Załatw w banku sprawy zmarłego

 • Sprawdź, jakie dokumenty będą potrzebne
 • Wypłać pieniądze z konta zmarłego
 • Ureguluj zobowiązania kredytowe
 • Sprawdź dyspozycję na wypadek śmierci

Zgłoś śmierć klienta banku przez internet

Jeśli masz zdjęcie lub skan aktu zgonu i znasz PESEL zmarłego.

Zgłoś śmierć teraz


Zgłoś śmierć w placówce bankowej - miejscu spotkań

Jeśli nie masz aktu zgonu lub posiadasz inny dokument potwierdzający śmierć.

Znajdź placówkę

Jakich dokumentów potrzebujesz

Najważniejszy jest akt zgonu

W pliku poniżej sprawdzisz, jakie dokumenty dostarczyć w przypadku:

 • poniesienia kosztów pogrzebu
 • wypłaty z dyspozycji na wypadek śmierci
 • wypłaty spadku
 • wypłaty z polisy ubezpieczenia na życie do kredytu
 • uregulowania innych zobowiązań kredytowych
 • obsługi kredytu hipotecznego po śmierci kredytobiorcy lub współkredytobiorcy
 • wypłaty środków z funduszy inwestycyjnych