyczki w ING. Decyzję Towarzystwa Ubezpieczeń otrzymała już po 3 dniach od złożenia wniosku.

Ochrona obejmuje:
całkowitą spłatę zadłużenia.

Pan Tomasz zmarł na nowotwór w wieku 64 lat. Pan Tomasz był emerytem. Rodzina złożyła wniosek o wypłatę świadczenia, ponieważ chorobę zdiagnozowano już po zawarciu ubezpieczenia. Świadczenie w wysokości 11,5 tys. zł automatycznie spłaciło pożyczkę pana Tomasza.

Ochrona obejmuje:
wypłatę dodatkowego świadczenia dla spadkobierców. W zależności od wariantu ubezpieczenia ubezpieczyciel wypłaci dodatkowe, jednorazowe świadczenie dla spadkobierców w wysokości 3 000 zł lub 30 000 zł.

Pan Adam zginął w wypadku samochodowym. Jego bliscy otrzymali od ubezpieczyciela jednorazowe świadczenie, które mogli wykorzystać w dowolnym celu - częściowo pokrywając koszty pogrzebu, częściowo spłacając pożyczkę.

Ochrona obejmuje:
wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3 000 zł, bez względu na wysokość pożyczki lub saldo pozostałe do spłaty.

Pan Jan chorował przed zaciągnięciem pożyczki na nowotwór i gruźlicę. Przebyte poważne choroby nie były jednak przyczyną śmierci – na podstawie dokumentacji medycznej Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło 40 tys. zł świadczenia na spłatę pożyczki pana Jana.

Ubezpieczenie pożyczki działa - co roku ubezpieczyciele wypłacają sporą liczbę świadczeń.

Ubezpieczenia naprawdę działają

Chcesz zapewnić spłatę rat w razie nieprzewidzianych zdarzeń?

Weź pożyczkę z ubezpieczeniem

Jesteś naszym klientem?
Skorzystaj z pożyczki z ochroną spłaty rat w Moim ING.

Weź pożyczkę z ubezpieczeniem


Nie jesteś naszym klientem?

Zadzwoń do nas:

8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Lub spotkaj się ze specjalistą w placówce bankowej - miejscu spotkań

Ważne informacje

Płatności

x

Składkę pobieramy automatycznie co miesiąc - razem z ratą pożyczki.

Wysokość składki to 0,28% kwoty udzielonej pożyczki.

Przykłady miesięcznej składki:

 • pożyczka 5 000 zł: 0,28% x 5 000 = 14 zł
 • pożyczka 10 000 zł: 0,28% x 10 000 = 28 zł

Każdy kolejny tysiąc pożyczki to tylko 2,80 zł więcej do składki ubezpieczeniowej.

Oblicz ratę swojej pożyczki z ubezpieczeniem na kalkulatorze pożyczki gotówkowej

Dokumenty

x

Zanim zadecydujesz o zawarciu umowy ubezpieczenia, przeczytaj dokumentację ubezpieczeniową.

Najważniejsze informacje o wariantach ubezpieczenia znajdziesz w Kartach Informacyjnych, Kartach Produktów Ubezpieczeniowych oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Karta Informacyjna oraz Karta Produktu Ubezpieczeniowego nie są elementami umowy ubezpieczenia ani materiałami marketingowymi.

Dokumenty dla Allianz

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Karta informacyjna

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Dokumenty dla Nationale-Nederlanden

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Karta informacyjna

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Pełnomocnictwo

x

ING Bank Śląski S.A. jest upoważniony na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.

Zgłoszenie szkody

x

Szkodę możesz zgłosić bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, zaraz po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zgłoś szkodę do Nationale-Nederlanden

- za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl

- pisemnie lub osobiście u ubezpieczyciela:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Departament Wypłaty Świadczeń
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

- telefonicznie pod numerem: 801 20 30 40 (dla telefonów stacjonarnych) lub 22 522 71 24 (dla telefonów komórkowych)


Zgłoś szkodę do Allianz

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. 

 • pisemnie, na adres ubezpieczyciela: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

 • pisemnie, na adres ubezpieczyciela: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

Zdarzenie Ubezpieczeniowe można także zgłosić:

 • za pośrednictwem Agenta Ubezpieczeniowego (Banku)
 • mailowo na adres: bok@allianz.pl
 • telefonicznie pod numerem +48 22 563 21 28