• Firmy leasingowe – oferujemy pełną obsługę od strony produktów bankowości transakcyjnej wspomagającej zbiór i identyfikację należności jak również finansowanie działalności bieżącej w formie kredytu lub emisji obligacji,
  • Fundusze „venture capital”, domy maklerskie, firmy zarządzające aktywami klientów na zlecenie, krajowe i unijne licencjonowane instytucje płatnicze – dokonujemy pełnej obsługi bankowej tych firm (obejmującej np. dedykowane rachunki) a w przypadku firm zarządzających aktywami również portfeli klientów tych firm.

Zapraszamy do współpracy.

Zakres obsługi

Współpraca z bankami

Najwyższa jakość obsługi w zakresie rozliczeń i wykonywania płatności, operacji dokumentowych, usług powierniczych i rynków finansowych.

Więcej

Cross Border Payments and Reporting

Ujednolicenie formatów płatniczych dla przelewów walutowych

Więcej

Usługi powiernicze

Kompleksowe usługi w zakresie przechowywania papierów wartościowych oraz rozliczania transakcji na papierach wartościowych.

Więcej