Zaległości w spłacie zobowiązań

 • Problemy z terminową spłatą

 • Restrukturyzacja

 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 • Pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości

Problemy z terminową spłatą

 • Opóźnienia w spłacie zobowiązań

+48 32 357 00 88

 • Restrukturyzacja

+48 32 357 00 76

Godziny kontaktu: 8:00 - 18:00 (poniedziałek - piątek)

 • Windykacja, w tym prowadzona przez firmy zewnętrzne:

- Windykacja polubowna: +48 32 357 00 72
- Windykacja egzekucyjna: +48 32 357 00 71

 • Jeśli Twoja pożyczka była ubezpieczona- skontaktuj się z ubezpieczycielem

+48 801 500 300 lub +48 71 36 92 887

Możesz także odwiedzić nasz oddział: 

Znajdź najbliższy oddział ING Banku

Restrukturyzacja

Jeśli po zawarciu umowy, Twoja sytuacja finansowa uległa zmianie i chcesz dostosować do niej warunki spłaty swoich kredytów − złóż wniosek o restrukturyzację.

O co możesz zawnioskować?

Możesz zawnioskować o:

 • czasowe zawieszenie płatności kapitału udzielonego kredytu, 
 • czasowe lub stałe zmniejszenie miesięcznej raty kredytu,
 • spłatę w ratach limitu zadłużenia przyznanego do Twojego konta lub karty kredytowej.

Jak złożyć wniosek o restrukturyzację? 

 • Wypełnij wszystkie pola we wniosku i podpisz go zgodnie ze wzorem podpisu, który złożyłeś w banku.
  Pobierz i wydrukuj wniosek
   
 • Jeżeli kredytu udzieliliśmy kilku osobom - wniosek musi być wypełniony i podpisany przez każdego z nich.
 • Wypełniony wniosek możesz dostarczyć na dwa sposoby:
 • zeskanuj i wyślij na adres restrukturyzacja@ingbank.pl,
 • złóż w oddziale naszego banku.
  Znajdź najbliższy oddział

Co dalej?

 • Kiedy przyjmiemy wniosek, otrzymasz od nas SMS.  Jeżeli SMS-em poprosimy Cię o kontakt telefoniczny − koniecznie oddzwoń.
 • Na podstawie wniosku sprawdzimy, czy możemy zmienić zasady spłaty Twojego kredytu.
 • Jeśli zmiana będzie możliwa – do wskazanego przez Ciebie oddziału, wyślemy aneks lub umowę, które określą nowe zasady spłaty..
 • Po podpisaniu aneksu lub umowy zmienimy warunki spłaty Twojego kredytu. 

Zwróć uwagę

Jeżeli zmieniły się Twoje dane kontaktowe (numer telefonu, adres, itp.), koniecznie je zaktualizuj. Możesz to zrobić przez bankowość internetową, infolinię banku lub w oddziale banku.

Ważne 

Jeżeli nie możesz osobiście złożyć wniosku o restrukturyzację lub podpisać aneksu lub umowy zmieniających warunki spłaty kredytu - udziel pełnomocnictwa zaufanej osobie, aby mogła reprezentować Cię przed bankiem.

Pobierz wzór pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa możesz udzielić w obecności pracownika banku lub notariusza. Do banku dostarcz oryginał pełnomocnictwa. 

 

Jeśli masz pytania zadzwoń do nas
+ 48 32  357 00 76
Godziny kontaktu: 8:00 do 18:00 (poniedziałek-piątek)

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu hipotecznego. Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia można składać, od 19 lutego 2016 roku, w oddziale banku (pobierz wniosek). Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między bankiem a kredytobiorcą. Może być ono wypłacane przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie. Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny.

Jeśli masz pytania zadzwoń do nas: +48 32 357 00 76  
Godziny kontaktu: 8:00 - 18:00 (poniedziałek - piątek)

Jeżeli nie kwalifikujesz się do przyznania wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców a masz trudności z opłacaniem rat kredytu hipotecznego, możesz złożyć wniosek o restrukturyzację - dowiedz się więcej.

 

Pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości

Chciałbyś sprzedać nieruchomość, jednak obawiasz się, że będzie to trudny proces?
Przeraża Cię wizja negocjacji z nabywcami i konieczność przygotowania niezbędnych dokumentów?
A może masz problem z terminową spłatą rat kredytu hipotecznego?

Skorzystaj z pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. 

Na czym polega oferta pośrednictwa? 

Pośrednictwo sprzedaży nieruchomości polega na stałej współpracy z profesjonalnym biurem nieruchomości. Biuro kompleksowo wspiera osoby, które chcą sprzedać nieruchomość, m.in. w: 

 • działaniach promocyjnych,
 • prezentowaniu nieruchomości potencjalnym nabywcom,
 • negocjacjach związanych z ustaleniem ceny,
 • przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy.

Dlaczego warto?

 • to bank ponosi koszty związane z pośrednictwem,
 • zyskujesz profesjonalną obsługę transakcji,
 • otrzymujesz wsparcie doświadczonego biura nieruchomości,
 • sprzedajesz nieruchomość po atrakcyjnej cenie rynkowej,
 • unikasz kosztów komorniczych związanych ze sprzedażą nieruchomości na drodze postępowania egzekucyjnego,
 • spłacasz zobowiązania wobec banku.

Kto może skorzystać z oferty pośrednictwa?

Osoby, które:

 • mają trudności ze spłatą zobowiązania udzielonego przez ING Bank Śląski, którego zabezpieczeniem jest ich własna nieruchomość lub
 • są właścicielami nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie zobowiązania wobec ING Banku Śląskiego, a kredytobiorcy mają trudności z jego spłatą.

Chcesz skorzystać z pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości?                                   

 1. Skontaktuj się z nami.

Sprawdź numer telefonu

 1. Wypełnij oświadczenie, które:
 • otrzymasz na wskazany w rozmowie adres e-mail
 • lub odbierzesz w oddziale ING Banku Śląskiego S.A.

Zobacz wzór oświadczenia 

 1. Wypełnione oświadczenie:

Znajdź najbliższy oddział

Nasz pracownik sprawdzi oświadczenie oraz przekaże sprawę do Pośrednika.