Jak zgłosić szkodę?

Zawiadomienie o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego / „Wniosek o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego” można złożyć:

  • przez internet:

Formularz zgłoszeniowy szkody

  • przez telefon:

+48 801 500 300 lub +48 71 36 92 887
(koszt połączenia wg stawek operatorów)

  • pisemnie, na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. / Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia