Kiedy mogę skorzystać z zawieszenia wykonania umowy

Z oferty możesz skorzystać jeśli:

  • po 13 marca 2020 r. straciłeś pracę lub główne źródło dochodu,
  • umowa kredytowa została podpisana do 12 marca 2020 r. (włącznie),
  • Twoja umowa kredytowa zakończy się po 13 września 2020 r.

Zawieszenie wykonania umowy nie dotyczy umów o kredyt hipoteczny. Jeżeli spłacasz taki kredyt, możesz skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu.

icon

Możesz zawiesić ograniczoną ilość kredytów

Możesz zawiesić jeden kredyt konsumencki. Ty wybierasz, dla którego produktu chcesz zawiesić wykonanie umowy.

Jak złożyć wniosek

Jeżeli Twoja umowa została zawarta przez więcej niż jedną osobę, prosimy abyś do wniosku dołączył skan lub zdjęcie pełnomocnictwa od wszystkich pozostałych współkredytobiorców. Pobierz wzór
Jeżeli nie możesz wydrukować pełnomocnictwa, przepisz treść odręcznie.

Jeśli nie ma możliwości złożenia podpisów na jednym dokumencie, współkredytobiorcy mogą wysłać odrębne pliki.

1

Składasz wniosek

Zaloguj się do Mojego ING i wybierz produkt, dla którego chcesz zawiesić wykonanie umowy. Następnie, w sekcji Wnioski, wybierz Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej po utracie pracy-tarcza 4.0.  

Zaloguj się

2

Wybierz okres zawieszenia

We wniosku wybierzesz okres, na który chcesz zawiesić wykonanie umowy (1, 2 lub 3 miesiące). W okresie zawieszenia Bank nie pobiera rat i nie nalicza odsetek.

3

Otrzymasz potwierdzenie

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie. 

Pytania i odpowiedzi

Tak. Zawieszenie wykonania umowy nie oznacza zawieszenia składki ubezpieczeniowej. W tym okresie musisz płacić składki za ubezpieczenia. W okresie zawieszenia wykonania umowy jesteś nadal objęty ochroną ubezpieczeniową. Wciąż będziemy pobierać składki z Twojego konta. Jeżeli nie będzie na nim wystarczającej ilości pieniędzy, naliczymy opłatę za utrzymanie ubezpieczenia.

Nie. Przepisy ustawy Tarczy 4.0 nie dotyczą produktów hipotecznych.

Jeśli nie ma możliwości złożenia podpisów na jednym dokumencie, każdy kredytobiorca może podpisać odrębne pełnomocnictwo. Wszystkie pliki trzeba dołączyć do wniosku.

Jeżeli współkredytobiorca jest w szpitalu i nie może podpisać pełnomocnictwa – dołącz do wniosku swoje oświadczenie. Opisz w nim sytuację i podpisz dokument.

Wyślij wypełniony i podpisany Wniosek dla pożyczki lub Wniosek dla Limitu w koncie/karty kredytowej na adres zawieszenie.splaty.klient.indywidualny@ing.pl. W przypadku zobowiązań wspólnych, do wniosku dołącz pełnomocnictwo współkredytobiorcy/współkredytobiorców. 

W ciągu 14 dni od złożenia wniosku możesz odstąpić od zawieszenia wykonania umowy. Szczegóły znajdziesz w Informacji o odstąpieniu dla pożyczek lub w Informacji o odstąpieniu dla limitu w koncie i karty kredytowej.