Ubezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej

 • Obniża marżę kredytu hipotecznego o 0,1 .p.p.
 • Wsparcie w spłacie kredytu w niespodziewanych sytuacjach
 • W razie m.in. nieszczęśliwego wypadku, utraty pracy lub śmierci
 • 2 sprawdzone towarzystwa ubezpieczeniowe do wyboru
 • Dopasuj zakres ochrony do swoich potrzeb

Ubezpiecz się


Ubezpieczenie od: 

Ubezpieczenie obniża marżę w ofercie specjalnej kredytu hipotecznego lub w ofercie standardowej - po podpisaniu aneksu do umowy kredytowej. 

Ubezpieczenie możesz kupić w placówce bankowej - miejscu spotkań

Znajdź placówkę


Masz pytania?

Zadzwoń do nas. 


8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Co obejmuje ochrona?

Szczegółowe warunki znajdziesz w OWU.

Nationale-Nederlanden

x

Ochrona Życia Plus z Nationale-Nederlanden to podstawowa ochrona - na wypadek śmierci.

Obawiasz się też utraty zdrowia, pracy lub innych nieprzewidzianych zdarzeń? Rozszerz zakres ochrony.

W trakcie zakupu wypełnij ankietę o stanie zdrowia:

 • Jeśli we wszystkich pytaniach udzielisz odpowiedzi NIE – możesz skorzystać z ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Nationale-Nederlanden.
 • Jeśli udzielisz co najmniej jednej odpowiedzi na TAK – mamy dla Ciebie ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden.
Zakres ubezpieczenia Ochrona Życia Plus z Nationale-nederlanden Bezpieczny Kredyt - Ochrona z Nationale-Nederlanden Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden
maksymalny wiek ubezpieczonego 50 lat 65 lat 65 lat
limity kredytu do 700 000 zł
 • do 50 lat - do 1 500 000 zł
 • powyżej 50 lat - do 1 000 000 zł
śmierć ubezpieczonego
Ile wynosi świadczenie
X X X
utrata pracy albo pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ile wynosi świadczenie
X X X
czasowa niezdolność do pracy1 albo śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ile wynosi świadczenie
X X X
ankieta medyczna X jeśli wszystkie pytania ankiety na NIE jeśli co najmniej jedno pytanie ankiety na TAK

W pakiecie Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Nationale-Nederlanden świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy będzie wypłacone, jeśli spowodował ją nieszczęśliwy wypadek. 

Allianz

x

Ochrona Życia Plus z Allianz to podstawowa ochrona - na wypadek śmierci.

Obawiasz się też utraty zdrowia, pracy lub innych nieprzewidzianych zdarzeń? Rozszerz zakres ochrony.

W trakcie zakupu wypełnij ankietę o stanie zdrowia:

 • Jeśli we wszystkich pytaniach udzielisz odpowiedzi NIE – możesz skorzystać z ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Allianz.
 • Jeśli udzielisz co najmniej jednej odpowiedzi na TAK – mamy dla Ciebie ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona z Allianz.
Zakres ubezpieczenia Ochrona Życia Plus z Allianz Bezpieczny Kredyt - Ochrona z Allianz Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona z Allianz
maksymalny wiek ubezpieczonego 50 lat 65 lat 65 lat
limity kredytu do 700 000 zł
 • do 50 lat - do 1 500 000 zł
 • powyżej 50 lat - do 1 000 000 zł
śmierć ubezpieczonego
Ile wynosi świadczenie
X X X
utrata pracy i czasowa niezdolność do pracy1 albo pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ile wynosi świadczenie
X X X
śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ile wynosi świadczenie
X X X
ankieta medyczna X jeśli wszystkie pytania ankiety na NIE jeśli co najmniej jedno pytanie ankiety na TAK

1W pakiecie Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Allianz świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy będzie wypłacone, jeśli spowodował ją nieszczęśliwy wypadek.

W razie śmierci ubezpieczyciel spłaci:

 • Ochrona życia plus: saldo zadłużenia
 • Bezpieczny Kredyt - Ochrona: saldo zadłużenia
 • Bezpieczny Kredyt - Prosta ochrona: 3-krotność raty, do 3000 zł

Zakres ochrony różni się w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

W razie śmierci ubezpieczyciel spłaci:

 • Ochrona Życia Plus: saldo zadłużenia
 • Bezpieczny Kredyt – Ochrona: saldo zadłużenia
 • Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona: saldo zadłużenia, ale tylko w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Więcej szczegółów znajdziesz w OWU.

W razie utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy albo pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel spłaci:

 • Bezpieczny Kredyt - Ochrona: maks. 48 rat na wszystkie zdarzenia. Z ratą do 5 000 zł.
 • Bezpieczny Kredyt - Prosta ochrona: maks. 48 rat na wszystkie zdarzenia, z wyjątkiem czasowej niezdolności do pracy. Z ratą do 5 000 zł.

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty świadczeń znajdziesz w OWU.

W razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel spłaci:

 • Ochrona Życia Plus: saldo zadłużenia
 • Bezpieczny Kredyt - Ochrona: jednorazowo 6 rat kredytu (do 30 000 zł) oraz świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego
 • Bezpieczny Kredyt - Prosta ochrona: jednorazowo 6 rat kredytu (maks. 30 000 zł) + maks. 24 raty (do 120 000 zł)

 

Dla aktywnych zawodowo

W razie czasowej niezdolności do pracy ubezpieczyciel spłaci:

 • Bezpieczny Kredyt - Ochrona: maks. 12 rat na zdarzenie (do 5 000 zł raty), maks. 48 rat na wszystkie zdarzenia (pierwsze 90 dni tylko z powodu nieszczęśliwego wypadku)
 • Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona: maks. 12 rat na zdarzenie (do 5 000 zł raty), maks. 48 rat na wszystkie zdarzenia (pierwsze 90 dni tylko z powodu nieszczęśliwego wypadku)

Dla nieaktywnych zawodowo

W razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel spłaci:

 • Ochrona Życia Plus: świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego
 • Bezpieczny Kredyt - Ochrona: maks. 6 rat kredytu (do 30 000 zł) oraz świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego
 • Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona: maks. 6 rat kredytu (do 30 000 zł) oraz świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego

Dla aktywnych zawodowo

W razie utraty pracy ubezpieczyciel spłaci:

 • Bezpieczny Kredyt - Ochrona: maks. 12 rat na zdarzenie (do 5000 zł raty), maks. 48 rat na wszystkie zdarzenia (przez pierwsze 90 dni jednorazowo 10% raty, maks. 500 zł)
 • Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona: maks. 12 rat na zdarzenie (do 5000 zł raty), maks. 48 rat na wszystkie zdarzenia (przez pierwsze 90 dni jednorazowo 10% raty, maks. 500 zł)

Dla nieaktywnych zawodowo

W razie pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel spłaci:

 • Bezpieczny Kredyt - Ochrona: maks. 6 rat na zdarzenie (do 5000 zł raty), bez limitu świadczeń na wszystkie zdarzenia
 • Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona: maks. 6 rat na zdarzenie (do 5000 zł raty), bez limitu świadczeń na wszystkie zdarzenia

Jak obliczamy składkę

Składkę pobieramy automatycznie, co miesiąc - razem z ratą kredytu.

Nationale-Nederlanden

x

Ochrona Życia Plus z Nationale-Nederlanden

To podstawowa ochrona na wypadek śmierci.

 • Jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat albo bierzesz kredyt do 700 000 zł: 
  0,035% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty kredytu

Bezpieczny Kredyt - Ochrona

Na wypadek śmierci i innych zdarzeń, gdy wszystkie pytania ankiety medycznej są na "nie".

 • Jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat:
  0,055% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty
 • Jeśli w dniu złożenia wniosku masz ponad 50 lat:
  0,12% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty

Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona

Na wypadek śmierci i innych zdarzeń, gdy w pytaniach do ankiety medycznej choć jedno jest na "tak".

 • Jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat:
  0,04% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty
 • Jeśli w dniu złożenia wniosku masz ponad 50 lat:
  0,06% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty

Allianz

x

Ochrona Życia Plus

To podstawowa ochrona na wypadek śmierci.

 • Jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat albo bierzesz kredyt do 700 000 zł:
  0,035% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty kredytu 

Bezpieczny Kredyt - Ochrona

Na wypadek śmierci i innych zdarzeń, gdy wszystkie pytania ankiety medycznej są na "nie".

 • Jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat:
  0,055% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty kredytu
 • Jeśli w dniu złożenia wniosku masz powyżej 50 lat:
  0,12% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty kredytu

Bezpieczny Kredyt - Prosta Ochrona

Na wypadek śmierci i innych zdarzeń, gdy w pytaniach do ankiety medycznej choć jedno jest na "tak".

 • Jeśli w dniu złożenia wniosku masz do 50 lat:
  0,04% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty kredytu
 • Jeśli w dniu złożenia wniosku masz powyżej 50 lat:
  0,06% x saldo zadłużenia w dniu płatności raty kredytu

Ważne informacje

Dokumenty

x

Zanim zadecydujesz się kupić ubezpieczenie, przeczytaj dokumentację ubezpieczeniową.

Najważniejsze informacje o wariantach ubezpieczenia znajdziesz w kartach informacyjnych, kartach produktu ubezpieczeniowego oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Karty informacyjne oraz karty produktu ubezpieczeniowego nie są elementami umowy ubezpieczenia ani materiałami marketingowymi - to materiały, które streszczają część informacji OWU.

Nationale-Nederlanden

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Karta informacyjna

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Allianz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Karta informacyjna

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Pełnomocnictwo

x

ING Bank Śląski S.A. jest upoważniony na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.

Zgłoszenie szkody

x

Szkodę zgłaszasz bezpośrednio danemu ubezpieczycielowi. Zrób to najszybciej jak to możliwe.

Nationalen-Nederlanden

Szkodę możesz zgłosić:

 • przez stronę internetową www.nn.pl
 • na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
 • u agenta ubezpieczeniowego Nationale Nederlanden
 • pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych) lub 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)
Allianz

Szkodę możesz zgłosić:

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

 • pisemnie, na adres ubezpieczyciela: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

 • pisemnie, na adres ubezpieczyciela: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

Zdarzenie Ubezpieczeniowe można także zgłosić:

 • za pośrednictwem Agenta Ubezpieczeniowego (Banku)
 • mailowo na adres: bok@allianz.pl
 • telefonicznie pod numerem +48 22 563 21 28