Ubezpieczenia nieoferowane

Zobacz dokumenty dotyczące produktów nieoferowanych i jak zgłosić szkodę.

Ubezpieczenia do produktów bankowych

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

1. Data diagnozy poważnego zachorowania do 31/12/2020 

Zgłoś szkodę do TU Europa:

Zawiadomienie o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego / "Wniosek o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego" można złożyć:

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. / Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia

 • Warunki ubezpieczeń dla przystąpień od 17.12.2012 do 31.03.2015
  Pobierz PDF
 • Warunki ubezpieczeń dla przystąpień do 16.12.2012
  Pobierz PDF

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A. 

2. Data diagnozy poważnego zachorowania po 01/01/2021 

Zgłoś szkodę do Nationalen-Nederlanden:

Szkodę możesz zgłosić bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, zaraz po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Wypłaty Świadczeń
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia

Szczególne warunki ubezpieczenia dla zdarzeń od 1.01.2021 r.
Pobierz PDF

Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji

1. Data pobytu w szpitalu do 31/12/2020

Zgłoś szkodę do TU Europa:

Zawiadomienie o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego / "Wniosek o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego" można złożyć:

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. / Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia

 • Warunki ubezpieczeń dla przystąpień od 17.12.2012 do 31.03.2015
  Pobierz PDF
 • Warunki ubezpieczeń dla przystąpień do 16.12.2012
  Pobierz PDF

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A. 

2. Data pobytu w szpitalu po 01/01/2021 

Zgłoś szkodę do Nationalen-Nederlanden:

Szkodę możesz zgłosić bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, zaraz po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Wypłaty Świadczeń
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia

Szczególne warunki ubezpieczenia dla zdarzeń od 1.01.2021 r.
Pobierz PDF

Ubezpieczenie wypadkowe

 • Warunki dodatkowego ubezpieczenia Opcja NW dla przystępujących do 31.03.2015 
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Opcja NW Prim stanowiących indywidualną kontynuację ubezpieczenia Opcja NW 
  Pobierz PDF
 • Karta Informacyjna ubezpieczenia Opcja NW Prim 
  Pobierz PDF
 • Warunki darmowego ubezpieczenia Opcja NW do kont Komfort, Premium i Student dla przystępujących do 31.03.2015 
  Pobierz PDF

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu inwalidztwa

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego

Jak zgłosić szkodę?

- za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl
- pisemnie na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych), 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)

Ubezpieczenie życia i zdrowia w razie nieszczęśliwych wypadków Opcja NW Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące od 1.04.2015 do 19.07.2015 r. 
Pobierz PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące od 20.07.2015 do 31.12.2015 r. 
Pobierz PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące od 1.01.2016 do 4.03.2018 r. 
Pobierz PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące od 5.03.2018 do 5.08.2018 r. 
Pobierz PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące od 6.08.2018 do 12.05.2019 r. 
Pobierz PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące od 13.05.2019 do 14.03.2021
Pobierz PDF

Ubezpieczenie Allianz Best Doctors Życie

Ubezpieczający, uposażony, uposażony zastępczy lub inne osoby uprawnione do otrzymania świadczenia mogą zgłosić roszczenie:

 • poprzez stronę www.allianz.pl
 • listownie na adres:

TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

 • w dowolnym oddziale Allianz

Jeśli masz pytania zadzwoń pod numer: 224 224 224

Ubezpieczony może zgłosić roszczenie w ramach InterConsultation oraz FindBestCare telefonicznie do Centrum Obsługi Klienta Best Doctors pod numerem 800 365 867.

Ochrona karty do konta z PZU

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Moja Karta z Ochroną PZU" obowiazujące do umów zawartych do dnia 12.05.2019
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia "PZU Ochrona Karty ING Plus" obowiązujące dla umów zawartych do 2.09.2018 r.
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla klientów, którzy zawarli umowę o kartę debetową do 31.03.2015
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące do umów zawartych do dnia 31.12.2015
  Pobierz PDF
 • Informacje dodatkowe do OWU obowiązujące do umów zawartych do dnia 31.12.2015
  Pobierz PDF

Pobierz formularz zgłaszania szkody

Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA

Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA

Jak zgłosić szkodę?

- pod numerami Infolinii PZU SA:
801 102 102 lub (22) 566 55 55

 • Ubezpieczenie Assistance Dom
  Centrum Alarmowe PZU Pomoc:
  801 102 102 lub (22) 566 55 55

Koszt połączenia wg stawek operatora. 

