Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

 • Ochrona w razie nowotworu i innych poważnych chorób
 • Pieniądze z polisy na dowolny cel
 • Wypłata świadczenia od razu po zdiagnozowaniu choroby
 • Finansowe wsparcie dla Ciebie i najbliższych

Jesteś naszym klientem?

Kup ubezpieczenie w Moim ING.

Zaloguj się


Nie jesteś jeszcze naszym klientem?

Zacznij od konta osobistego z dostępem do Mojego ING. 

Otwórz konto

Zobacz ofertę kont

Co zapewnia ubezpieczenie

Masz do wyboru 2 warianty ochrony: podstawowy i rozszerzony. Do każdego wariantu ochrony assistance medyczny gratis.

Rozszerzony wariant ochrony

To 80 000 zł na wypadek nowotworu i 50 000 zł w razie innych poważnych chorób, głównie chorób serca.

Ubezpieczenie obejmuje: zawał serca, niewydolność nerek, bypass, przeszczep narządów, udar mózgu.

 

Bezpłatny assistance medyczny

Zapewnia wsparcie finansowe i organizacyjne w przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

To m.in. transport medyczny, wizyta lekarza/pielęgniarki, dostawy lekarstw do domu czy organizacja procesu rehabilitacyjnego.

Podstawowy wariant ochrony

To pomoc finansowa na wypadek:

 • zachorowania na nowotwór
  To 50 000 zł na walkę z nowotworem. Ubezpieczenie obejmuje: nowotwory złośliwe (w tym także białaczkę), chłoniaka złośliwego, ziarnicę złośliwą, złośliwe nowotwory szpiku kostnego. Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. nowotworów skóry.
 • śmierci
  W razie Twojej śmierci, wskazana w polisie osoba, otrzyma jednorazowo 5 000 zł.

Chcesz zabezpieczyć przyszłość swoją i najbliższych?


Ubezpiecz się

Ważne informacje

Płatności i okres ochrony

x

Płatności

 • wysokość składki zależy od wieku i wariantu ochrony
 • pierwszą składkę zapłacisz online, od razu po wypełnieniu wniosku 
 • do zapłaty kolejnych składek możesz ustawić stałe zlecenie na konto, którego numer otrzymasz od Nationale-Nederlanden

Okres ochrony

 • ubezpieczenie zawierane na 12 miesięcy

Po tym okresie Nationale Nederlanden skontaktuje się z Tobą i zaproponuje przedłużenie ubezpieczenia na kolejny rok.

Ograniczenia wiekowe

 • ubezpieczenie dostępne dla osób w wieku 18 – 65 lat

 

Zgłoszenie szkody

x

Szkodę możesz zgłosić:

 • na stronie Nationale-Nederlanden
 • listownie, na adres:
  Biuro Centralne Nationale-Nederlanden:
  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
  ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
 • pod numerem 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych), 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)

Ubezpieczenie assistance

Aby zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia assistance, zadzwoń pod numer: 22 563 11 90

Pełnomocnictwo

x

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA jest upoważniony, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.