Ubezpieczenie samochodu ze zniżką na OC i AC

 • 4 pakiety ochrony do wyboru, do każdego Assistance w cenie
 • Zachowane zniżki od poprzedniego ubezpieczyciela
 • Z systemem Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS)
 • Bez przepisywania danych, wystarczy dowód rejestracyjny
 • 5% zniżki dla klientów ING1
 • Sprawdź nowości dla posiadaczy aut elektrycznych

Ubezpiecz samochód 5% taniej1

Po kliknięciu przejdziesz na stronę Allianz. 


Ubezpieczenie od:

Assistance Maksymalny - jak działa

 • holowanie bez limitu kilometrów w Polsce, a za granicą holowanie do 750 km
 • pojazd zastępczy nawet do 10 dni
 • usługa mobilności – Allianz zapłaci za transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia do innego dowolnego miejsca oddalonego o maksymalnie 100 km

W ramach Assistance Maksymalnego masz też dodatkowe wsparcie:

 • naprawa ubezpieczonego pojazdu na miejscu
 • zakwaterowanie w hotelu albo powrót do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży
 • usługi informacyjne i usługi concierge
 • wymiana koła w przypadku przebicia opony podczas jazdy w ubezpieczonym pojeździe
 • dostarczenie paliwa do ubezpieczonego pojazdu
 • powrót po odzyskany po kradzieży ubezpieczony pojazd
 • holowanie przyczepy
 • transport zwłok
 • złomowanie ubezpieczonego pojazdu

Ochrona obowiązuje w Polsce oraz w pozostałych krajach europejskich (w tym europejskiej części Turcji i greckiej części Cypru), oprócz Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Gruzji.

Jakiego ubezpieczenia samochodu potrzebujesz

Masz do wyboru 4 pakiety ochrony. Każdy możesz rozszerzyć o Assistance Maksymalny.

 

Komfort
Ochrona prawna, podstawowy wariant assistance i NNW dla kierowcy.

Plus
Rozszerzone warianty assistance i NNW dla kierowcy i pasażerów.

Ekstra
Dodatkowa ochrona na wypadek kradzieży, wandalizmu i stłuczenia szyb.

Max
Maksymalna ochrona AC, szkody parkingowe, pojazdy do 6 lat - stała suma ubezpieczenia.

OC komunikacyjne
Jak to działa
V V V V
Ochrona Prawna
Jak to działa
V V V V
NNW podstawowe
Jak to działa
V V V V
Assistance podstawowy
Jak to działa
V V V V
AC - ryzyka katastroficzne
Jak to działa
x V V V
AC - pożar, eksplozja, implozja
Jak to działa
x V V V
AC - kolizja ze zwierzęciem
Jak to działa
x V V V

NNW rozszerzone
Jak to działa

x V V V
Assistance rozszerzony
Jak to działa
x V V V
AC - kradzież
Jak to działa
x x V V
AC - wandalizm
Jak to działa
x x V V

Ubezpieczenie szyb
Jak to działa

x x V V
AC - inne uszkodzenia pojazdu
Jak to działa
x x x V
AC - stała suma ubezpieczenia
Jak to działa
x x x V

Autocasco - wandalizm

Allianz pokryje koszty naprawy uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu przez znanego lub nieznanego sprawcę (akt wandalizmu).

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań.

Autocasco - ryzyka katastroficzne

Allianz pokryje koszty naprawy uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu, które powstaną wskutek katastrof żywiołowych (np. działania wiatru, gradu, osunięcia się ziemi, powodzi, trzęsienia ziemi) oraz w wyniku działania zwierząt (z wyjątkiem nagłego zetknięcia ze zwierzęciem).

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań.

Autocasco - pożar, eksplozja, implozja

Allianz pokryje koszty naprawy uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu, które powstaną z powodu działania ognia, eksplozji lub implozji.

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań.

Autocasco - kolizja ze zwierzęciem

Allianz pokryje koszty naprawy uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu spowodowane kolizją (nagłym zetknięciem) ze zwierzęciem.

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań. 

NNW rozszerzone

Allianz zapewni wsparcie finansowe w razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci  w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Ochrona obejmuje kierowcę i pasażerów. 

Ochrona działa w Polsce i za granicą.

Jakie są sumy ubezpieczenia w przypadku:

 • śmierci - 150 000 zł za śmierć kierowcy i 50 000 zł za śmierć pasażerów
 • uszczerbku na zdrowiu - 50 000 zł
 • kosztów leczenia - 5 000 zł do wykorzystania na pokrycie kosztów rehabilitacji, wizyt lekarskich lub zakupu leków

Assistance rozszerzony

Allianz zorganizuje lub pokryje koszty usług związanych z udzieleniem pomocy w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu. Ten wariant ochrony obejmuje dodatkowe usługi, w tym zwiększony limit holowania i pojazd zastępczy.

 • Pomoc również blisko domu – brak franszyzy kilometrowej
 • Pojazd zastępczy na rzeczywisty czas naprawy (nie technologiczny)
 • Pojazd zastępczy do 6 dni w razie wypadku, na 6 dni w razie kradzieży oraz do 4 dni w przypadku awarii - bez wymogu holowania
 • Holowanie do 150 km w Polsce i za granicą

Autocasco - kradzież

Allianz wypłaci odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu lub jego elementów.

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań.

Ubezpieczenie szyb

Może pokryć koszty naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznej lub tylnej.

Przy braku innych uszkodzeń pojazdu Allianz nie uwzględni tej szkody przy ustalaniu składki za kolejne okresy ubezpieczenia.

Autocasco - inne uszkodzenia 

Allianz pokryje koszty naprawy pojazdu, które powstaną w wyniku nagłego zetknięcia z innym pojazdem, uczestnikiem ruchu drogowego, osobą lub przedmiotem znajdującymi się na zewnątrz pojazdu.

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań.

Ochrona Prawna

Na wypadek sporów prawnych związanych z użytkowaniem ubezpieczonego samochodu.

Możesz uzyskać zwrot kosztów profesjonalnego pełnomocnika lub kosztów sądowych do 15 000 zł oraz stały dostęp do informacji i profesjonalnych porad prawnych.

 

AC - stała suma ubezpieczenia

Jeśli Twój pojazd ma do 6 lat, utrzymamy jego wartość z dnia zawarcia umowy przez cały okres jej trwania.

OC

Polisa OC jest obowiązkowa dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w Polsce.

W razie szkody spowodowanej przez Twój pojazd z OC będzie wypłacone odszkodowanie.

Jakie są sumy ubezpieczenia:

 • 5 210 000 euro – w razie szkód na osobie (czyli utrata zdrowia, śmierć poszkodowanego)
 • 1 050 000 euro – dla szkód w mieniu (czyli np. uszkodzenie drugiego samochodu czy innych rzeczy należących do poszkodowanego)

NNW podstawowe

Allianz zapewni Ci wsparcie finansowe w razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie w wariancie podstawowym chroni kierowcę i pasażerów pojazdu do sumy 10 000 zł. Ochrona działa w Polsce i za granicą.

Ubezpieczenie obejmuje również pokrycie kosztów leczenia poniesionych w Polsce (kosztów rehabilitacji lub zakupu niezbędnych leków) do 5 000 zł.

 

Assistance podstawowy

Otrzymasz pomoc nie tylko w razie wypadku lub kradzieży, ale również awarii blisko domu (brak franszyzy kilometrowej).

W ramach ubezpieczenia Allianz zapewni m.in.:

 • holowanie do najbliższego warsztatu naprawczego – nie tylko w Polsce, ale i za granicą
 • usługę mobilności – zapłacimy za transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia do innego dowolnego miejsca oddalonego o maksymalnie 50 km w razie niektórych zdarzeń, np. awarii czy wypadku

Nowość dla posiadaczy aut elektrycznych

Ochrona wallboxa i kabli do ładowania

Pomoc w przypadku rozładowania się pojazdu

Ochrona wallboxa i kabli do ładowania

Autocasco obejmuje ochroną wallbox oraz kable do ładowania pojazdów elektrycznych. Jego zakres jest taki sam, jak w przypadku standardowego wyposażenia pojazdu. Allianz wypłaci odszkodowanie zarówno w przypadku niezamierzonego uszkodzenia, jak i kradzieży tych urządzeń.

Limity odpowiedzialności:

 1. W przypadku uszkodzenia urządzeń limit odpowiedzialności wynosi do 7 000 zł. Nie ma konieczności wskazywania tych urządzeń podczas zawierania ubezpieczenia.
 2. W przypadku szkody będzie konieczność przedstawienia faktur potwierdzających własność.

Pomoc w przypadku rozładowania się pojazdu

Allianz zapewnia pomoc w przypadku rozładowania się pojazdu elektrycznego (pomoc w postaci holowania do najbliższej stacji ładowania lub zorganizowania mobilnej stacji do ładowania).

Assistance podstawowy i rozszerzony:

Ubezpieczony może skorzystać z pomocy dwa razy w okresie trwania ubezpieczenia.

Assistance maksymalny:

Ubezpieczony może skorzystać z pomocy cztery razy w okresie trwania ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie samochodu ze zniżką 5%1?

Ubezpiecz samochód przez internet

Po kliknięciu przejdziesz na stronę Allianz.

Ważne informacje

Płatności i okres ochrony

x

Płatności

 • za ubezpieczenie zapłacisz od razu po jego zakupie
 • możesz to też zrobić w wygodnych, półrocznych lub kwartalnych ratach

Okres ochrony

 • ubezpieczenie zacznie obowiązywać najwcześniej następnego dnia po opłaceniu składki
 • polisa będzie aktywna przez rok

 

Zgłoszenie szkody

x

Wypadek, kolizja, stłuczka? Niezwłocznie zawiadom Allianz o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem.

Szkodę możesz zgłosić:

 • online - we wniosku na stronie Allianz
 • pod numerem telefonu +48 22 557 44 44 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00)
 • w placówce Allianz

Co po zgłoszeniu zdarzenia

Allianz wyceni uszkodzenia, sprawdzi wymaganą dokumentację i potwierdzi, że roszczenie jest zasadne. Jeśli zgłosisz szkodę online, dostaniesz indywidualny link, pod którym sprawdzisz status wypłaty odszkodowania. 

Pełnomocnictwo

x

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. jest upoważniony, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.

Pobierz PDF

Zniżka 5% zostanie naliczona Klientom ING Banku Śląskiego, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia objętej zniżką, nie posiadali umowy ubezpieczenia danego samochodu zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. w odniesieniu do tych samych ryzyk ubezpieczeniowych i tego samego przedmiotu ubezpieczenia.