Monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej

Twoją firmę poddano badaniu sytuacji finansowo-gospodarczej? Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, jak przekazać nam potrzebne dokumenty. Na ich podstawie ocenimy sytuację finansową i gospodarczą firmy.

Sprawdź, jak się przygotować

1. Wydrukuj i prawidłowo wypełnij arkusz monitoringu oraz załączniki


2. Przedstaw dokumenty finansowe firmy

właścicieli, wspólników i ich współmałżonków oraz firm dodatkowych (nie dotyczy spółek kapitałowych).

Decyzja o wymiarze podatku potwierdzone pieczątką i podpisem.

Karty ewidencji przychodów (za zakończone miesiące roku bieżącego), które potwierdzają wysokość przychodów w podziale na poszczególne stawki podatkowe potwierdzone pieczątką i podpisem.

Deklaracja podatkowa PIT-28 wraz z załącznikami za rok ubiegły z potwierdzeniem złożenia do Urzędu Skarbowego (w styczniu, jeszcze przed złożeniem deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym, przedstawiasz karty ewidencji przychodów za wszystkie miesiące roku poprzedniego).

ZUS dokumenty potwierdzające regulowanie płatności wobec ZUS (dokumenty są wymagalne wyłącznie w przypadku gdy płatność względem ZUS jest regulowana gotówkowo lub z rachunków w innych bankach).

Jeśli przygotowujesz dokumenty w okresie od Stycznia do Kwietnia prześlij:

Podsumowanie / bilans Książki przychodów i rozchodów za 12 miesięcy roku ubiegłego (z uwzględnieniem różnic stanów magazynowych) potwierdzone pieczątką i podpisem.

Lub

Deklarację podatkową PIT 36/36L wraz z załącznikiem PIT B za rok ubiegły z potwierdzeniem złożenia do Urzędu Skarbowego.

Zestawienie amortyzacji lub ewidencję środków trwałych potwierdzoną pieczątką i podpisem.

ZUS dokumenty potwierdzające regulowanie płatności wobec ZUS (dokumenty są wymagalne wyłącznie w przypadku gdy płatność względem ZUS jest regulowana gotówkowo lub z rachunków w innych bankach).


Jeśli przygotowujesz dokumenty w okresie od Maja do Grudnia prześlij:

Podsumowanie / bilans Książki przychodów i rozchodów za zakończone miesiące roku bieżącego potwierdzone pieczątką i podpisem.

Deklaracja podatkowa PIT 36/36L wraz z załącznikiem PIT B  za rok ubiegły z potwierdzeniem złożenia do Urzędu Skarbowego.

Zestawienie amortyzacji lub ewidencję środków trwałych potwierdzoną pieczątką i podpisem.

ZUS dokumenty potwierdzające regulowanie płatności wobec ZUS (dokumenty są wymagalne wyłącznie w przypadku gdy płatność względem ZUS jest regulowana gotówkowo lub z rachunków w innych bankach).

Dla wszystkich firm rozliczających się w ubiegłym roku na zasadach pełnej księgowości, a w bieżącym roku w formie książki przychodów i rozchodów

Deklaracja podatkowa PIT 36/36L wraz z załącznikiem PIT B oraz załącznikiem PIT/IP (jeśli Przedsiębiorca korzysta z ulgi podatkowej IP Box)  za rok ubiegły lub rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za pełny rok ubiegły (jeżeli deklaracja podatkowa nie została jeszcze złożona)

Podsumowanie / bilans Książki przychodów i rozchodów, które potwierdza wysokość przychodów i kosztów za miesiące bieżącego roku potwierdzone pieczątką i podpisem

Zestawienie amortyzacji lub ewidencję środków trwałych potwierdzoną pieczątką i podpisem.

ZUS dokumenty potwierdzające regulowanie płatności wobec ZUS (dokumenty są wymagalne wyłącznie w przypadku gdy płatność względem ZUS jest regulowana gotówkowo lub z rachunków w innych bankach)


Dla wszystkich firm rozliczających się w ubiegłym roku w formie książki przychodów i rozchodów, a w bieżącym roku na zasadach pełnej księgowości

Deklaracja podatkowa PIT 36/36L wraz z załącznikiem PIT B oraz załącznikiem PIT/IP (jeśli Przedsiębiorca korzysta z ulgi podatkowej IP Box) za rok ubiegły z potwierdzeniem złożenia do Urzędu Skarbowego albo Podsumowanie / bilans Książki przychodów i rozchodów, które potwierdza wysokość przychodów i kosztów i różnic stanów magazynowych za pełny rok ubiegły

Zestawienie amortyzacji lub ewidencję środków trwałych potwierdzoną pieczątką i podpisem.

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za miesiące bieżącego roku potwierdzone pieczątką i podpisem

ZUS dokumenty potwierdzające regulowanie płatności wobec ZUS (dokumenty są wymagalne wyłącznie w przypadku gdy płatność względem ZUS jest regulowana gotówkowo lub z rachunków w innych bankach)


Dla wszystkich firm powiązanych osobowo rozliczających się zarówno w roku ubiegłym, jak i bieżącym w formie pełnej księgowości

Deklaracja podatkowa PIT 36/36L wraz z załącznikiem PIT B oraz załącznikiem PIT/IP (jeśli Przedsiębiorca korzysta z ulgi podatkowej IP Box)  za rok ubiegły lub rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za pełny rok ubiegły (jeżeli deklaracja podatkowa nie została jeszcze złożona)

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za miesiące bieżącego roku potwierdzone pieczątką i podpisem

Zestawienie amortyzacji lub ewidencję środków trwałych potwierdzoną pieczątką i podpisem.

ZUS dokumenty potwierdzające regulowanie płatności wobec ZUS (dokumenty są wymagalne wyłącznie w przypadku gdy płatność względem ZUS jest regulowana gotówkowo lub z rachunków w innych bankach)

3. Przygotowane dokumenty zeskanuj i wyślij

na adres dokumenty@ing.pl w temacie podając NIP bądź REGON firmy w terminie 14 dni od otrzymania informacji o badaniu firmy.

Dokumenty prześlij w formacie: pdf, tiff, jpeg lub png.

Masz pytania? Napisz do nas na czacie

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

Rozpocznij czat

lub zadzwoń +48 32 357 00 67

Pytania i odpowiedzi

Podstawa prawna
[1] Art. 74 prawa bankowego  – i  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939
[2] Ogólne  warunki kredytowania i udzielania gwarancji oraz  wydawania i użytkowania kart kredytowych w ING Banku Śląskim S.A. (punkt 6, „Monitoring sytuacji finansowej i gospodarczej Klienta”).