Godziny graniczne dla dostarczania zleceń przez Klientów LORO

  • Zlecenia w PLN

  • Zlecenia w innych walutach

Zlecenia w PLN

Godziny graniczne dostarczania zleceń w PLN

Typ zlecenia Godzina graniczna
Zlecenia MT103 na rzecz klientów banków trzecich 13:00
Transfery międzybankowe na rzecz klientów LORO banków trzecich 13:00
Zlecenia pomiędzy rachunkami w ING Banku 16:00
Zlecenia przychodzące na rzecz klientów LORO w ING Banku 16:00
MT210 informacja o oczekiwanym wpływie 12:30

Zlecenia w innych walutach

Data waluty D Data waluty D+1
EUR 12:00 nie oferujemy
USD 12:00 nie oferujemy
GPB 12:00 nie oferujemy
CHF nie oferujemy 14:00
JPY nie oferujemy 14:00
DKK nie oferujemy 14:00
NOK 9:00 nie oferujemy
SEK 9:00 nie oferujemy
AUD nie oferujemy 14:00
CAD 9:00 nie oferujemy
CZK 9:00 nie oferujemy
HUF 9:00 nie oferujemy
TRY nie oferujemy 14:00
RUB nie oferujemy 14:00
RON 9:00 nie oferujemy
BGN 9:00 nie oferujemy