ING BANK ŚLĄSKI

Zaległości w spłacie zobowiązań

 • Problemy z terminową spłatą

 • Restrukturyzacja

 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 • Pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości

Problemy z terminową spłatą

 • Opóźnienia w spłacie zobowiązań

+48 32 357 00 88

 • Restrukturyzacja

+48 32 357 00 76

Godziny kontaktu: 8:00 - 18:00 (poniedziałek - piątek)

 • Windykacja, w tym prowadzona przez firmy zewnętrzne:

- Windykacja polubowna: +48 32 357 00 72
- Windykacja egzekucyjna: +48 32 357 00 71

 • Jeśli Twoja pożyczka była ubezpieczona- skontaktuj się z ubezpieczycielem

+48 801 500 300 lub +48 71 36 92 887

Możesz także odwiedzić nasz oddział: 

Znajdź najbliższy oddział ING Banku

Restrukturyzacja

Jeśli Twoja sytuacja finansowa uległa zmianie i chcesz zmienić warunki spłaty Twojego zobowiązania na dogodniejsze dla Ciebie – złóż wniosek o restrukturyzację.

Przypominamy

W związku z epidemią COVID 2019 wprowadziliśmy usługę zawieszenia spłaty rat Twojego kredytu na 3 lub 6 miesięcy. Dyspozycję możesz złożyć przez internet - bez wychodzenia z domu. Dowiedz się więcej tutaj.

O co możesz zawnioskować

 • czasowe zawieszenie spłaty kapitału w racie
 • czasowe zawieszenie spłaty całej raty
 • czasowe lub stałe zmniejszenie miesięcznej raty kredytu
 • spłatę w ratach limitu zadłużenia przyznanego do Twojego konta lub karty kredytowej

Jak możesz złożyć wniosek

Możesz to zrobić na 2 sposoby, w zależności od produktu który posiadasz.

Sposób 1

Jeśli posiadasz pożyczkę lub kredyt, złóż wniosek w Moim ING. Wejdź w zakładkę "Kredyty" – "Wnioski" i wybierz "Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu".

Sposób 2

Jeśli posiadasz limit w koncie, linię kredytową, kartę kredytową, pobierz i wydrukuj wniosek.

 • Wypełnij wszystkie pola we wniosku i podpisz go zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku.
   
 • Jeżeli kredytu udzieliliśmy kilku osobom - wniosek musi być wypełniony i podpisany przez każdego z nich. Wypełniony wniosek zeskanuj i wyślij na adres restrukturyzacja@ing.pl

Co dalej

Kiedy przyjmiemy wniosek, otrzymasz od nas SMS. Jeżeli SMS-em poprosimy Cię o kontakt telefoniczny − koniecznie oddzwoń.

Na podstawie wniosku sprawdzimy, czy możemy zmienić zasady spłaty Twojego kredytu.

Zwróć uwagę

Jeżeli zmieniły się Twoje dane kontaktowe (numer telefonu, adres, itp.), koniecznie je zaktualizuj. Możesz to zrobić przez bankowość internetową.

Jeśli masz pytania zadzwoń do nas
+ 48 32  357 00 76
Godziny kontaktu: 8:00 do 18:00 (poniedziałek-piątek). 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia należy składać osobiście w oddziale banku (pobierz wniosek). Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między bankiem a kredytobiorcą. Może być ono wypłacane przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 2 000 zł miesięcznie. Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 12 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Ustawa wprowadza także możliwość uzyskania promesy oraz pożyczki na spłatę kredytu, w przypadku sprzedaży nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego. Pożyczką pokrywa się różnicę powstałą pomiędzy kwotą kredytu a ceną sprzedaży nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 72 000 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Jeśli masz pytania zadzwoń do nas: +48 32 357 00 76

Godziny kontaktu: 8:00 - 18:00 (poniedziałek - piątek)

Jeżeli nie kwalifikujesz się do przyznania wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, a masz trudności z opłacaniem rat kredytu hipotecznego, możesz złożyć wniosek o restrukturyzację - dowiedz się więcej.

Pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości

Chciałbyś sprzedać nieruchomość, jednak obawiasz się, że będzie to trudny proces?
Przeraża Cię wizja negocjacji z nabywcami i konieczność przygotowania niezbędnych dokumentów?
A może masz problem z terminową spłatą rat kredytu hipotecznego?

Skorzystaj z pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. 

Na czym polega oferta pośrednictwa? 

Pośrednictwo sprzedaży nieruchomości polega na stałej współpracy z profesjonalnym biurem nieruchomości. Biuro kompleksowo wspiera osoby, które chcą sprzedać nieruchomość, m.in. w: 

 • działaniach promocyjnych,
 • prezentowaniu nieruchomości potencjalnym nabywcom,
 • negocjacjach związanych z ustaleniem ceny,
 • przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy.

Dlaczego warto?

 • to bank ponosi koszty związane z pośrednictwem,
 • zyskujesz profesjonalną obsługę transakcji,
 • otrzymujesz wsparcie doświadczonego biura nieruchomości,
 • sprzedajesz nieruchomość po atrakcyjnej cenie rynkowej,
 • unikasz kosztów komorniczych związanych ze sprzedażą nieruchomości na drodze postępowania egzekucyjnego,
 • spłacasz zobowiązania wobec banku.

Kto może skorzystać z oferty pośrednictwa?

Osoby, które:

 • mają trudności ze spłatą zobowiązania udzielonego przez ING Bank Śląski, którego zabezpieczeniem jest ich własna nieruchomość lub
 • są właścicielami nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie zobowiązania wobec ING Banku Śląskiego, a kredytobiorcy mają trudności z jego spłatą.

Chcesz skorzystać z pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości?                                   

 1. Skontaktuj się z nami.

Sprawdź numer telefonu

 1. Wypełnij oświadczenie, które:
 • otrzymasz na wskazany w rozmowie adres e-mail
 • lub odbierzesz w oddziale ING Banku Śląskiego S.A.

Zobacz wzór oświadczenia 

 1. Wypełnione oświadczenie:

Znajdź najbliższy oddział

Nasz pracownik sprawdzi oświadczenie oraz przekaże sprawę do Pośrednika.