Moja karta z ochroną PZU
oferowane do 13.05.2022
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia
  Pobierz PDF
 • Karta Informacyjna
  Pobierz PDF
 • Karta Produktu Ubezpieczeniowego
  Pobierz PDF
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy "Moja karta z ochroną PZU"
  Pobierz PDF
 • Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA
  Pobierz PDF
 • Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA
  Pobierz PDF
 • Regulamin świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu PZU SA drogą elektroniczną przez ING Bank Śląski S.A.
  Pobierz PDF

Szkodę możesz zgłosić pod numerami Infolinii PZU SA: +48 801 102 102 lub +48 (22) 566 55 55
Koszt połączenia wg stawek operatorów.

Ochrona karty do konta z Nationale-Nederlanden

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące dla ubezpieczenia grupowego Nationale-Nederlanden
  Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

 • przez stronę internetową www.nn.pl
 • na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden:
  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
 • u agenta ubezpieczeniowego Nationale-Nederlanden
 • pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych) (lub 22) 522 71 24 (dla tel. komórkowych)

Ochrona pożyczki gotówkowej z Aviva

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka z Avivą - Pakiet Srebrny obowiązujące od 1.08.2017 do 14.03.2021
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka z Avivą - Pakiet Złoty obowiązujące od 15.03.2021 do 1.07.2022
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczkaz Avivą - Pakiet Srebrny obowiązujące od 1.08.2017 do 14.03.2021
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka z Avivą - Pakiet Złoty obowiązujące od 1.08.2017 do 14.03.2021
  Pobierz PDF

Ochrona pożyczki gotówkowej z Nationale-Nederlanden

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Życia „Pakiet Srebrny” dla wniosków o pożyczkę gotówkową złożonych do 31.08.2022
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Życia „Pakiet Srebrny” dla wniosków o pożyczkę gotówkową złożonych od 13.05.2019 do 14.03.2021
  Pobierz PDF
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Życia „Pakiet Srebrny” dla wniosków o pożyczkę gotówkową złożonych do 12.05.2019
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Spłaty „Pakiet Srebrny” dla wniosków o pożyczkę gotówkową złożonych do 31.08.2022
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Spłaty „Pakiet Srebrny” dla wniosków o pożyczkę gotówkową złożonych do 12.05.2019
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Życia „Pakiet Złoty” dla wniosków o pożyczkę gotówkową złożonych od 13.05.2019 do 14.03.2021
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Życia „Pakiet Złoty” dla wniosków o pożyczkę gotówkową złożonych do 12.05.2019
  Pobierz PDF
 • Warunki ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka Pakiet Złoty dla wniosków o pożyczkę gotówkową złożonych od 1.09.2016 do 3.09.2017
  Pobierz PDF
 • Warunki ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka Pakiet Srebrny dla wniosków o pożyczkę gotówkową złożonych od 1.09.2016 do 3.09.2017
  Pobierz PDF
 • Szczególne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka Pakiet Srebrny
  Pobierz PDF
 • Regulamin programu – Pakiet Srebrny
  Pobierz PDF
 • Karta informacyjna – Pakiet Złoty
  Pobierz PDF
 • Karta informacyjna – Pakiet Srebrny
  Pobierz PDF

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia:
Pakiet Srebrny – Czasowa niezdolność do pracy 
Pakiet Srebrny – Niezdolność do pracy 
Pakiet Srebrny – Utrata pracy 
Pakiet Srebrny – Hospitalizacja wskutek nieszczęśliwego wypadku 
Pakiet Srebrny – Śmierć osoby objętej ubezpieczeniem 
Pakiet Złoty – Poważne zachorowanie lub Hospitalizacja wskutek nieszczęśliwego wypadku
Pakiet Złoty – Śmierć osoby objętej ubezpieczeniem 

Jak zgłosić szkodę?
- za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl
- pisemnie lub osobiście u ubezpieczyciela:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Departament Wypłaty Świadczeń
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
- telefonicznie pod numerem: 801 20 30 40 (dla telefonów stacjonarnych) lub 22 522 71 24 (dla telefonów komórkowych)

Ochrona pożyczki gotówkowej z TU Europa

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia:
Bezpieczna pożyczka
Bezpieczna pożyczka wariant Silver
Bezpieczna pożyczka wariant Gold
Pakiet 5000
Program 5000

