Rejestr akcjonariuszy

  • jeśli masz rachunek bankowy w ING założymy i poprowadzimy rejestr akcjonariuszy Twojej firmy
  • minimalna liczba dokumentów potrzebnych do założenia
  • bez dodatkowych dokumentów KYC (know your customer) lub MIFiD
  • wszystkie formalności online w bankowości internetowej
  • rejestr prowadzony przez bank powierniczy, który gwarantuje bezpieczeństwo
  • bez konieczności otwierania rachunków pieniężnych – dla celów wypłaty dywidendy i innych rozliczeń wykorzystamy Twój rachunek bankowy

Pamiętaj!

Elektroniczny rejestr akcjonariuszy jest wymagany przez zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych. Musi być dostępny dla akcjonariuszy i emitenta 1 marca 2021. Do 30 września 2020 musisz wybrać, kto go poprowadzi w przypadku Twojej firmy oraz potwierdzić ten wybór uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Jak skorzystać z oferty

1

Skontaktuj się z nami

2

Podpisz umowę

w bankowości internetowej w module Dokumenty i wiadomości poprzez złożenie podpisu elektronicznego.

3

Przekaż dokumenty

Przekaż nam wszystkie wymagane dokumenty poprzez bankowość internetową ING Business

Skontaktuj się z naszymi specjalistami
rejestrakcji@ing.pl

lub ze swoim doradcą.

Bezpieczeństwo

Udostępniamy usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy w ramach obszaru banku powierniczego. ING Bank Śląski S.A. jest jednym z największych, najdłużej działających i najlepiej ocenianych banków prowadzących działalność powierniczą w Polsce. Na rachunkach papierów wartościowych, w rejestrach i sejfach przechowujemy publiczne i niepubliczne instrumenty finansowe o łącznej wartości ponad stu miliardów złotych.

Opłaty

Opłaty pobierane w cyklach miesięcznych lub jednorazowo z rachunku bankowego spółki emitenta.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
Pozycja Opłata
Utworzenie rejestru 250 zł za samodzielny wpis w aplikacji / 1000 zł za dostarczenie pliku wsadowego w uzgodnionym formacie
Miesięczna opłata za prowadzenie rejestru dla:  
od 1 do 5 akcjonariuszy 300 zł
od 6 do 20 akcjonariuszy 400 zł
od 21 do 50 akcjonariuszy 500 zł
51 i więcej akcjonariuszy indywidualna wycena
Opłata za wypłatę dywidendy 500 zł
Opłata za obsługę prawa poboru, split/reverse split, merger 500 zł
Podwyższenie kapitału 500 zł + 25 zł za każdego akcjonariusza

Wydanie świadectwa rejestrowego, wyciągu, zestawienia transakcji

samodzielny wydruk z systemu - bez opłat

wersja papierowa zamówiona w banku - 75 zł
Informacja z rejestru

samodzielny wydruk z systemu - bez opłat

wersja papierowa zamówiona w banku - 75 zł
Blokada akcji 50 zł
Zmiana wpisu w rejestrze polegająca na przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo na ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego

samodzielnie wykonana w systemie - 50 zł

zlecona do realizacji przez bank – 300 zł

W przypadku uzasadnionych wątpliwości prowadzącego rejestr co do przejścia praw, dodatkowe koszty dokumentacji ponosi akcjonariusz 

Przeniesienie własności akcji na podstawie postępowania spadkowego

20 zł za każdego spadkobiercę
Inne czynności  indywidualna wycena 

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, pomogą Ci podjąć decyzję

Zobacz kontakt