ING BANK ŚLĄSKI

ING Bank od początku swojej działalności w Polsce specjalizuje się w obsłudze instytucji finansowych. Zdobyte doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi dostosowane do potrzeb instytucji finansowych oraz aktywnie dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynkowych.

Współpraca obejmuje zarówno instytucje bankowe (ang. Correspondent Banking, Interbank, DCM), jak również podmioty niebankowe. Naszą ofertę kierujemy w szczególności do:

  • banków,
  • towarzystw ubezpieczeniowych,
  • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych,
  • firm leasingowych,
  • funduszy „venture capital”, domów maklerskich oraz firm zarządzających aktywami klientów na zlecenie.

Zapraszamy do współpracy.

Zobacz więcej

Jacek Jodłowski