ING BANK ŚLĄSKI

Sektor mediów to w szczególności:

  • reklama i marketing,
  • wydawnictwa i poligrafia,
  • produkcja telewizyjna i filmowa,
  • nadawcy radiowi i telewizyjni,
  • multipleksy,
  • media interaktywne.

ING Bank aktywnie wspiera klientów działających na tych rynkach, wykorzystując wiedzą branżową oraz międzynarodowe doświadczenia. 

Zapraszamy do współpracy.

Izabela Bogumił