ING Bank od początku swojej działalności w Polsce specjalizuje się w obsłudze instytucji finansowych. Zdobyte doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi dostosowane do potrzeb instytucji finansowych, jak również aktywnie dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynkowych.

Współpraca obejmuje zarówno instytucje bankowe (ang. Correspondent Banking, Interbank, DCM), jak i podmioty niebankowe. Poniżej zamieszczamy przykłady instrumentów oferowanych z myślą o spółkach z sektora instytucji finansowych:

Banki - jako bank korespondent dbamy o zapewnienie najwyższej jakości obsługi w obszarze rozliczeń i wykonywania płatności, operacji dokumentowych, usług powierniczych i rynków finansowych, DCM (w tym emisji euroobligacji), M&A oraz finansowania,

Towarzystwa ubezpieczeniowe – oferujemy nowoczesne i kompleksowe usługi związane z poborem składki ubezpieczeniowej, wypłatą odszkodowań, możliwością inwestycji na rynkach kapitałowych, emisją euroobligacji,

Fundusze inwestycyjne i emerytalne – nasza oferta obejmuje przechowywanie aktywów i prowadzenie ich rejestru jako bank depozytariusz oraz transakcje na rynkach kapitałowych, wraz z prowadzeniem rachunków i rozliczeń pieniężnych,

Firmy leasingowe – oferujemy pełną obsługę od strony produktów bankowości transakcyjnej wspomagającej zbiór i identyfikację należności, jak również finansowanie działalności bieżącej w formie kredytu lub sekurytyzacji,

Fundusze „venture capital”, firmy zarządzające aktywami klientów na zlecenie – dokonujemy pełnej obsługi bankowej tych firm (obejmującej np. dedykowane rachunki), a w przypadku firm zarządzających aktywami również portfeli klientów tych firm.

Zapraszamy do współpracy.

Jacek Jodłowski