Zaległości w spłacie zobowiązań

Problemy z terminową spłatą - kontakt

x

Opóźnienia w spłacie zobowiązań

+48 32 357 00 88

Restrukturyzacja

+48 32 357 00 76
Godziny kontaktu: 8:00 - 18:00 (poniedziałek - piątek)

Windykacja, w tym prowadzona przez firmy zewnętrzne:

 • Windykacja polubowna: +48 32 357 00 72
 • Windykacja egzekucyjna: +48 32 357 00 71

Jeśli Twoja pożyczka była ubezpieczona - skontaktuj się z ubezpieczycielem

+48 801 500 300 lub +48 71 36 92 887

Możesz także odwiedzić placówkę bankową - miejsce spotkań

Restrukturyzacja

x

Zawieszenie wykonania umowy

W ramach przepisów ustawy Tarczy 4.0, możesz zawiesić wykonanie umowy Twojego kredytu po utracie pracy. Dowiedz się więcej tutaj.

Restrukturyzacja

Jeśli Twoja sytuacja finansowa uległa zmianie i chcesz zmienić warunki spłaty Twojego zobowiązania na dogodniejsze dla Ciebie – złóż wniosek o restrukturyzację.

O co możesz zawnioskować:

 • czasowe zawieszenie spłaty kapitału w racie
 • czasowe lub stałe zmniejszenie miesięcznej raty kredytu
 • spłatę w ratach limitu zadłużenia przyznanego do Twojego konta lub karty kredytowej

Jak możesz złożyć wniosek

Jeśli masz pożyczkę, kredyt hipoteczny, limit w koncie, linię kredytową lub kartę kredytową, zawnioskuj o restrukturyzację w Moim ING.
Zaloguj się do Mojego ING i wybierz produkt kredytowy, a następnie w sekcji Wnioski, wybierz Wniosek o zmianę warunków spłaty - restrukturyzacja.

Jeśli nie korzystasz z bankowości internetowej Moje ING lub masz zobowiązanie wspólnie z innym kredytobiorcą, pobierz i wydrukuj wniosek.

 • Wypełnij wszystkie pola we wniosku i podpisz go zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku.
 • Jeżeli kredytu udzieliliśmy kilku osobom - wniosek musi być wypełniony i podpisany przez każdego z nich. Wypełniony wniosek zeskanuj i wyślij na adres restrukturyzacja@ing.pl

Ważne 
Jeśli jesteś klientem ING Banku Hipotecznego, pobierz i wydrukuj wniosek.

Co dalej

Kiedy przyjmiemy wniosek, otrzymasz od nas SMS. Jeżeli SMS-em poprosimy Cię o kontakt telefoniczny − koniecznie oddzwoń.
Na podstawie wniosku sprawdzimy, czy możemy zmienić zasady spłaty Twojego kredytu.

Ważne

Jeżeli zmieniły się Twoje dane kontaktowe (numer telefonu, adres, itp.), koniecznie je zaktualizuj. Możesz to zrobić w bankowości internetowej Moje ING.

Jeśli masz pytania zadzwoń do nas:
+ 48 32 357 00 76
Godziny kontaktu: 8:00 do 18:00 (poniedziałek-piątek)

Zamknięta działalność

x

Jeśli Twoja firma została zamknięta, musisz zamknąć wszystkie produkty udzielone na tę firmę. 

Linia kredytowa w koncie firmowym lub karta kredytowa

 • Jak najszybciej spłać całe zadłużenie i złóż w oddziale ds. Przedsiębiorców polecenie zamknięcia produktów. Sprawdź listę oddziałów ds. Przedsiębiorców 
 • Jeśli nie masz pieniędzy na spłatę zadłużenia – złóż wniosek o restrukturyzację (spłatę zadłużenia w ratach). Dowiedz się więcej o restrukturyzacji

Ważne
Nie zwlekaj z działaniem. Jeśli nic nie zrobisz, będziemy musieli wypowiedzieć Ci Twoje produkty firmowe.

Pożyczka firmowa

 • Jeśli raty są pobierane z Twojego konta firmowego, złóż wniosek o zmianę konta do spłaty (pobierz i wydrukuj wniosek)
 • Wypełnij wszystkie pola we wniosku i podpisz go zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku. Wskaż we wniosku oddział ds. Przedsiębiorców, w którym podpiszesz i odbierzesz aneks do umowy. Sprawdź listę oddziałów ds. Przedsiębiorców
 • Zeskanuj wypełniony wniosek i wyślij na adres restrukturyzacja@ing.pl. W tytule mejla wpisz „Wniosek o zmianę konta do spłaty – firma zamknięta”. 

Co dalej
Kiedy przygotujemy aneks o zmianę konta do spłaty, otrzymasz od nas SMS-a z zaproszeniem do oddziału ds. Przedsiębiorców, aby podpisać aneks.  Gdy zmienimy Twoje konto do spłaty, będziesz mógł zamknąć konto firmowe.
Pamiętaj, aby terminowo opłacić raty z nowego konta. 

Kontakt
Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas:
+ 48 32 357 00 76
Godziny kontaktu: 8:00 do 18:00 (poniedziałek-piątek).
 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

x

Kto może skorzystać ze wsparcia

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i muszą spłatać raty kredytu mieszkaniowego.

Jak złożyć wniosek

Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia złożysz osobiście w placówce bankowej - pobierz wniosek.

Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między bankiem a kredytobiorcą.
Jest ono wypłacane nie dłużej niż 36 miesięcy. Kwota wsparcia wynosi tyle, ile raty kapitałowe i odsetkowe kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 2 000 zł miesięcznie.

Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 12 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Ustawa wprowadza także możliwość uzyskania promesy oraz pożyczki na spłatę kredytu, w przypadku sprzedaży nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego. Pożyczką pokrywa się różnicę pomiędzy kwotą kredytu a ceną sprzedaży nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 72 000 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Jeżeli nie kwalifikujesz się do przyznania wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, a masz trudności z opłacaniem rat kredytu hipotecznego, możesz złożyć wniosek o restrukturyzację - dowiedz się więcej

Jeśli masz pytania zadzwoń do nas:

+48 32 357 00 76
Godziny kontaktu: 8:00 - 18:00 (poniedziałek - piątek)

Pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości

x

Wkrótce przedstawimy ofertę pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości.