Kiedy mogę skorzystać z zawieszenia wykonania umowy

Z oferty możesz skorzystać jeśli:

  • po 13 marca 2020 r. straciłeś pracę lub główne źródło dochodu,
  • podpisałeś umowę kredytową do 12 marca 2020 r. (włącznie),
  • Twoja umowa kredytowa zakończy się po 13 września 2020 r.

Zawieszenie wykonania umowy jest możliwe także dla kredytów przeniesionych do ING Banku Hipotecznego.

icon

Możesz zawiesić ograniczoną ilość kredytów

Możesz zawiesić jeden produkt hipoteczny oraz jeden kredyt konsumencki. Ty wybierasz, dla którego produktu chcesz zawiesić wykonanie umowy.

Jak złożyć wniosek

Jeżeli Twoja umowa została zawarta przez więcej niż jedną osobę, prosimy abyś do wniosku dołączył skan lub zdjęcie pełnomocnictwa od wszystkich pozostałych współkredytobiorców. Pobierz wzór
Jeżeli nie możesz wydrukować pełnomocnictwa, przepisz treść odręcznie.

Jeśli nie ma możliwości złożenia podpisów na jednym dokumencie, współkredytobiorcy mogą wysłać odrębne pliki.

1

Składasz wniosek

Zaloguj się do Mojego ING i wybierz produkt, dla którego chcesz zawiesić wykonanie umowy. Następnie, w sekcji Wnioski, wybierz Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej po utracie pracy-tarcza 4.0.  

Zaloguj się

2

Wybierz okres zawieszenia

We wniosku wybierzesz okres, na który chcesz zawiesić wykonanie umowy (1, 2 lub 3 miesiące). W okresie zawieszenia Bank nie pobiera rat i nie nalicza odsetek.

3

Otrzymasz potwierdzenie

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie. 

Pytania i odpowiedzi

Tak. Zawieszenie wykonania umowy nie oznacza zawieszenia składki ubezpieczeniowej. W tym okresie jesteś zobowiązany płacić składki za ubezpieczenia. W okresie zawieszenia wykonania umowy jesteś nadal objęty ochroną ubezpieczeniową. Wciąż będziemy pobierać składki z Twojego konta. Jeżeli nie będzie na nim wystarczającej ilości pieniędzy, naliczymy opłatę za utrzymanie ubezpieczenia.

Tak. Możesz złożyć wniosek dla jednego kredytu konsumenckiego oraz jednego produktu hipotecznego.

Jeśli nie ma możliwości złożenia podpisów na jednym dokumencie, każdy kredytobiorca może podpisać odrębne pełnomocnictwo. Wszystkie pliki trzeba dołączyć do wniosku.

Jeżeli współkredytobiorca jest w szpitalu i nie może podpisać pełnomocnictwa – dołącz do wniosku swoje oświadczenie. Opisz w nim sytuację i podpisz dokument.

Wyślij wypełniony i podpisany Wniosek dla pożyczki/kredytu hipotecznego lub Wniosek dla Limitu w koncie/karty kredytowej na adres zawieszenie.splaty.klient.indywidualny@ing.pl. W przypadku zobowiązań wspólnych, do wniosku dołącz pełnomocnictwo współkredytobiorcy/współkredytobiorców. 

W ciągu 14 dni od złożenia wniosku możesz odstąpić od zawieszenia wykonania umowy. Szczegóły znajdziesz w Informacji o odstąpieniu dla kredytów i pożyczek lub w Informacji o odstąpieniu dla limitu w koncie i karty kredytowej.

Tak, możesz przerwać zawieszenie spłaty rat oferowane przez bank lub poczekać  na jego zakończenie i złożyć wniosek o zawieszenie wykonania umowy.

Nie, nie można jednocześnie zawiesić wykonania umowy oraz zawiesić spłaty rat w ramach oferty banku. Z zawieszenia spłaty rat w ramach oferty banku możesz skorzystać dopiero po zakończeniu okresu, na jaki wykonanie danej umowy zostało zawieszone.

Pamiętaj też, że jeżeli korzystasz zawieszenia spłaty rat w ramach oferty banku, Twój wniosek o zawieszenie wykonania umowy przerwie dotychczasowe zawieszenie spłaty rat oferowane przez bank.