Dlaczego warto?

Zabezpieczenie finansowe

Wsparcie w spłacie kredytu
w niespodziewanych sytuacjach.

Niższa marża kredytu

Dzięki ubezpieczeniu obniżysz marżę kredytu hipotecznego o 0,1 p.p.

Szeroki zakres ochrony

Wybierz najkorzystniejszy dla siebie wariant.

Co obejmuje ochrona?

 • Nationale-Nederlanden

 • Aviva

Nationale-Nederlanden

Opcja Życie Plus to podstawowa ochrona - na wypadek śmierci.

Potrzebujesz ubezpieczenia od innych zdarzeń? W trakcie zakupu wypełnij ankietę o stanie zdrowia. Jeśli we wszystkich pytaniach udzielisz odpowiedzi NIE – możesz skorzystać z ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Nationale-Nederlanden. Jeśli udzielisz co najmniej jednej odpowiedzi na TAK – mamy dla Ciebie ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden.

Zakres ubezpieczenia

Opcja Życie Plus

Bezpieczny Kredyt - Ochrona
z Nationale-Nederlanden
Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona
z Nationale-Nederlanden
maksymalny wiek ubezpieczonego

50 lat

65 lat

65 lat

limity kredytu  do 700 000 zł
 • do 50 lat - do 1 500 000 zł
 • powyżej 50 lat - do 1 000 000 zł

śmierć ubezpieczonego

V V V
utrata pracy albo pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku x V V

czasowa niezdolność do pracy1 albo śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

x V V
ankieta medyczna x jeśli wszystkie pytania ankiety na NIE jeśli co najmniej jedno pytanie ankiety na TAK

1W pakiecie Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy będzie wypłacone, jeśli spowodował ją nieszczęśliwy wypadek. 

Aviva

Ochrona Życia Plus z Avivą to podstawowa ochrona - na wypadek śmierci.

Potrzebujesz ubezpieczenia od innych zdarzeń? W trakcie zakupu wypełnij ankietę o stanie zdrowia. Jeśli we wszystkich pytaniach udzielisz odpowiedzi NIE – możesz skorzystać z ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Avivą. Jeśli udzielisz co najmniej jednej odpowiedzi na TAK – mamy dla Ciebie ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona z Avivą.

Zakres ubezpieczenia

Ochrona Życia Plus z Avivą

Bezpieczny Kredyt - Ochrona z Avivą Bezpieczny Kredyt  - Prosta Ochrona z Avivą
maksymalny wiek ubezpieczonego 50 lat 65 lat 65 lat
limity kredytu

do 700 000 zł

 • do 50 lat - do 1 500 000 zł
 • powyżej 50 lat
  - do 600 000 zł

śmierć ubezpieczonego

V V V
utrata pracy i czasowa niezdolność do pracy1 albo pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku x V V

śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

x V V
ankieta medyczna x

jeśli wszystkie pytania ankiety na NIE

jeśli co najmniej jedno pytanie ankiety medycznej na TAK

1W pakiecie Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy będzie wypłacone, jeśli spowodował ją nieszczęśliwy wypadek.

Jak obliczamy składkę?

 • Nationale-Nederlanden

 • Aviva

Nationale-Nederlanden

Opcja Życie Plus 
 • 0,035% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty kredytu
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat albo bierzesz kredyt do 700 000 zł)
Bezpieczny Kredyt Ochrona z Nationale-Nederlanden
 • 0,055% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat)
 • 0,12% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz ponad 50 lat)
Bezpieczny Kredyt Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden
 • 0,04% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat)
 • 0,06% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz ponad 50 lat)

Składkę pobieramy automatycznie, co miesiąc - razem z ratą kredytu.

Aviva

Ochrona Życia Plus z Avivą
 • 0,035% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty kredytu 
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat albo bierzesz kredyt do 700 000 zł)
Bezpieczny Kredyt Ochrona z Avivą i Prosta Ochrona z Avivą
 • 0,055% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty kredytu
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat)
 • 0,14% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty kredytu
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz powyżej 50 lat)

Składkę pobieramy automatycznie, co miesiąc - razem z ratą kredytu.

Jak skorzystać?

Ubezpieczenie możesz kupić w naszym oddziale.

Sprawdź najbliższy oddział

Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty - zostaw swój numer, oddzwonimy.

Skontaktuj się ze specjalistą

Z kontem możesz więcej - zobacz ofertę konta osobistego

 • Dokumenty

 • Pełnomocnictwo

 • Jak zgłosić szkodę

Dokumenty

Zanim zadecydujesz się kupić ubezpieczenie, przeczytaj dokumentację ubezpieczeniową.

Najważniejsze informacje o wariantach ubezpieczenia znajdziesz w kartach informacyjnych, kartach produktu ubezpieczeniowego oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Karty informacyjne oraz karty produktu ubezpieczeniowego nie są elementami umowy ubezpieczenia ani materiałami marketingowymi - to materiały, które streszczają część informcji OWU.

Nationale-Nederlanden

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Opcja Życie Plus Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt - Ochrona z Nationale-Nederlanden Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden Pobierz PDF

Karta informacyjna

Opcja Życie Plus Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt Ochrona z Nationale-Nederlanden Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden Pobierz PDF

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Opcja Życie Plus Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt Ochrona Życia z Nationale-Nederlanden  Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt - Ochrona Spłaty z Nationale-Nederlanden Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona Życia z Nationale-Nederlanden Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona Spłaty z Nationale-Nederlanden Pobierz PDF

 


 

Aviva

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ochrona Życia Plus z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą Pobierz PDF

Karta informacyjna

Ochrona Życia Plus z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą Pobierz PDF

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Ochrona Życia Plus z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Ochrona Życia z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Ochrona Spłaty z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona Spłaty z Avivą Pobierz PDF

 

 

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. jest upoważniony na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.

Nationale-Nederlanden TUnŻ Pobierz PDF
Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń S.A Pobierz PDF

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Pobierz PDF
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Pobierz PDF

 

Jak zgłosić szkodę

Nationalen-Nederlanden

Szkodę zgłaszasz bezpośrednio danemu ubezpieczycielowi. Zrób to najszybciej jak to możliwe. Szkodę możesz zgłosić:

 • przez stronę internetową www.nn.pl
 • na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
 • u agenta ubezpieczeniowego Nationale Nederlanden
 • pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych) lub 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)
Aviva

Szkodę zgłaszasz bezpośrednio danemu ubezpieczycielowi. Zrób to najszybciej jak to możliwe. Szkodę możesz zgłosić:

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A.

 • na adres e-mail: bok@aviva.pl lub
 • na adres:  Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

 • na adres e-mail: bok@aviva.pl lub
 • na adres: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa