O ofercie

Kredyty obrotowe oferowane przez ING Bank umożliwiają finansowanie bieżące firm o różnej wielkości i specyfice działalności. Warunki kredytowania ustalamy w drodze negocjacji z Klientami i zawsze dopasowywujemy do ich aktualnych potrzeb. Stosujemy wydłużone okresy finansowania i szeroki zakres akceptowanych zabezpieczeń.

Dla firm wykazujących różnorodne potrzeby finansowania działalności przygotowaliśmy wyjątkowe rozwiązanie umożliwiające korzystanie z wielu produktów kredytowych i pozabilansowych w ramach jednej umowy ramowej, tzw. Umowy Wieloproduktowej.

Rozwiązanie daje elastyczność wyboru produktów objętych umową i pełną kontrolę nad poziomem zaangażowania środków w określone obszary działalności.

Oprócz tradycyjnych produktów finansowania działalności oferujemy również pełną paletę produktów finansowania handlu (gwarancje, akredytywy, wykup wierzytelności, forfaiting, faktoring). Ofertę kredytową uzupełniają także programy emisji obligacji będące alternatywą dla finansowania kredytem bankowym.

Zalety oferty

Dopasowanie warunków kredytu do indywidualnych
potrzeb klienta

Możliwość poprawy płynności
i efektywności zarządzania środkami finansowymi firmy

Szeroki zakres akceptowanych ubezpieczeń

Możliwość finansowania w złotych lub innych walutach

Możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb finansowania działalności za
pośrednictwem Umowy Wieloproduktowej

Zobacz także

Lending and debt capital

Globalne rozwiązania dla korporacji

Więcej

ING BusinessOnLine

Bankowość internetowa dla firm

Więcej

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym

Więcej