ING BANK ŚLĄSKI

Zobacz dokumenty do pobrania dotyczące produktów nieoferowanych:

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe do konta

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

Warunki ubezpieczeń dla przystąpień od 17.12.2012 do 31.03.2015 Pobierz PDF
Warunki ubezpieczeń dla przystąpień do 16.12.2012 Pobierz PDF

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia

Sprawdź jak zgłosić szkodę

Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji

Warunki ubezpieczeń dla przystąpień od 17.12.2012 do 31.03.2015 Pobierz PDF
Warunki ubezpieczeń dla przystąpień do 16.12.2012
Pobierz PDF

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia

Sprawdź jak zgłosić szkodę

Ubezpieczenie wypadkowe

Warunki dodatkowego ubezpieczenia Opcja NW dla przystępujących do 31.03.2015 Pobierz PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Opcja NW Prim stanowiących indywidualną kontynuację ubezpieczenia Opcja NW Pobierz PDF

Karta Informacyjna ubezpieczenia Opcja NW Prim Pobierz PDF

Warunki darmowego ubezpieczenia Opcja NW do kont Komfort, Premium i Student dla przystępujących do 31.03.2015  Pobierz PDF

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu inwalidztwa
Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego

Sprawdź jak zgłosić szkodę

Ubezpieczenia karty do konta

Ochrona karty do konta

Warunki ubezpieczenia dla przystępujących do 31.03.2015 Pobierz PDF

Pobierz formularz zgłaszania szkody

Sprawdź jak zgłosić szkodę

Ubezpieczenia spłaty pożyczki gotówkowej

Ochrona pożyczki gotówkowej
 

Warunki ubezpieczenia Wariant Silver dla przystępujących do 31.03.2015
Pobierz PDF
Warunki ubezpieczenia Wariant Gold dla przystępujących do 31.03.2015
Pobierz PDF
Warunki ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka dla przystępujących do 31.03.2015
Pobierz PDF
Warunki ubezpieczenia Program ubezpieczeniowy 5000
Pobierz PDF
Warunki ubezpieczenie Program ubezpieczeniowy Bezpieczny Pakiet 5000
Pobierz PDF

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia:
Bezpieczna pożyczka
Bezpieczna pożyczka wariant Silver
Bezpieczna pożyczka wariant Gold
Pakiet 5000
Program 5000

Sprawdź jak zgłosić szkodę

Ubezpieczenia do produktów hipotecznych

Ubezpieczenia spłaty produktów hipotecznych

Warunki ubezpieczenia - Bezpieczny Kredyt Standard i Premium dla przystępujących do 31.03.2015
Pobierz PDF
 

Warunki ubezpieczenia Opcja Życie - obowiązujące do 31.12.2012
Pobierz PDF
Warunki ubezpieczenia – Opcja Mini i Maxi
Pobierz PDF

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia (Bezpieczny kredyt Mini/Maxi)
Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia (Bezpieczny kredyt Standard/Premium)

Sprawdź jak zgłosić szkodę

  Warunki ubezpieczenia nieruchomości TU Europa S.A.: Przystąpienie do ubezpieczenia do 22.05.2011
Pobierz PDF
Warunki ubezpieczenia nieruchomości PZU S.A. dla przystępujących do 31.03.2015
Pobierz PDF
 

Warunki ubezpieczenia nieruchomości TU Europa S.A.: Przystąpienie do ubezpieczenia od 23.05.2011 do 31.03.2015 
Pobierz PDF

Pobierz wniosek zgłoszenia szkody (przystąpienie do ubezpieczenia do 22.05.2011)
Pobierz wniosek zgłoszenia szkody (przystąpienie do ubezpieczenia od 23.05.2011)

Sprawdź jak zgłosić szkodę

Ubezpieczenia do kart kredytowych

Spłata na bank

Warunki pakietu ubezpieczeniowego Spłata na bank dla przystępujących do 31.03.2015
Pobierz PDF

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia:

ING TUnŻ

Śmierć niezależnie od przyczyny pobierz wniosek

Niezdolność do samodzielnego życia, Niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie pobierz wniosek

Genworth Financial

Utrata pracy pobierz wniosek

Czasowa niezdolność do pracy pobierz wniosek

Hospitalizacja NW pobierz wniosek

Sprawdź jak zgłosić szkodę

Bezpieczna karta

Warunki ubezpieczenia dla przystępujących do 31.03.2015:

Karta kredytowa VISA Pobierz PDF

Karta kredytowa MasterCard Pobierz PDF

Złota karta kredytowa VISA Pobierz PDF

Platynowa karta kredytowa MasterCard Pobierz PDF

Pobierz formularz zgłaszania szkody

Sprawdź jak zgłosić szkodę

Pakiety ubezpieczeniowe Pakiet Podróżny i Pakiet Podróżny Platinum

Warunki ubezpieczenia dla przystępujących do 31.03.2015:

Pakiet Podróżny Pobierz PDF

Pakiet Podróżny Premium Pobierz PDF

Pobierz formularz zgłaszania szkody

Sprawdź jak zgłosić szkodę

Ubezpieczenia oferowane przez telefon
Ubezpieczenie posiadaczy Otwartych Kont Oszczędnościowych (OKO) Warunki ubezpieczenia dla przystępujących do 31.03.2015 Pobierz PDF
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz assistance dla posiadaczy kont

Warunki ubezpieczenia dla przystępujących do 31.03.2015 Pobierz PDF

Centrum Alarmowe PZU POMOC: 801 102 102 lub (22) 566 55 55

Ubezpieczenie office assistance dla posiadaczy kont dla Przedsiębiorców

Warunki ubezpieczenia dla przystępujących do 31.03.2015 Pobierz PDF

Centrum Alarmowe Assistance: (22) 575 92 80