Sterowniki

Jeśli korzystasz z metody logowania i autoryzacji opartej o certyfikat, przed rozpoczęciem pracy z systemem musisz zainstalować sterowniki do nośnika certyfikatu, właściwe dla systemu operacyjnego stosowanego w Twojej firmie.

W przypadku korzystania z metody logowania login i hasło i autoryzacji opartej o kody SMS, instalacja sterowników nie jest konieczna. Metoda ta nie wymaga bowiem obecności dodatkowego oprogramowania na komputerze.

Smart Card Toolbox dla Windows

Instalacja oprogramowania wymaga uprawnień administracyjnych.

Sterowniki oferowane są dla systemów:

  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10

 

Dokument jest cyfrowo podpisany. W celu sprawdzenia podpisu rozpakuj powyższy plik, wybierz plik comarchsc_ing.exe prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. W zakładce Podpisy cyfrowe może zweryfikować czy pobrany plik został podpisany przez ING Bank Śląski S.A.

Szczegóły podpisu sha256 powinny wyglądać jak na poniższym ekranie: