Sektor firm związanych z budownictwem jest jednym z ważniejszych sektorów dla ING Banku, ze względu na jego strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Posiadamy bogate doświadczenia we współpracy z firmami związanymi z budownictwem zarówno w Polsce, jak i na świecie. Poprzez współpracę z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami uważnie obserwujemy nowe trendy na rynku, co pozwala nam optymalizować ofertę kierowaną do firm z branży budowlanej. ING Bank wspiera ich codzienną działalność oraz rozwój w zakresie: codzienna bankowość transakcyjna, kredyty, gwarancje bankowe, finansowane handlu, produkty rynków finansowych, leasing, faktoring i inne.

Obszary współpracy:

  • budownictwo drogowe i kolejowe (budowa autostrad, dróg ekspresowych i innych, budowa połączeń kolejowych),
  • budownictwo przemysłowe i magazynowe (budowa zakładów produkcyjnych oraz centrów logistycznych),
  • budownictwo komercyjne (powierzchnie biurowe i handlowe),
  • pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
  • produkcja materiałów budowlanych i okołobudowlanych 
  • usługi dla sektora budowlanego

Zapraszamy do współpracy.

Anna Glanowska-Szpor