Ochrona spłaty pożyczki gotówkowej

  • Ubezpieczenie obniża oprocentowanie pożyczki
  • Składkę pobieramy automatycznie z ratą pożyczki
  • Szeroki zakres ochrony
  • Na wypadek m.in. choroby, utraty pracy czy śmierci
  • Ochrona obejmuje całkowitą wartość zadłużenia, która została do spłaty

Jak skorzystać


Ubezpieczenie od: 

Co obejmuje ochrona?

  Pakiet Srebrny
dla osób aktywnych zawodowo do 65 r.ż.
Pakiet Srebrny
dla osób nieaktywnych zawodowo do 65 r.ż.
Pakiet Złoty
dla emerytów, rencistów i rolników
czasowa niezdolność do pracy X X X
utrata pracy X X X
pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku X X X
śmierć X X X
śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku X X X
poważne zachorowanie X X X

Kiedy przydaje się ochrona spłaty?

w wyniku redukcji etatów, uzyskując prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Znalezienie nowej pracy zajęło pani Kamili aż 5 miesięcy. W tym czasie ubezpieczyciel wypłacił jej 5 miesięcznych świadczeń w wysokości raty pożyczki. Dodatkowo, w każdym miesiącu pani Kamila otrzymywała od ubezpieczyciela 200 zł na zapłacenie rachunków związanych z mieszkaniem.

i po wypadku nie był zdolny do pracy przez okres aż 3 miesięcy. Pan Adam prowadzi działalność gospodarczą. W czasie niezdolności do pracy, ubezpieczyciel wypłacił mu świadczenie w kwocie odpowiadającej ratom pożyczki oraz dodatkowe 200 zł na należności związane z mieszkaniem.

i spędziła 5 dni w szpitalu. Ubezpieczyciel wypłacił jej 500 zł świadczenia, które mogła przeznaczyć na spłatę pożyczki w ING. Decyzję Towarzystwa Ubezpieczeń otrzymała już po 3 dniach od złożenia wniosku.

na nowotwór i gruźlicę. Przebyte poważne choroby nie były jednak przyczyną śmierci – na podstawie dokumentacji medycznej Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło 40 tys. zł świadczenia na spłatę pożyczki pana Jana.

w wieku 64 lat. Pan Tomasz był emerytem. Rodzina złożyła wniosek o wypłatę świadczenia, ponieważ chorobę zdiagnozowano już po zawarciu ubezpieczenia. Świadczenie w wysokości 11,5 tys. zł automatycznie spłaciło pożyczkę pana Tomasza.

Przykłady miesięcznej składki:

  • pożyczka 5 000 zł: 0,28% x 5 000 = 14 zł
  • pożyczka 10 000 zł: 0,28% x 10 000 = 28 zł

Każdy kolejny tysiąc pożyczki to tylko 2,80 zł więcej do składki ubezpieczeniowej.

Oblicz ratę swojej pożyczki z ubezpieczeniem na kalkulatorze pożyczki gotówkowej.

Jak skorzystać

Weż pożyczkę z ubezpieczeniem, tak jak Ci wygodnie

Weź pożyczkę

Jestem klientem
i mam dostęp do bankowości internetowej

Weź pożyczkę


Nie jestem klientem

Zadzwoń do nas 


8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Spotkaj się ze specjalistą w oddziale

Znajdź oddział

Ważne informacje

  • Dokumenty

  • Pełnomocnictwo

  • Zgłoszenie szkody

x

Zanim zadecydujesz o zawarciu umowy ubezpieczenia, przeczytaj dokumentację ubezpieczeniową.

Najważniejsze informacje o wariantach ubezpieczenia znajdziesz w Kartach Informacyjnych, Kartach Produktów Ubezpieczeniowych oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Karta Informacyjna oraz Karta Produktu Ubezpieczeniowego nie są elementami umowy ubezpieczenia ani materiałami marketingowymi.

Dokumenty dla Nationale-Nederlanden

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Karta informacyjna

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


Dokumenty dla Aviva

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Karta informacyjna

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

x

ING Bank Śląski S.A. jest upoważniony na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.

x

Szkodę możesz zgłosić bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, zaraz po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zgłoś szkodę do Nationalen-Nederlanden

- za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl

- pisemnie lub osobiście u ubezpieczyciela:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Departament Wypłaty Świadczeń
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

- telefonicznie pod numerem: 801 20 30 40 (dla telefonów stacjonarnych) lub 22 522 71 24 (dla telefonów komórkowych)


Zgłoś szkodę do Aviva

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Dokumenty proszę przesłać: - w formie skanu na adres e-mail: bok@aviva.pl lub - pisemnie, na adres:
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Dokumenty proszę przesłać: - w formie skanu na adres e-mail: bok@aviva.pl lub - pisemnie, na adres:
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa