Tarcza finansowa dla firm 2.0

Program wsparcia Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., w którym możesz się ubiegać o przyznanie subwencji dla swojej firmy, jeśli ucierpiała podczas drugiej fali COVID-19.

28 lutego zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach Tarczy Finansowej 2.0.
31 marca upłynął termin na złożenie odwołania.

Masz indywidualną decyzję PFR w postępowaniu wyjaśniającym?
Złóż wniosek w swojej bankowości internetowej.

Program wsparcia dla firm finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA. 

Kto może ubiegać się o subwencję

Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm

Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników

Sprawdź szczegóły

Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm

Dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników

Sprawdź szczegóły

Branże PKD, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR

Jeżeli poszukujesz wsparcia dla dużych firm (zatrudniasz od 250 osób lub Twój obrót jest wyższy niż 50 mln euro lub suma bilansowa jest wyższa niż 43 mln euro) skontaktuj się bezpośrednio z Polskim Funduszem Rozwoju.

W dniu 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 r. oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, Twoja działalność musi być prowadzona w zakresie jednego lub więcej niżej wskazanych kodów PKD. Nie musi to być główny PKD.

 • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych; 
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych; 
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; 
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna; 
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 
 • 91.02.Z - Działalność muzeów;
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych; 
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem; 
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Pamiętaj, że zmiana kodu PKD musi zostać zgłoszona do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

Lista działalności wykonywanych w ramach powyższych kodów PKD może zostać zmieniona, rozszerzona lub zawężona, na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Ministrów.

Masz pytania dotyczące procesu składania wniosku?

 • Sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania na stronie PFR 
 • Nasza infolinia dla firm 32 357 47 41 działa w godzinach od 8:00-18:00 w dni robocze.