Jak zgłosić szkodę?
- za pośrednictwem strony internetowej www.tueuropa.pl 
- pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela 
- telefonicznie: 801 500 300 - dla połączeń z telefonów stacjonarnych +48 71 36 92 887 - dla połączeń z telefonów komórkowych

Ubezpieczenia spłaty produktów hipotecznych

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny z Kredyt z Aviva obowiązujące od 15.03.2021 do 1.07.2022
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny z Kredyt z Aviva obowiązujące od 6.04.2020 do 14.03.2021
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt z Nationale-Nederlanden obowiązujące od 6.04.2020 do 14.03.2021
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt z Nationale-Nederlanden Ochrona Życia i Ochrona Spłaty od 15.03.2021 do 1.07.2022
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Życia Plus Aviva obowiązujące od 15.03.2021 do 1.07.2022
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Życia Plus Aviva obowiązujące od 6.04.2020 do 14.03.2021 
  Pobierz PDF
 • OWU Bezpieczny Kredyt - Ochrona Życia do 12.05.2019
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt Prosta Ochrona / Ochrona Spłaty obowiązujące od 15.03.2021 do 1.07.2022
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt Prosta Ochrona z Aviva obowiązujące od 15.03.2021 do 1.07.2022
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt Prosta Ochrona z Aviva obowiązujące od 6.04.2020 do 14.03.2021
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden obowiązujące od 6.04.2020 do 14.03.2021
  Pobierz PDF
 • OWU Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona do 12.05.2019
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Opcja Życie Plus obowiązujące od 15.03.2021 do 1.07.2022
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Opcja Życie Plus obowiązujące od 6.04.2020 do 14.03.2021
  Pobierz PDF
 • OWU Opcja Życie Plus do 12.05.2019
  Pobierz PDF 
 • Warunki ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt z Nationale-Nederlanden obowiązujące do 18.11.2018
  OWU Bezpieczny Kredyt - Ochrona Życia Pobierz PDF
  OWU Bezpieczny Kredyt - Ochrona Spłaty Pobierz PDF
  Karta informacyjna Pobierz PDF
  Karta Produktu Ubezpieczeniowego Pobierz PDF
 • Warunki ubezpieczenia - Bezpieczny Kredyt Standard i Premium dla przystępujących do 31.03.2015
  Pobierz PDF
 • Warunki ubezpieczenia - Bezpieczny Kredyt Standard Prim i Premium Prim
  Pobierz PDF
 • Karta Informacyjna - Bezpieczny Kredyt Standard Prim i Premium Prim
  Pobierz PDF
 • Taryfa składek ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt Standard Prim i Premium Prim stanowiącego indywidualną kontynuację ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt Standard/Premium
  Pobierz PDF
 • Warunki ubezpieczenia – Bezpieczny Kredyt Standard Plus dla zawierających umowy ubezpieczenia od 1.04.2015 do 31.12 2015
  Pobierz PFD
 • Karta Informacyjna – Bezpieczny Kredyt Standard Plus
  Pobierz PDF
 • Taryfa składek ubezpieczeniowych Bezpieczny Kredyt Standard Plus
  Pobierz PDF
 • Warunki ubezpieczenia – Bezpieczny Kredyt Standard Plus dla zawierających umowy ubezpieczenia od 1 stycznia
  2016 r. do 31 marca 2018 r.
  Pobierz PDF
 • Karta Informacyjna – Bezpieczny Kredyt Plus
  Pobierz PDF
 • Taryfa składek ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt Standard Plus
  Pobierz PDF
 • Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A. 
 • Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU na Życie Europa S.A.

 

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia (Bezpieczny kredyt Mini/Maxi)

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia (Bezpieczny kredyt Standard/Premium)

Jak zgłosić szkodę?

 • Opcja Życie Plus:

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:
- za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl
- pisemnie na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
ul. Topiel 12,
00-342 Warszawa
- osobiście u Agenta ubezpieczeniowego Nationale Nederlanden
- telefonicznie pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych) 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)

 • Bezpieczny Kredyt Standard Plus:

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:
- za pośrednictwem strony internetowej www.tueuropa.pl
- pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela:
ul Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław 
- telefonicznie na nr 801 500 300 lub +48 71 36 92 887

 • Warunki Ubezpieczenia - Bezpieczny Kredyt Opcja Mini Prim albo Opcja Maxi Prim
  Pobierz PDF
 • Karta Inforamcyjna - Bezpieczny Kredyt Opcja Mini Prim albo Opcja Maxi Prim
  Pobierz PDF
 • Taryfa składek ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt Opcja Mini Prim albo Opcja Maxi Prim stanowiącego indywidualną kontynuację ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt Opcja Mini / Maxi
  Pobierz PDF

 

 • Warunki ubezpieczenia nieruchomości TU Europa S.A.: Przystąpienie do ubezpieczenia do 22.05.2011
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia nieruchomości PZU S.A. dla umów zawartych do 31.03.2015
  Pobierz PDF
 

 

 • Warunki ubezpieczenia nieruchomości TU Europa S.A.: Przystąpienie do ubezpieczenia od 23.05.2011 do 31.03.2015 
  Pobierz PDF

Pobierz wniosek zgłoszenia szkody (przystąpienie do ubezpieczenia do 22.05.2011)

Pobierz wniosek zgłoszenia szkody (przystąpienie do ubezpieczenia od 23.05.2011)

Sprawdź jak zgłosić szkodę

Ubezpieczenie nieruchomości z TU Europa Prim

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Mieszkaj bezpiecznie z TU Europa Prim stanowiące indywidualną kontynuację ubezpieczenia nieruchomości oferowanego z TU Europa
  - mające zastosowanie do ubezpieczonych w ramach Umowy Ubezpieczenia zawartej w dniu 31 lipca 2008 rok.
  Pobierz PDF
  - mające zastosowanie do ubezpieczonych w ramach Umowy Ubezpieczenia zawartej w dniu 20 maja 2011 rok.
  Pobierz PDF
 • Karta Informacyjna ubezpieczenia Mieszkaj bezpiecznie z TU Europa Prim
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia nieruchomości Nationale-Nederlanden obowiązujące od 17.11.2019 do 14.03.2021
  Pobierz PDF

Ubezpieczenie nieruchomości z PZU

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkaj bezpiecznie z PZU - obowiązujące od 01.01.2016 – 21.11.2021
  Pobierz PDF

Ubezpieczenie nieruchomości z Nationale-Nederlanden

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia - obowiązujące do 31.08.2022
  Pobierz PDF

Bezpieczna karta
- ochrona wygasa 1 listopada 2020 r.

Warunki ubezpieczenia dla przystępujących do 31.03.2015:

Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA

Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA

Pobierz formularz zgłaszania szkody

Jak zgłosić szkodę?

Ochrony ubezpieczeniowej kart kredytowych udziela PZU SA.

Numer telefonu Centrum Alarmowego PZU:
+48 22 566 55 55
Koszt połączenia wg stawek operatora. 

Pakiet Podróżny i Pakiet Podróżny Platinum
- ochrona wygasa 1 listopada 2020 r.

Warunki ubezpieczenia dla przystępujących do 31.03.2015:

Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA

Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA

Pobierz formularz zgłaszania szkody

Jak zgłosić szkodę?

Pod numerem telefonu Centrum Alarmowego PZU:

+48 22 566 55 55

Koszt połączenia wg stawek operatora.

Pobierz formularz zgłaszania szkody

Spłata na bank plus

Spłata na bank
 • Warunki pakietu ubezpieczeniowego Spłata na bank dla przystępujących do 31.03.2015
  Pobierz PDF
 • Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia dla:
  ING TUnŻ
  Śmierć niezależnie od przyczyny 
  pobierz wniosek
  Niezdolność do samodzielnego życia, Niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie 
  pobierz wniosek
  Genworth Financial
  Utrata pracy 
  pobierz wniosek
  Czasowa niezdolność do pracy 
  pobierz wniosek
  Hospitalizacja NW 
  pobierz wniosek

Jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:
 
- Za pośrednictwem strony internetowej  www.nn.pl
- Pisemnie na adres:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Departament Wypłaty Świadczeń
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
AXA
ul. E. Plater 53
00-113 Warszawa
Budynek WFC
- Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych), 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)

Ubezpieczenie posiadaczy Otwartych Kont Oszczędnościowych (OKO)
 • Warunki ubezpieczenia dla przystępujących do 31.03.2015 
  Pobierz PDF
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz assistance dla posiadaczy kont

Jak zgłosić szkodę?

Centrum Alarmowe PZU POMOC: 801 102 102 lub (22) 566 55 55

Ubezpieczenie office assistance dla posiadaczy kont dla Przedsiębiorców

Jak zgłosić szkodę?

Centrum Alarmowe Assistance: (22) 575 92 80

Dodatkowe ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Aviva

 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  obowiązujące od 1.04.2022 r. do 1.07.2022 r.
  Pobierz PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  obowiązujące od 15.05.2021 r. do 31.03.2022 r.
  Pobierz PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  obowiązujące od 16.07.2020 r. do 14.05.2021 r.
  Pobierz PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  obowiązujące od 7.04.2020 r. do 15.07.2020 r.
  Pobierz PDF
 • Karta informacyjna
  obowiązująca od 15.05.2021 r. do 31.03.2022 r.
  Pobierz PDF
 • Karta informacyjna
  obowiązująca od 16.07.2020 r. do 14.05.2021 r.
  Pobierz PDF
 • Karta informacyjna
  obowiązująca od 7.04.2020 r. do 15.07.2020 r.
  Pobierz PDF
 • Karta produktu ubezpieczeniowego
  obowiązująca od od 15.05.2021 r. do 31.03.2022 r.
  Pobierz PDF
 • Karta produktu ubezpieczeniowego
  obowiązująca od od 16.07.2020 r. do 14.05.2021 r.
  Pobierz PDF
 • Karta produktu ubezpieczeniowego
  obowiązująca od 7.04.2020 r. do 15.07.2020 r.
  Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Skontaktuj się z Centrum Alarmowym Avivy - zadzwoń: +48 22 557 44 44 (czynne 24/h).

Ubezpieczenie dziecka bez przerwy

 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  Obowiązywały do 31.08.2022 r.
  Pobierz PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Skontaktuj się z Nationale-Nederlanden:
 • przez stronę www.nn.pl
 • pisemnie, na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden:
  Nationale-Nederlanden, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych), 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych).

PZU Auto

 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  Pobierz PDF
 • Karta informacyjna
  Pobierz PDF
 • Regulamin świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu PZU SA drogą elektroniczną przez ING Bank Śląski S.A.
  Pobierz PDF
 • Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA
  Pobierz PDF
 • Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA
  Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Skontaktuj się z PZU:
 • telefonicznie, pod numerem 801 102 102 (czynne 24/7)
 • lub złóż wniosek online na zgloszenie.pzu.pl

PZU rozpatrzy szkodę w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zdarzenia.

Aviva „Mój Samochód ”

 • Ogólne warunki ubezpieczenia

  obowiązujące do 1.07.2022 r. Pobierz PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia - dodatkowe ryzyka

  obowiązujące do 1.07.2022 r. Pobierz PDF

PZU Dom

 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  Pobierz PDF
 • Karta informacyjna
  Pobierz PDF
 • Regulamin świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu PZU SA drogą elektroniczną przez ING Bank Śląski S.A.
  Pobierz PDF
 • Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA
  Pobierz PDF
 • Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA
  Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Skontaktuj się z PZU:
 • telefonicznie, pod numerem 801 102 102 (czynne 24/7)
 • lub złóż wniosek online na zgloszenie.pzu.pl

PZU rozpatrzy szkodę w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zdarzenia.

Ubezpieczenie nieruchomości od Nationale-Nederlanden

 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  Obowiązywały do 31.08.2022 r.
  Pobierz PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Zgłoś szkodę do Nationale-Nederlanden nie później niż 3 dnia roboczego od dnia otrzymania informacji o wystąpieniu szkody.

Szkodę możesz zgłosić:

 • na stronie Nationale-Nederlanden
 • telefonicznie, pod numerem: +48 22 522 71 24 lub 801 20 30 40
 • lub listownie, na adres: Nationale Nederlanden T.U. S.A., ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Jak skorzystać z Pomocy Assistance?

Telefonicznie, w Centrum Pomocy Assistance: +48 22 203 79 23.

Ubezpieczenie roweru i hulajnogi elektrycznej

 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  Obowiązywały do 31.08.2022 r.
  Pobierz PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  Obowiązywały do 10.06.2021 r.
  Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Skontaktuj się z Nationale-Nederlanden:
 • we wniosku na stronie www.nn.pl
 • pod numerem telefonu +48 22 522 71 24 lub 801 20 30 40
 • aby skorzystać z pomocy assistance, zadzwoń pod numer +48 22 264 51 40

 

Ubezpieczenie turystyczne
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie OC i AC