Tarcza finansowa dla firm 2.0

Subwencje dla firm, które ucierpiały podczas drugiej fali COVID-19. Program wsparcia realizowany przez Polski Funduszu Rozwoju S.A.

Złóż oświadczenie beneficjenta

28 lutego zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach Tarczy Finansowej 2.0.
31 marca upłynął termin na złożenie odwołania.

Masz indywidualną decyzję PFR w postępowaniu wyjaśniającym?
Złóż wniosek w swojej bankowości internetowej.

Kto musi złożyć oświadczenie beneficjenta

Potwierdź, że osoba, która składała wniosek o subwencję dla Twojej firmy, była do tego uprawniona. Musisz to zrobić, jeśli negatywnie zweryfikowaliśmy umocowanie do zawarcia umowy o subwencję załączone do wniosku o Tarczę 2.0. Możesz to zrobić tylko w w bankowości elektronicznej.

W przypadku, gdy:

  • wniosek o subwencję złożył właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej lub
  • reprezentant uprawniony do jednoosobowej reprezentacji

możesz potwierdzić umocowanie za pomocą wyciągu z CEIDG lub odpisu z KRS - załącz go do wniosku.

W przypadku, gdy: 

  • wniosek o subwencję w imieniu dla Twojej firmy składała osoba inna niż umocowana według KRS albo CEIDG np. pełnomocnik do konta
  • Twoja firma posiada reprezentację wieloosobową 
  • Twoja firma jest Spółką Cywilną

załącz Oświadczenie Beneficjenta  podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym zgodnie z reprezentacją wraz z dokumentem rejestrowym właściwym dla Twoje firmy – wyciągiem z CEIDG lub odpisem z KRS. W przypadku spółek cywilnych oświadczenie muszą podpisać wszyscy współwłaściciele - niezależnie od reprezentacji.

Jak złożyć oświadczenie

  • JDG lub jednoosobowa reprezentacja

  • Wieloosobowa reprezentacja lub spółka

JDG lub jednoosobowa reprezentacja

x
1

Zaloguj się do bankowości internetowej

Wejdź we wniosek o Tarczę Finansową PFR - w Moim ING lub na listę wniosków - w ING Business.

2

Złóż oświadczenie

Jeśli wniosek o subwencję złożyła osoba umocowana w CEIDG/KRS, tzn.

  • właściciel firmy - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej
  • osoba uprawniona do jednoosobowej reprezentacji - w przypadku spółki wpisanej do KRS

musisz załączyć aktualny wyciąg z CEIDG lub odpis z KRS. Upewnij się, że zawarte w nim informacje zawierają dane dotyczące reprezentacji firmy na dzień złożenia wniosku o subwencję. 

Jeśli wniosek o subwencję składała inna osoba np. pełnomocnik do konta, wypełnij Oświadczenie Beneficjenta na wzorze PFR, podpisz je podpisem kwalifikowanym i załącz.

3

Zatwierdź

Sprawdzimy czy Twoje oświadczenie jest poprawne.
Jeśli będzie wymagało korekty, napiszemy do Ciebie w bankowości internetowej.

Wieloosobowa reprezentacja lub spółka

x
1

Wypełnij oświadczenie beneficjenta

Oświadczenie musi być wypełnione na wzorze udostępnionym przez PFR - Dokumenty w postaci skanów, wydruków, kopii z innych programów nie będą uznawane za prawidłowe.

Pobierz wzór ze strony PFR

2

Podpisz oświadczenie podpisem kwalifikowanym

Podpisy muszą być złożone na Oświadczeniu w postaci kwalifikowanych podpisów elektronicznych, zgodnych z eIDAS, w formacie PAdES - inne formaty nie są akceptowane.

3

Zaloguj się do bankowości internetowej

Wejdź we wniosek o Tarczę Finansową PFR - w Moim ING lub na listę wniosków - w ING Business.

4

Załącz dokument i zatwierdź

Sprawdzimy czy Twoje oświadczenie jest poprawne.
Jeśli będzie wymagało korekty, napiszemy do Ciebie w bankowości internetowej.