Jak zgłosić szkodę?

Ochrony ubezpieczeniowej udziela PZU SA. Numer telefonu Centrum Alarmowego PZU:
+48 22 566 55 55
(koszt połączenia wg stawek operatorów)

Pobierz formularz zgłaszania szkody