W ramach sektora energetycznego wyróżnia się następujące podsektory:

  • wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej (elektrownie i elektrociepłownie konwencjonalne, farmy wiatrowe oraz inne źródła), 
  • przesył (wysokie napięcie),
  • dystrybucję (operatorzy infrastruktury umożliwiającej dostarczanie energii do finalnego odbiorcy), 
  • obrót energią.

Nasi eksperci na bieżąco śledzą trendy i zmiany zachodzące w branży. Dzięki znajomości rynku możemy lepiej zrozumieć potrzeby i identyfikować nowe szanse i możliwości rozwoju dla naszych klientów.

W szeregu krajów europejskich nasi specjaliści w zakresie finansowania strukturalnego, rynków finansowych, płatności i zarządzania gotówka, fuzji i przejęć współpracują z doradcami nad przygotowaniem najlepszych rozwiązań dla naszych klientów.

Zapraszamy do współpracy.

Kazimierz Rajczyk