ING BANK ŚLĄSKI

Sektor firm związanych z budownictwem jest jednym z ważniejszych sektorów dla ING Banku. Posiadamy bogate doświadczenia we współpracy z firmami związanymi z budownictwem w Polsce i na świecie. Poprzez współpracę z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami uważnie obserwujemy nowe trendy na rynku, co pozwala nam optymalizować ofertę kierowaną do firm z branży budowlanej.

Strukturę rynku budowlanego możemy podzielić na kilka podsektorów:

  • budownictwo drogowe (budowa autostrad, dróg ekspresowych i innych),
  • budownictwo przemysłowe i magazynowe (budowa zakładów produkcyjnych oraz centrów logistycznych),
  • budownictwo komercyjne (powierzchnie biurowe i handlowe),
  • budownictwo mieszkaniowe,
  • pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
  • materiały budowlane (głównie firmy wytwarzające prefabrykaty dla budownictwa).

Zapraszamy do współpracy.

Anna Glanowska-Szpor

Edmund Kubeczka