e-Doręczenia

To nowy, dodatkowy sposób na kontakt z bankiem.
Dzięki niemu:

  • przesyłasz i odbierasz dokumenty i dane w formie elektronicznej, bez konieczności wysłania ich w tradycyjnej, papierowej wersji
  • otrzymujesz dowód wysłania i doręczenia danych
  • Twoje dane są chronione przed utratą, kradzieżą lub ich zmianą.

Dlaczego włączyliśmy e-Doręczenia

5 października 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa wprowadziła m.in. publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych jest rozłożony w czasie i zależy od rodzaju podmiotu.

 

Jak korzystać z usługi e-Doręczeń

Reklamacje na adres e-Doręczeń możesz przesłać dopiero po udostępnieniu tej usługi przez tzw. Operatora Wyznaczonego. Na tę chwilę ta usługa nie jest jeszcze aktywna. Aby w przyszłości skontaktować się z nami przez usługę doręczeń elektronicznych, musisz mieć swoją skrzynkę i być użytkownikiem tej usługi.

 

Gdzie można znaleźć więcej informacji

Informacje o usłudze e-Doręczeń, terminie jej udostępnienia, a także odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz na rządowej stronie internetowej.