To usługa umożliwiająca integrację ING Business z systemem finansowo-księgowym/ERP Twojej firmy. Dzięki temu wiele codziennych operacji możesz wykonać bezpośrednio w Twoim systemie - bez konieczności logowania do ING Business.

 • Znaczna redukcja czasochłonności
  obsługi operacyjnej dzięki automatyzacji wymiany danych
 • Eliminacja pomyłek i błędów
  operacyjnych w procesie wymiany danych
 • Wgląd do aktualnych i pełnych informacji
  o księgowaniach na kontach prowadzonych w ING Banku Śląskim
 • Pełny dostęp do plików danych
  zawierających informacje analityczne produktów transakcyjnych i płynnościowych (PZ, SIMP, itp.)
 • Możliwość zaimportowania danych
  bankowych do wewnętrznych systemów firmy w trybie 24/7
 • Najwyższe standardy bezpieczeństwa
  dzięki wykorzystaniu dwustronnego uwierzytelniania SSL i infrastruktury klucza publicznego (PKI)

Funkcje i możliwości​

Usługa WebService umożliwia m.in.:

Wymienione zlecenia można przesyłać w formie pojedynczych zleceń lub paczek. Istnieje także możliwość przesyłania zleceń w formie pliku załączonego do komunikatu XML.

O usłudze

 • Dane przekazywane w trybie online według określonych parametrów
 • Wiele czynności bankowych (m.in. pobieranie sald i historii, wysyłanie transakcji) możesz wykonać w systemie finansowo-księgowym, eliminując tym samym konieczność logowania do ING Business
 • Sam decydujesz o sposobie wdrożenia usługi: możesz rozbudować własny system finansowo-księgowy, skorzystać z gotowych narzędzi integrujących przygotowanych przez certyfikowanych partnerów ING lub wykorzystać aplikację pośredniczącą dostarczoną przez bank
 • Zlecenia płatnicze podpisywane są certyfikatem kwalifikowanym lub certyfikatem ING Banku
 • Podpisywanie zleceń następuje bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym lub w systemie ING Business
 • Usługa jest oparta o międzynarodowe normy ISO 20022 oraz Rekomendację Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy Klientem a Bankiem oraz Bankiem a Klientem na rynku polskim z 4 września 2009 r.

Standardy wymiany danych

WebService wykorzystuje następujące standardy wymiany danych:

 • SOAP
 • ISO 20022
 • WSDL
 • ZBP

Aplikacja Pośrednicząca

To rozwiązanie dla firm, które nie chcą ponosić kosztów związanych z dostosowaniem systemu ERP, a jednocześnie poszukują najbardziej zaawansowanych rozwiązań, które oferuje WebService.

Wystarczy zainstalować aplikację w infrastrukturze IT firmy, co zapewni automatyzację procesu wysyłania i odbierania niektórych komunikatów kanałem WebService.

Dzięki jej wykorzystaniu możesz:

 • importować płatności w formie plików tekstowych;
 • pobierać, do określonego folderu, wskazane raporty i wyciągi na podstawie szablonów eksportu.
  Dostępne formaty: MT940, MT942, PDF, CSV, HTML oraz pozostałe, zdefiniowane przez użytkownika w systemie ING Business;
 • podpisywać zlecenia wewnątrz Aplikacji Pośredniczącej – zawiera ona mechanizm odpytujący eToken podpięty do komputera i zapisuje certyfikat autoryzacyjny do plików wysyłanych do Banku.

Skontaktuj się z doradcą

Napisz do nas na adres

Zadzwoń

Zobacz także