Sektor surowców naturalnych to branża związana głównie z wydobyciem surowców, ich przeróbką oraz sprzedażą. W ramach sektora wyróżnia się dwa następujące podsektory:

  • ropa naftowa i gaz – w tym wydobycie ropy i gazu, przesył, dystrybucja i składowanie ropy i gazu, rafinacja ropy oraz produkcja i sprzedaż paliw, produkcja, transport i dystrybucja gazów ciekłych i technicznych, produkcja instalacji do wydobycia, wytwarzania, transportu i składowania paliw.
  • metale i kopalnictwo - w tym wydobycie, przeróbka i sprzedaż rud metali i węgla, produkcja żelaza i metali, produkcja urządzeń do przerobu rud i metali.

Międzynarodowe doświadczenia ING oraz znajomość branży pozwalają nam oferować szeroki zakres usług dla firm tego sektora w Polsce. Dzięki znajomości rynku możemy lepiej zrozumieć potrzeby i identyfikować nowe szanse i możliwości rozwoju dla naszych klientów.

Zapraszamy do współpracy.

Przemysław Staranowicz