Ubezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej

 • Ubezpieczenie obniża marżę kredytu hipotecznego o 0,1 .p.p.
 • Szeroki zakres ochrony
 • Wsparcie w spłacie kredytu w niespodziewanych sytuacjach
 • Na wypadek m.in. choroby, utraty pracy czy śmierci

Ubezpiecz się


Ubezpieczenie od: 

Ubezpieczenie możesz kupić w oddziale

Znajdź oddział


Masz pytania?

Zadzwoń do nas. 


8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Co obejmuje ochrona?

 • Nationale-Nederlanden

 • Aviva

Nationale-Nederlanden

x

Opcja Życie Plus to podstawowa ochrona - na wypadek śmierci.

Potrzebujesz ubezpieczenia od innych zdarzeń?
W trakcie zakupu wypełnij ankietę o stanie zdrowia:

 • Jeśli we wszystkich pytaniach udzielisz odpowiedzi NIE – możesz skorzystać z ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Nationale-Nederlanden.
 • Jeśli udzielisz co najmniej jednej odpowiedzi na TAK – mamy dla Ciebie ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden.
Zakres ubezpieczenia Opcja Życie Plus Bezpieczny Kredyt - Ochrona z Nationale-Nederlanden Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden
maksymalny wiek ubezpieczonego 50 lat 65 lat 65 lat
limity kredytu do 700 000 zł
 • do 50 lat - do 1 500 000 zł
 • powyżej 50 lat - do 1 000 000 zł
śmierć ubezpieczonego X X X
utrata pracy albo pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku X X X
czasowa niezdolność do pracy1 albo śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku X X X
ankieta medyczna X jeśli wszystkie pytania ankiety na NIE jeśli co najmniej jedno pytanie ankiety na TAK

W pakiecie Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy będzie wypłacone, jeśli spowodował ją nieszczęśliwy wypadek. 

Aviva

x

Ochrona Życia Plus z Avivą to podstawowa ochrona - na wypadek śmierci.

Potrzebujesz ubezpieczenia od innych zdarzeń?
W trakcie zakupu wypełnij ankietę o stanie zdrowia:

 • Jeśli we wszystkich pytaniach udzielisz odpowiedzi NIE – możesz skorzystać z ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Avivą.
 • Jeśli udzielisz co najmniej jednej odpowiedzi na TAK – mamy dla Ciebie ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona z Avivą.
Zakres ubezpieczenia Ochrona Życia Plus z Avivą Bezpieczny Kredyt - Ochrona z Avivą Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona z Avivą
maksymalny wiek ubezpieczonego 50 lat 65 lat 65 lat
limity kredytu do 700 000 zł
 • do 50 lat - do 1 500 000 zł
 • powyżej 50 lat - do 600 000 zł
śmierć ubezpieczonego X X X
utrata pracy i czasowa niezdolność do pracy1 albo pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku X X X
śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku X X X
ankieta medyczna X jeśli wszystkie pytania ankiety na NIE jeśli co najmniej jedno pytanie ankiety na TAK

1W pakiecie Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy będzie wypłacone, jeśli spowodował ją nieszczęśliwy wypadek.

Jak obliczamy składkę?

 • Nationale-Nederlanden

 • Aviva

Nationale-Nederlanden

x

Opcja Życie Plus 

 • 0,035% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty kredytu
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat albo bierzesz kredyt do 700 000 zł)

Bezpieczny Kredyt Ochrona z Nationale-Nederlanden

 • 0,055% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat)
 • 0,12% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz ponad 50 lat)

Bezpieczny Kredyt Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden

 • 0,04% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat)
 • 0,06% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz ponad 50 lat)

Składkę pobieramy automatycznie, co miesiąc - razem z ratą kredytu.

Aviva

x

Ochrona Życia Plus z Avivą

 • 0,035% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty kredytu 
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat albo bierzesz kredyt do 700 000 zł)

Bezpieczny Kredyt Ochrona z Avivą i Prosta Ochrona z Avivą

 • 0,055% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty kredytu
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat)
 • 0,14% x saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty kredytu
  (jeśli w dniu złożenia wniosku masz powyżej 50 lat)

Składkę pobieramy automatycznie, co miesiąc - razem z ratą kredytu.

Ważne informacje

 • Dokumenty

 • Pełnomocnictwo

 • Zgłoszenie szkody

Dokumenty

x

Zanim zadecydujesz się kupić ubezpieczenie, przeczytaj dokumentację ubezpieczeniową.

Najważniejsze informacje o wariantach ubezpieczenia znajdziesz w kartach informacyjnych, kartach produktu ubezpieczeniowego oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Karty informacyjne oraz karty produktu ubezpieczeniowego nie są elementami umowy ubezpieczenia ani materiałami marketingowymi - to materiały, które streszczają część informcji OWU.

Nationale-Nederlanden

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Karta informacyjna

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Aviva

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Karta informacyjna

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Pełnomocnictwo

x

ING Bank Śląski S.A. jest upoważniony na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.

Zgłoszenie szkody

x

Nationalen-Nederlanden

Szkodę zgłaszasz bezpośrednio danemu ubezpieczycielowi. Zrób to najszybciej jak to możliwe. Szkodę możesz zgłosić:

 • przez stronę internetową www.nn.pl
 • na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
 • u agenta ubezpieczeniowego Nationale Nederlanden
 • pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych) lub 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)

Aviva

Szkodę zgłaszasz bezpośrednio danemu ubezpieczycielowi. Zrób to najszybciej jak to możliwe. Szkodę możesz zgłosić:

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A.

 • na adres e-mail: bok@aviva.pl lub
 • na adres:  Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

 • na adres e-mail: bok@aviva.pl lub
 • na adres: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa